• Setva pšenice
  • 30.09.2021. 12:00

Pravilna priprema žitne sejalice za siguran rod

Setva je jedina operacija koja se ne može ponoviti i ukoliko se pogrešno odradi, može doći do velikih nepotrebnih troškova.

Foto: Julijana Kuzmić
  • 777
  • 135
  • 0

Uskoro se približavaju optimalni rokovi za setvu pšenice. Zato je važno adekvatno i na vreme pripremiti priključne mašine koje imaju glavnu ulogu u najvažnijem poslu godine. Žitne sejalice su mašine koje se koriste za setvu strnih žita, kao što su pšenica, raž, ječam, zatim nekih leguminoza poput deteline, lucerke, soje, onda nekih trava, konoplje i drugih kultura koje se seju u uske redove. Ipak, bez obzira o kojoj kulturu je reč, važe određeni postulati kada je reč o adekvatnoj pripremi ovih priključnih mašina.

Veoma je važno da se pregledaju sve kutije, da se ne bi dogodilo da ostanu kamenčići ili neke druge nepoželjne materije.

"Preporuka je da se sejalice operu, provere ležajevi i mast, koju treba zameniti u svim elementima gde se nalazi. Proveru bi trebalo uraditi nakon svakog radnog dana, bez obzira da li poljoprivrednik i sutra nastavlja sa setvom iste kulture. Mora se uzeti u obzir da je zemlja 'živa stvar' i da se shodno tome mogu dogoditi nepredviđene stvari, poput kamenčića, zaglavljivanja zemlje", objašnjava Vukašin Milinković, iz firme "MBV doo" i dodaje da ovo jedino ne može da se desi ljudima koji koriste kontrolu setve, jer će ona da prijavi ukoliko negde dođe do zagušenja ili seme ne izlazi kako treba.

Preduzeti maksimalne mere predostrožnosti

Da bi setva bila optimalno sprovedena, neophodno je zadovoljiti nekoliko tehnoloških zahteva. U procesu setve se ne sme oštetiti seme, a sejalica mora da u što većem procentu teži ka tome da izdvoji po jedno zrno. Izdvojeno treba sa što manje visine uložiti u brazdicu, koju otvara raonik setvene sekcije. Dubina brazdice treba da bude podesiva, jer se tako podešava dubina setve. Položeno seme treba zagrnuti i pritisnuti, a njegov broj u redu mora biti podesiv u funkciji pređenog puta. Konstrukcija sejalice treba da bude što jednostavnija radi lakšeg podešavanja uslovima rada i zbog lakšeg posluživanja u toku rada.

Preporuka je da se sejalice operu, provere ležajevi i mast

Adekvatna priprema žitne sejalice utiče na to da li će poljoprivrednici najvažniji posao u godini obaviti na vreme.

"Jedina funkcija traktora je da vuče priključne mašine i zato su one prioritet, treba im posvetiti posebnu pažnju. Zato preporučujemo da se one redovno održavaju, da se peru, očiste, podmažu. Treba preduzeti maksimalne mere predostrožnosti, jer ako priključna mašina ne radi, a sezona je u toku, onda poljoprivrednici snose velike gubitke“, objašnjava naš sagovornik.

Rezervoar za seme

Svaka sejalica, bez obzira na specifičnu primenu, ima neke zajedničke organe. Posudu za seme koja može biti u obliku lonca, sanduka ili kutije. Osnovni radni organ svake sejalice je aparat za setvu, kojim se zrno iz rezervoara zahvata i izbacuje kroz provodne cevi u ulagač semena.

Princip rada sejalice odvija se tako da seme smešteno u rezervoaru gravitacijom ili prisilno, pomoću mešača, dolazi do aparata za setvu, koji zahvataju tačno određenu količinu zrna i izbacuju ga u provodne cevi do ulagača semena. Ulagači prave u zemljištu brazdicu određene dubine i polažu seme u setveni sloj, pri čemu dolazi i do njegovog delimičnog prekrivanja rastresitom zemljom. Iza ulagača smešteni su po pravilu radni organi za definitivno pokrivanje zrna zemljom.

Kalkulacija troškova proizvodnje pšenice 2021. godine

Rezervoar za seme ima tehnološki zadatak da omogući nesmetani dotok istog do aparata za setvu.

Dubina setve proverava se otkopavanjem zemlje

Za kvalitetnu setvu najvažnije je podešavanje setvenog aparata. U tom smislu, važno je proveriti dubinu setve, razmak između semena i ostvariti odgovarajuću brzinu setve, koja zavisi od kvaliteta predsetvene pripreme, snage traktora, veštine rukovaoca agregata.

Najpre treba proveriti da li setvena ploča povlači seme iz mase i to tako što se ono ubaci u rezervoar, zatim se ručno okreću pogonski točkovi dok je hidraulika na traktoru u podignutom položaju. Takođe, treba obratiti i pažnju da li otvor na ploči povlači jedno zrno ili više ili možda ima praznih mesta na ploči. U zavisnosti od situacije, treba fino podesiti skidač semena ili pritisak.

Proveriti dubinu setve, razmak između semena i ostvariti odgovarajuću brzinu setve

Sejalica treba da zauzme pravac kretanja u pravcu oranja po najdužoj liniji, odnosno da setveni sklop ima što manje gubitaka vremena u okretanju i sa što manje uzvrstaka.

Nakon što je sejalica puštena u rad, dubina setve proverava se otkopavanjem zemlje. Tako se ujedno proverava i raspored u u redu, odnosno razmak između semena. Još jedna od važnih stavki je i provera kvaliteta zagrtanja nagaznim točkovima. Provera uklapanja odnosno tačnog spajanja prohoda se proverava prilikom prvog okretanja i drugog okretanja agregatiranog sistema. Podešavanje ili štelovanje od velike je važnosti za nove sejalice.

"Štelovanje se razlikuje od mašine do mašine, od brenda do brenda. Ne postoji šablonska preporuka. Poljoprivrednici kada uzmu novu mašinu uglavnom potroše jedan hektar dok se upoznaju sa njom i istestiraju je. Sve mašine su napravljene po poljoprivredniku, koji ima maksimalnu slobodu i ne treba da se plaši da proba nešto ako mu nije jasno. To je jedina preporuka - da isprobaju što više opcija i da se što bolje upoznaju sa mašinom", kaže Milinković.


Tagovi

Žitna sejalica Priprema sejalice Setva pšenice Priključne mašine Rezervoar za seme Vukašin Milinković Dubina setve pšenice Optimalni rokovi


Autorka

Zorana Ljubojev

Više [+]

Diplomirana novinarka. Sarađivala kao novinarka, dopisnica i reporterka za nekoliko različitih medija. Najviše voli teme o životu, radu i problemima, "običnog" čoveka.