• Glodari
  • 09.12.2017. 14:30

Poljski miš voli ozime useve

Poljski miš je aktivan tokom cele godine, a u toku nje se razmnožava od dva do četiri puta. Najveću štetu pravi na tek zasejanim njivama.

Foto: PIS Vojvodina
  • 2.196
  • 72
  • 0

Trenutni vremenski uslovi, kao i blaga zima, odgovaraju glodarima, koji mogu da oštete ozima žita, krmno bilje, ali i voće. Jedan od onih koji pravi najviše problema je - poljski miš (Apodemus spp.).

Ovaj glodar je dug od 10 cm do 11 cm, a slična mu je i dužina repa. Krzno mu je sivo-riđe boje, a stomak je beo. Živi u gnezdu, koje pravi u podzemnim jazbinama. One najčešće imaju jedan do dva ulaza.

Poljski miš pravi značajne štete

Poljski miš je aktivan tokom cele godine, a u toku nje se razmnožava od dva do četiri puta. Na svet donosi najmanje tri, a najviše sedam mladunaca.

"Hrani se zrnevljem bilja, koje raste u njegovoj okolini, praveći često i manje zalihe hrane,klijalim semenom, zelenim i sočnim delovima bilja. Najveću štetu pravi na tek zasejanim njivama skupljajući posejano seme i odnoseći ga u svoju jazbinu, tako da potpuno očisti od semena površine u blizini jazbine", objašnjava dipl.ing. Nenad Ilić.

Štete nanosi i žitaricama u periodu mlečne zrelosti do zrenja - na strninama, kukuruzu i suncokretu, a takođe i sirku, prosu i semenskoj lucerki.

Gnezdo poljskog miša nalazi se u podzemnim jazbinama (Foto: PIS Vojvodina)

Zaštita od poljskog miša

Kako bi se smanjila šteta koju izaziva ovaj glodar, potrebno je obaviti preventivnu zaštitu, još pre setve, posebno ako utvrdite preko 50 aktivnih rupa po hektaru. To podrazumeva: intenzivnu agrotehniku, blagovremenu setvu i žetvu, zaoravanje žetvenih ostataka, preoravanje, prostornu izolaciju od postojećih žarišta i stalnu brigu o prirodnim neprijateljima ovih štetočina.

Korektivno suzbijanje predstavlja direktnu (hemijsku) zaštitu i radi se za vreme nicanja ili odmah po nicanju useva. Potrebno je utvrditi da li su rupe aktivne.

"Kada je pronađemo, odmah je i zatrpamo. Ako je odtrpana, kada dođemo nakon par dana, to znači da je miš koristi i da je to put do njegovog gnezda. Tada treba u rupu staviti mamak na bazi cink fosfida, bromadiolona i slično u propisanoj dozi i rupu obavezno zatrpati, kako preparat ne bi došao u dodir sa životinjama kojima nije namenjen. Nakon par dana obići polje, utvditi stanje rupa i u slučaju potrebe ponoviti postupak, a u slučaju nalaženja uginulih životinja, njih treba odstraniti", savetuje Ilić.

Foto: U.S. Geological Survey / Flickr


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Više [+]

Pšenica

Pšenica

Sinonim: - | Engleski naziv: Winter wheat | Latinski naziv: Triticum aestivum (L) em. Fiori et Paol.

Pšenica se koristi u mlinarstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Najznačajniji je ratarski usev, a njome je zasejana ¼ obradivih površina na svetu. Pšenični hleb osnovna... Više [+]

Lucerka

Lucerka

Sinonim: - | Engleski naziv: Lucerne | Latinski naziv: Medicago sativa L.

Lucerka se gaji na svim kontinentima, a od evropskih zemalja najveći je proizođač Francuska. Za ishranu domaćih životinja može se koristiti u zelenom stanju ispašom i košenjem,... Više [+]

Tagovi

Poljski miš Kukuruz Pšenica Lucerka Voće Preventivna zaštita Hemijska zaštita


Autorka

Aleksandra Kekić

Više [+]

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.