• Agrotehnika suncokreta
  • 05.02.2020. 09:30

Na pragu setve suncokreta: Dobri predusevi su strna žita i kukuruz

Suncokret je sve prisutniji na lozničkim poljima, a poljoprivrednici ostvaruju odlične prinose i do 4,5 tona po hektaru. Suncokret je rentabilna kutura skromnijih uslova gajenja.

Foto: Depositphotos/stevanovicigor
  • 263
  • 38
  • 0

Poslednjih nekoliko godina proizvodnja suncokreta zauzima značajnije površine, a ova kultura uglavnom se seje na području Grada Loznice i opštine Krupanj i zauzima površine od 40 do 60 hektara uz tendenciju sve većeg širenja. 

Značaj bora u ishrani ratarskih i krmnih useva

Ispoštovati agrotehniku

Prema rečima Milenka Đurića, savetodavca iz lozničkog "Poljosaveta" pored merkantilnog kod nas se seje i 5-10 hektara semenskog suncokreta u Gornjem Jadru, a sama agrotehnika nije zahtevna samo treba obratiti pažnju o nekoliko detalja. 

"Osnovna obrada se mora obaviti u jesen ili zimu, prolećno oranje se ne preporučuje. Osnovno đubrenje izvršiti u jesen sa kompleksnim hranivima koja imaju veći procenat fosfora i kalijuma i to zaoravanjem sa napomenom da predusev nikako ne sme biti soja koja je jako zastupljena u setvenoj stukturi naših poljoprivrednika," naglašava on.

Strna žita i kukuruz dobri predusevi 

Posle soje, suncokret na istu povšinu može da dođe tek posle 5 ili 6 godina, a dobri predusevi su strna žita i kukuruz. Đurić preporučuje da se sa predsetvenom pripremom zemljišta krene u rano proleće, zatvaranjem brazdi.
U pogledu oruđa u predsetvenoj pripremi Đurić navodi da su neophodni setvospremači, drljače i rotofreze, a tanjirače se mogu koristiti samo ako nema ovih priključaka. Tom prilikom se u zemljište unosi i KAN, a količine hraniva najbolje je odrediti na osnovu urađene analize zemljišta. 

"Priprema zemljišta se obavlja do dubine od 6 cm tako da zrno legne na posteljicu sa većim odnosom mrvičaste strukture u odnosu na praškastu. Na ove elemente u pripremi zemljišta pored same strukture i tipa zemljišta utiče i brzina kretanja agregata traktor - priključno oruđe, gde se pri većim brzinama povećava sadržaj praškaste sturkture," objašava Đurić.

Saveti za setvu 

Po Đurićevom savetu, suncokret treba sejati pneumatskim sejalicama na međurednom razmaku od 70 cm. Na sejalicu se postavljaju ploče od 18 do 20 otvora. Broj biljaka po hektaru se kreće u zavisnosti od izbora hibrida od 56-62.000 biljaka po hektaru, a obavezno pre setve proveriti da li su sejalice ispravne odnosno obratiti pažnju na skidače semena, ispravnost creva, prenosne odnose, a brzinu obrtaja na kardanu podesiti na 540 obrtaja u minuti. 

Setva suncokreta se obavlja u aprilu mesecu kada temperature zemljišta budu oko 8 stepeni, a prilikom izbora hibrida, Đurić naglašava da treba povesti računa o uslovima parcele, odnosno o vodnovazdušnom režimu, tipu zemljišta i zakorovljenosti.

Sortiment pažljivo odabrati 

Na tržištu ima više hibrida, počevši od standardnih do hibrida koji se mogu tretirati i herbicidima za širokolisne korove u vreme vegetacije, hibrida sa manjim ili većim sadržajem ulja, pojačane otpornosti na plamenjaču, volovod i druge.

"Izabrano seme mora imati visoku klijavost, preko 92 procenta i visoke energije klijanja. Ukoliko postoji opasnost od pojave žičnjaka potrebno je izvršiti zaštitu da bi se sprečilo njihovo štetno delovanje na seme kao i značajno smanjenje sklopa, koje može da ide u visokom procentu kada parcela mora i da se preseje," naglašava Đurić.

Ističe da zaštitu useva treba vršiti u skladu sa izborom hibrida i prisutne korovske flore na parceli, a tretiranje herbicidima se vrši posle setve, a pre nicanja i u fazi vegetativnog razvoja gde se herbicidi za širokolisne korove primenjuju samo za pojedine hibride.

Brinuti o pčelama

Prilikom primene preparata voditi računa o vremenu primene i količinama jer proizvođači suncokreta i pčelari moraju da održavaju jako dobar međusobni odnos jer su pčele vrlo bitne za oprašivanje suncokreta, a on je pak neophodan za proizvodnju meda i zato naglašava Đurić samo poverenjem i poznavanjem primenjenih pesticida kao i vremena primene mogu i jedni i drugi imati odlične rezultate.

"I kulitvacija je jako bitna u proizvodnji suncokreta jer se njome održava vlaga u zemljištu, poboljšava vodno vazdušni režim ali i uništavaju korovi. Ukoliko uslovi dozvoljavaju kultivaciju je poželjno uraditi dva puta u toku vegetacije," ističe on.

Osnovne smernice kod žetve suncokreta

Prinosi uz agrotehniku mogu biti i do 4,5 tona

Kada je vlaga zrna od 9-11 procenata vrši se žetva suncokreta. U zavisnosti od primenjene agrotehnike i vremenskih usova prinosi se kreću od 2,5-4,5 tone u proizvodnji na našem terenu. Sama žetva se obavlja kombajnima za žetvu kukuruza uz izmene na lancima na adapteru ili kombajnima sa adapterima za strna žita uz montiranje dodatnih letvi.

"U poslednjih nekoliko godina otvoreno je više otkupnih mesta na kojima se predaju soja, suncokret i tržišni viškovi kukuruza, a suncokret se može naplatiti kao i svaka druga roba u novcu ili se menjati u određenom paritetu za suncokretovu sačmu ili druge proizvode," zaključio je Đurić.


Povezana biljna vrsta

Suncokret

Suncokret

Sinonim: - | Engleski naziv: Sunflower | Latinski naziv: Helianthus annuus L.

Suncokret potiče iz Amerike (Meksiko, Peru). Najpre je uzgajan kao ukrasna biljka, seme je korišteno za ishranu ptica, a ljudi su jeli jezgro iz semena. 1840. godine je prvi put... Više [+]

Tagovi

Prolećna setva Suncokret Agrotehnika Visoki prinosi Otkup suncokreta Milenko Đurić


Autorka

Jelena Gajić Đokić

Više [+]

Inženjer voćarstva i vinogradarstva. Poljoprivreda je njena velika ljubav a posao novinara pružio joj je mogućnost da upozna svoj kraj iz drugog ugla.