• KWS Srbija
 • 10.05.2016. 12:00

Postrna setva - dve žetve godišnje

Kompanija KWS raspolaže sa hibridima kukuruza i sirka kratke vegetacije, čijom setvom ostaje dovoljno vremena za proizvodnju stočne hrane za svežu upotrebu ili pripremanje silaže ali i hibrida koji se mogu proizvoditi za zrno.

 • 2.805
 • 104
 • 0

Pošto je kod nas najzastupljeniji plodored pšenica-kukuruz, i ukoliko se proizvođači ne odluče za sejanje uljane repice posle žetve pešnice, zemljište ostaje slobodno (nepokriveno) do 250 dana.

Setva useva kraće vegetacije

Ovakvo zemljište koje nije zasejano nekom kulturom i koje je duže neobrađeno brže gubi vlagu sa jedne strane, dok sa druge strane ovakvo zemljište se brže zakorovi. Zbog ovih činjenica, racionalno razmišljanje vodi ka tome da se kao određeno rešenje ove situacije vidi setva još jednog useva kraće vegetacije. Žetva strnih žita počinje obično krajem juna i završava sredinom jula, pa preostaje oko 100 dana u vegetacionoj sezoni do pojave ranih jesenjih mrazeva.

Najinteresantniji postrni usevi

Međutim, ograničavajući faktor postrne setve u našim uslovima su padavine koje su obično oskudne u letnjim mesecima. Zbog toga, ovakva proizvodnja nosi sa sobom odgovarajuće probleme, posebno u periodu klijanja i niacanja biljaka. To znači da je ovakva vrsta proizvodnje najsigurnija kada postoji mogućnost navodnjavanja postrnog useva od kojih su najinteresantniji kukuruz, soja, suncokret i sirak. Kompanija KWS raspolaže sa hibridima kukuruza i sirka kratke vegetacije, čijom setvom ostaje dovoljno vremena za proizvodnju stočne hrane za svežu upotrebu ili pripremanje silaže ali i hibrida koji se mogu proizvoditi za zrno. Zbog kraćeg perioda vegetacije, vlažnost zrna je nešto povećana u odnosu na hibride iz prolećne setve, ali treba znati da dodatni prihodi iz ove proizvodnje nisu nimalo zanemarljivi.

Preporuka za postrnu setvu KWS hibrida kukuruza i sirka

Hibridi kukuruza za zrno

 • KWS 2370 (FAO 270) - dužina vegetacije do sazrevanja 106 dana
 • KRABAS (FAO 300) - dužina vegetacije do sazrevanja 109 dana
 • KARMAS (FAO 350) - dužina vegetacije do sazrevanja 112 dana

Hibridi kukuruza za silažu

 • BALASCO (FAO 440) - dužina vegetacije do sazrevanja 117 dana
 • KALIMNOS (FAO 470) - dužina vegetacije do sazrevanja 119 dana
 • KITTY (FAO 490) - dužina vegetacije do sazrevanja 120 dana

Hibridi sirka za silažu

 • KWS SOLE (rani hibrid) - dužina vegetacije do sazrevanja oko 110 dana

Za više detalja o postrnoj setvi, na šta sve treba da obratite pažnju, možete kontaktirati stručni tim KWS Srbija, na jedan od niže navedenih kontakata!


Povezana biljna vrsta

Pšenica

Pšenica

Sinonim: - | Engleski naziv: Winter wheat | Latinski naziv: Triticum aestivum (L) em. Fiori et Paol.

Pšenica se koristi u mlinarstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Najznačajniji je ratarski usev, a njome je zasejana ¼ obradivih površina na svetu. Pšenični hleb osnovna... Više [+]

Soja

Soja

Sinonim: - | Engleski naziv: Soybean | Latinski naziv: Glycine max (L.) Merrill

Soja potiče iz Azije i vodeća je uljna i belančevinasta kultura, čije se zrno koristi kao izvor jestivih ulja (18 – 24 %) i belančevina (35 – 50 %) kako za ishranu ljudi tako i za... Više [+]

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Više [+]

Tagovi

KWSSrbija Plodored Strna žita Pšenica Soja Kukuruz Sirak KWS 2370 Krabas Karmas Silaža Balasco Kalimnos Kitty KWS Sole


Partner

KWS Srbija d.o.o

Industrijska 5, 21220 Bečej, Srbija
tel: +381 (0) 11 301 6965, e-mail: mykws.rs@kws.com web: http://www.kws.rs/