• Setva uljane repice
  • 19.09.2017. 14:00

Priprema aluvijalnih zemljišta

Aluvijalna zemljišta, ukoliko se pravilno obrađuju, najmanje su podložna manama u obradi.

  • 690
  • 41
  • 0

Aluvijalna zemljišta najčešće se koriste kao oranice za proizvodnju kukuruza ili kao livade. U poplavnim područjima, ova zemljišta se ne smeju orati u jesen. Na povišenim parcelama blagog nagiba, ovo su vrlo kvalitetna oranična zemljišta, a mogu da budu i odlična zemljišta za baštu.

Kako pripremiti aluvijalno zemljište za uljanu repicu?

  1. Posle prašenja strništa, kada vremenski uslovi dozvole i kada je oranični sloj navlažen kišom, pristupa se oranju na dubinu zavisno od dubine humusnog oraničnog sloja zemljišta i odmah se zatvara brazda tanjiračom u jednom prohodu. Dubina ovog sloja varira od 20 cm do čak 40 cm. Prema pravilu, ispod nanosa peska obogaćenog humusom nalazi se grublji nanos, šljunak ili glina. Ukoliko se ne poštuje ovo pravilo, bespotrebno se meša gornji i donji profil zemljišta i čini se nepopravljiva šteta.

  2. Kako se osnovna obrada i priprema zemljišta za setvu uljane repice obavlja u sušnom razdoblju, štetno je pre oranja vršiti podrivanje tla, pogotovo na dreniranim površinama i to neposredno pre oranja. Cevna drenaža projektovana je tako da brzo odvodi kišnicu u detaljne kanale, koji uzdužno omeđuju parcele. Razmak cevi drenaže, obima cevi 8,0 cm, na ovom tipu zemljišta iznosi od 18 do 22 metra sa ugrađenim filter materijalom u sloju oko cevi do 40 cm. Podrivanjem se stvaraju vertikalne pukotine u zemlji i pospešuje brz gubitak kišnice sa parcele u kanal. Zbog suše, istu bi trebalo zadržati u površinskom profilu zbog dalje obrade i pripreme zemljišta za setvu vrlo sitnog semena, kao što je uljana repica.

  3. Ako se mora razbiti plužni đon ili tanjirače, neka se to radi na parcelama gde će se kasnije sejati druge ratarske ozime kulture, čije seme klija i niče tokom vlažnog razdoblja. Od svih hidromorfnih zemljišta, aluvijalna zemljišta, ukoliko se pravilno obrađuju, najmanje su podložna navedenim manama, kao što su plužni đon i đon tanjirače.

  4. Vrlo efikasna mera, koja sprečava plužni đon na ovim zemljištima, je oranje plugovima sa plazom u obliku kljuna ili takozvani američki plaz. Traktor sa takvim plugom ore tako da desni točak ide uz brazdu, a ne u brazdu, čime se ovaj neželjeni efekat u potpunosti otklanja. Ovo je važno znati kod kupovine i odabira traktora.

  5. Nakon fine pripreme zemljišta i setve uljane repice, obavezno je posejanu površinu povaljati, kako bi se uspostavio što bolji kontakt između zemlje i semena, odnosno ubrzalo klijanje i nicanje useva. Na ovaj način postižemo ujednačen usev, zadovoljavajućeg sklopa i snažno razvijenog korenovog sistema u jesen, što je preduslov dobrog prezimljavanja i postizanja visokog prinosa.

Autor i foto: mr.sc. Marijan Matokanović

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Da li neko zna koja je ovo vrsta kruške... Drvo je staro više od 100 godina. Plod je više okrugao, a... Pročitaj celu belešku »