• Petrokemija
  • 19.11.2016. 12:00

Petrokemijin ASN pokazao svoju efikasnost!

Novi Petrokemijin proizvod ASN dao je neočekivano dobre rezultate u postavljenom ogledu, s obzirom da je ovo bila izuzetno povoljna godina za kukuruz!

Foto: Stockr/bigstockphoto.com
  • 376
  • 18
  • 0

ASN je novi proizvod Petrokemije s nizom povoljnih uticaja pa je ove godine primenjen u oglednom polju postavljenom u mestu Vaška u susednoj Republici Hrvatska. Cilj ogleda bio je da se pokaže efikasnost ASN-a u poređenju sa široko primenjivanim azotnim đubrivom KAN-om. Odabrana su dva hibrida, jedan iz FAO grupe 300, drugi iz FAO grupe 500. Posejani su u aprilu mesecu uz primenu istih agrotehničkih mera, a jedina razlika bila je u prihrani.

Prihrana se sprovodila u tri varijante, I varijanta prihrane s ASN-om u količini 200 kg/ha, II varijanta prihrane s KAN-om u količini 200 kg/ha i III kontrolna varijanta bez prihrane. Ogled je postavljen na zemljištu blago alkalne reakcije, siromašno organskom materijom i dobro snabdeveno fosforom i kalijumom. Obavljena je standardna agrotehnika: osnovno, predsetveno i startno đubrenje, jedna prihrana i zaštita od korova.

Proizvod visokog potencijala!

ASN je dao neočekivano dobre rezultate s obzirom da je ovo bila izuzetno povoljna godina za uzgoj kukuruza. Tokom celog vegetacijskog perioda na lokalitetu ogleda bilo je dovoljno padavina, dobro raspoređenih te se uz dovoljno topline mineralizacija nesmetano odvijala. Oslobođena hraniva iz zemljišta bila su na raspolaganju kukuruzu tokom cele vegetacije. U ovakvim uslovima postižu se visoki prinosi i bez intenzivnog đubrenja mineralnim đubrivima. Upravo zbog ove činjenice dobri rezultati postignuti primenom ASN-a u prihrani ukazuju na proizvod visokog potencijala.

Visoka efikasnosti ASN-a jer uz smanjenu vlažnost zrna u vreme berbe označava i višu otkupnu cenu te pozitivan finansijski efekat za proizvođača!

Nakon berbe i merenja ustanovljeno je da su oba hibrida prihranjena s ASN-om dala veći prinos. U poređenju s varijantom na kojoj je u prihrani primenjen KAN prinos je u proseku za oba hibrida bio veći za 6%. Ovaj rezultat ističe blagu prednost ASN-a na neutralnim i alkalnim zemljištima u odnosu na KAN. Varijanta s ASN-om u odnosu na varijantu bez prihrane u proseku je za oba hibrida dala 12% veći prinos. Dodatna prednost ovog proizvoda, pokazana u ovom ogledu je i niža vlažnost zrna u vreme berbe. Vlažnost zrna prilikom berbe hibrida FAO grupe 300 bila je niža za 4% dok je vlažnost hibrida FAO grupe 500 bila niža za 2% na varijantama prihranjenim ASN-om.

ASN (amonijum sulfonitrat):

  • sadrži 26% azota (20% u amonijskom i 6% u nitratnom obliku)
  • uz azot sadrži i 15% sumpora koji pospešuje usvajanje azota od strane biljke
  • za prihranu ili predsetveno đubrenje svih poljoprivrednih kultura
  • povećava prinos - povećava sadržaj proteina, ulja, šećera u biljci
  • pospešuje usvajanje fosfora i mikroelemenata

Rezultati ovog ogleda govore o visokoj efikasnosti ASN-a što uz smanjenu vlažnost zrna u vreme berbe znači višu otkupnu cenu te pozitivan finansijski efekat za proizvođača. Sudeći prema ovim rezultatima, očigledno je ASN proizvod visokog potencijala koji ima stabilan oslonac u budućnosti.

Za više informacija o ASN proizvodu obratite se kompaniji Petrokemija na jedan od niže navedenih kontakata.

Foto: Stockr/bigstockphoto.com


Tagovi

Petrokemija ASN Veštačko đubrivo Ogledno polje KAN Amonijum sulfonitrat Azot Sumpor


Partner

Petrokemija d.o.o

Ilije Ognjanovića 28, 21 000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 21 424 472, e-mail: prodaja@petrokemija.rs web: http://www.petrokemija.rs/