• KWS Srbija
 • 19.02.2016. 12:00

Rezultati KWS Zrno Plus hibrida!

KWS donosi najnovije rezultate Zrno Plus hibrida, koji su rezultat novog pristupa u selekciji kompanije!

 • 1.157
 • 40
 • 0

Zrno Plus hibridi: Kamparis, Konfites, Balasco i Kolumbaris su hibridi treće i četvrte grupe zrenja - rani i srednje rani hibridi koji su rezultat novog pristupa selekciji u kompaniji KWS na našem području. Selekcionisani su za kombajniranje u zrnu, testirani u najstresnijim i najsloženijim uslovima proizvodnje kada su u pitanju visoke temperature vazduha, nedostatak vode i hranljivih materija u zemljištu. Potvrđeno je da ovi hibridi uvek daju više od drugih.

Zrno plus hibridi kukuruza pored gore navedenih imaju sleće osobine:

 • kompletno završen klip u tipu
 • srednje-visoko postavljen klip
 • ranije sazrevanje i otvaranje komušine
 • izrazito mali procenat kočanke u klipu
 • brzo otpuštaju vlagu
 • imaju lako odvajanje zrna
 • ispravne listove na gornjoj polovini biljke, što im pruža maksimalno korišćenje sunčeve svetlosti i u najgušćem sklopu

Ovi hibridi dali su od 870 do 1.370 kilograma više po hektaru što je u ovoj godini bilo između 10 i 14% više, a to nikako nije zanemarljivo.

Na sledećim grafikonima, možete videti kakve su prosečne pojedinačne rezultate ostvarili novi hibridi po regionima u našoj zemlji u odnosu na konkurenciju.

Grafikon 1: Rezultati ogleda hibrida Konfites u 2015. godini po regionima

Hibrid Konfites, izrazito prilagodljiv na uslove proizvodnje daje rekordne prinose zrna kako u suši tako i u kišnim godinama. Ima ran porast pa brzo dolazi u oplodnju i izbegava probleme visokih temperatura u oplodnji. Izrazito brzo otpušta vlagu pa brzo, često među prvima, dolazi na berbu. Sa značajno većim prinosima i vlagom nižom od standarda u grupi ovo je hibrid koji zaslužuje svaku preporuku. Iz priloženog grafikona možemo zaključiti da je hibrid Konfites u odnosu na konkurentske hibride dao znatno veće prinose i to posebno u regionima Severne Bačke, Južnog Banata i Srema.

Grafikon 2: Rezultati ogleda hibrida Kamparis u 2015. godini po regionima

Hibrid Kamparis je hibrid treće grupe zrenja. Srednje visokog stabla srednje bujnosti, uspravno postavljenih listova sa klipom srednje veličine postavljenim na optimalnu visinu za kombajniranje. Sa 16-18 redova zrna u klipu i masom zrna od 280 do 340 grama po klipu ovo je pravi hibrid za kombajniranje što je i bila ideja vodilja u selekciji. Uz visoku tolerantnost na poleganje ali i na bolesti lista i stabla jasne su preporuke za ovaj hibrid. Hibrid Kamparis u odnosu na konkurentske hibride iz iste FAO grupe zrenja pokazao je izuzetne rezultate skoro u svim regionima ali posebno u Južnom Banatu, Zapadnoj Bačkoj, Severnoj Bačkoj. Ono što je posebo interesantno jeste da je ovaj hibrid pokazao visok prinos u Centralnoj Srbiji.

Grafikon 3: Rezultati ogleda hibrida Kolumbaris u 2015. godini po regionima

Hibrid Kolumbaris je proizvođačima već poznat. To je hibrid četvrte grupe zrenja, pogodan za setvu u svim uslovima koji odlično reaguje na kvalitetno primenjenu agrotehniku. Izrazito visokog rodnog potencijala i stabilnosti. Pravi hibrid za kombajniranje koji je i svojim habitusom i ostalim osobinama prilagođen kombajniranju, što je bila i polazna osnova u selekciji Zrno plus hibrida. Ne zaostajući po prinosima hibrid Kolumbaris se iuzetno dobro pokazao u Južom Banatu, Zapadnoj Bačkoj, Sremu. Prosečan prinos u istoj FAO grupi zrenja u odnosu na konkuretske hibride je na zavidnom nivou.

Grafikon 4: Rezultati ogleda hibrida Balasco u 2015. godini po regionima

Pored hibrida Konfites u četvrtoj grupi zrenja od Zrno plus hibrida tu je i hibrid Balasco. To je novi hibrid, jedan pravi predstavnik nove selekcije KWS. Srednje do visokog stabla, srednje postavljenog klipa na stablu. Balasco je pogodan za setvu na plodnim kao i na peskovitim i toplim zemljištima. Izrazito brzo otpušta vlagu što su pokazali i ovogodišnji rezultati iz proizvodnje. Hibrid izrazito pogodan za kombajniranje uz napomenu da se može sejati i u postrnoj setvi za silažu. Na osnovu ogleda i rezultata istih, možemo reći da je hibrd Balasco u skoro celoj Bačkoj dao dobre prinose. Tu je takođe i region Južnog Banata i Centralne Srbije koji ne zaostaje za prinosima.

Za više informacija, kao i kompletnu ponudu hibrida možete posetiti web stranicu www.kws.rs.

Foto:bigstockphotos.com;mycola


Tagovi

Hibridi kukuruza Silaža Prinosi FAO grupa Rezultati ogleda KWS Srbija Zrno plus Kamparis Konfites Kolumbaris Balasco


Partner

KWS Srbija d.o.o

Industrijska 5, 21220 Bečej, Srbija
tel: +381 (0) 11 301 6965, e-mail: mykws.rs@kws.com web: http://www.kws.rs/