• KWS Srbija
  • 27.01.2017. 13:15

Koliko ste Vi u plusu?

Prateći potrebe proizvođača, kompanija KWS je 2016. godine predstavila grupu novih hibrida koji su namenjeni za kombajniranje u zrnu. To je grupa ZRNO PLUS hibrida.

  • 892
  • 44
  • 0

Prateći potrebe proizvođača, kompanija KWS je 2016. godine predstavila grupu novih hibrida koji su namenjeni za kombajniranje u zrnu. To je grupa ZRNO PLUS hibrida, koji su rezultat novog pristupa selekciji kukuruza i ima za cilj odabir hibrida prilagođenih gajenju na našem proizvodnom području. Čine je hibridi: Kamparis, Konfites, Balasco, Kolumbaris.

Zrno Plus - plus u kombajniranju sa ranim i srednje ranim hibridima (FAO 300 i 400)

Zašto su ovi hibridi pogodni za kombajniranje u zrnu? Za to su zaslužne sledeće osobine:

  • Visok potencijal prinosa i kraća vegetacija (FAO 300 - 499)
  • Kompletno završen i ispunjen klip, što im omogućava ostvarivanje visokih i stabilnih prinosa zrna
  • Srednje-visoko postavljen klip, što im omogućava dobru stabilnost
  • Duboko usađeno zrno i mali procenat kočanke u klipu, što im omogućava brzo otpuštanje vlage i kombajniranje bez gubitka
  • Lako odvajanje zrna i manja vegetativna masa, što im omogućava efikasno kombajniranje sa manjim utroškom energije.

Grafikon 1: Rezultati ogleda hibrida Zrno Plus u Centralnoj Srbiji, 2016. godina

"Proizvođači koji su 2016. godine posejali neke od hibrida iz ove grupe, na svojim njivama imali su prilike da se lično uvere u ove osobine, a na kraju sezone vide i rezultate koje su ostvarili ovi hibridi, poručuju nam iz KWS-a.

Tokom oktobra i novembra meseca su prikupljani rezultati koje su ostvarili ZRNO PLUS hibridi kukuruza, tako da je 16. decembra u Doradnom centru u Bečeju održan skup pod nazivom Koliko ste Vi u plusu? Tog dana su se u Bečeju okupili proizvođači iz različitih krajeva naše zemlje, gde su predstaviljeni neki od rekordera u proizvodnji KWS ZRNO PLUS hibrida kukuruza, ranih i srednje ranih hibrida namenjenih kombajniranju u zrnu.

Vise o rezultatima iz proizvodnje koje su ostvarili ovi hibridi mozete pogledati u Rezultatima ogleda 2016. ispod teksta ili posetite web stranice kompanije KWS Srbija.


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Više [+]

Dokumenti


Tagovi

KWS Srbija FAO grupe Zrno Plus Kamparis Kolumbaris Balasco Konfites Kukuruz Hibrid


Partner

KWS Srbija d.o.o

Industrijska 5, 21220 Bečej, Srbija
tel: +381 (0) 11 301 6965, e-mail: mykws.rs@kws.com web: http://www.kws.rs/