Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Petrokemija
  • 28.09.2017. 14:45

Saveti za kvalitetnu osnovnu prihranu okopavina

Okopavine za rast, razvoj i stvaranje visokih prinosa imaju velike potrebe za pojedinim makrohranivima, posebno za azotom i kalijumom. Pogledajte preporuku Petrokemije za osnovnu prihranu!

Foto: SCALATORE
  • 1.275
  • 74
  • 0

Poljoprivredne kulture koje se seju ili sade na šire međuredne razmake u prolećnom razdoblju nazivamo okopavine, a značajne u poljoprivrednoj proizvodnji su: kukuruz, šećerna repa, suncokret, soja i krompir.

Okopavine za rast, razvoj i stvaranje visokih prinosa imaju velike potrebe za pojedinim makrohranivima, posebno azotom i kalijumom te nešto manje za fosforom i sumporom.

Potrebe za hranivima i njihove količine u proizvodnji ovih kultura najbolje je odrediti na osnovu hemijske analize zemljišta, potrebe biljaka za pojedinim hranivima, genetskog potencijala pojedine sorte ili hibrida, vremenskim uslovima tokom vegetacije, prihrane prethodnog useva, primenjene agrotehnike i planiranim prinosima.

Preporuke za osnovnu prihranu

Kukuruz, kao najzastupljenija okopavina, ima visoke zahteve za osnovnim hranivima jer razvija veliku količinu organske mase. Na srednje plodnim zemljištima za dobre prinose potrebno je usevu kukuruza prihranom dodati: 170-200 kg/ha azota (N), 130-150 kg/ha fosfora (P2O5) i 200-220 kg/ha kalijuma (K2O).

Prilikom rasta i razvoja šećerne repe neophodne su na raspolaganju optimalne količine hraniva u toku vegetacije, koje se kreću oko: 150-170 kg/ha azota (N), 120-140 kg/ha fosfora (P2O5), 220-250 kg/ha kalijuma (K2O).

Soja, kao leguminoza, obogaćuje zemljište azotom pomoću razvoja bakterije Bradyrhizobium japonicum na korenu fiksirajući ga iz vazduha. U proizvodnji soje azot je neophodno uneti u proleće, u vlažna, hladna, slabo plodna zemljišta i kisele reakcije. Potrebe soje za hranivima kreću se u zavisnosti od plodnosti tla i mogućnosti fiksacije azota: 40-80 kg/ha azota (N), 110-140 kg/ha fosfora (P2O5) i 140-160 kg/ha kalijuma (K2O).

Suncokret u toku razvoja ima velike potrebe za hranivima, posebno za azotom, zatim fosforom i kalijumom jer stvara veće količine organske materije. Njegove potrebe za hranivima se kreću u količinama: 130-150 kg/ha azota (N), 120-140 kg/ha fosfora (P2O5) i 150-170 kg/ha kalijuma (K2O).

Krompir najbolje uspeva na rahlim i prozračnim zemljištima, umerene vlažnosti, pa se kod njegovog uzgoja preporučuje primena organskog hraniva u osnovnoj prihrani u toku jeseni u količini 20-30 t/ha. U ishrani krompira za optimalne prinose trebalo bi dodati: 180-210 kg/ha azota (N), 120-140 kg/ha fosfora (P2O5) i 180-200 kg/ha kalijuma (K2O).

Unos organskog i mineralnog hraniva

Hraniva kod uzgoja okopavina unosimo mineralnom prihranom i organskim đubrivima, kao što su stajnjak ili osoka. Organska hraniva unose se u jesen dubokim oranjem i njihova primena omogućuje bolja fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta, a sadrže i male količine hraniva.

Oranjem se može uneti 10-40 t/ha stajskog đubriva u zavisnosti od plodnosti zemljišta i sadržaja humusa. Veće količine hraniva u proizvodnji ovih kultura dodaju se primenom mineralnih đubriva.

Mineralna đubriva sadrže pristupačne oblike hraniva koji se po hemijskom sastavu ne razlikuju od pristupačnih oblika hraniva iz zemljišta stoga ih biljke lako usvajaju. Prihrana mineralnim đubrivima u osnovnoj obradi zemljišta okopavina obavlja se u jesen na težem glinastom ili u rano proleće na lakšem peskovitom zemljištu.

Mineralna hraniva zaoravaju se na punu dubinu

Mineralna hraniva zaoravaju se u jesenjoj osnovnoj obradi zemljišta na punu dubinu oranja što omogućuje dublji razvoj korenovog sistema. Ova prihrana je važna za ishranu biljaka u sušnom periodu godine i u stresnim uslovima rasta jer su tada i potrebe biljaka za hranivima veće, a ujedno su biljkama u toku vegetacije na raspolaganju dovoljne količine hraniva. U osnovnoj prihrani primjenjuju se formulacije đubriva koja sadrže više fosfora i kalijuma, a manji udeo azota, kao što je kompleksno mineralno đubrivo NPK 7-20-30 kompanije Petrokemija u količini 300-600 kg/ha u zavisnosti od rezultata hemijske analize tla i očekivanog prinosa pojedine kulture.

Okopavine i druge poljoprivredne kulture proizvode se u plodoredu, te ukoliko ostanu žetveni ostaci prethodne kulture potrebno ih je zaorati pre osnovne obrade zemljišta. Pre zaoravanja žetvenih ostataka preporučuje se primena azotnih đubriva, Uree ili UAN-a u količini 100-125 kg/ha ili 120-150 l/ha kako bi se smanjila azotna depresija koju mogu uzrokovati mikroorganizmi tla prilikom mineralizacije sveže organske materije.

Za više informacija obratite se kompaniji Petrokemija na jedan od niže navedenih kontakata.

Foto: SCALATORE59/bigstockphoto.com


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Više [+]

Soja

Soja

Sinonim: - | Engleski naziv: Soybean | Latinski naziv: Glycine max (L.) Merrill

Soja potiče iz Azije i vodeća je uljna i belančevinasta kultura, čije se zrno koristi kao izvor jestivih ulja (18 – 24 %) i belančevina (35 – 50 %) kako za ishranu ljudi tako i za... Više [+]

Šećerna repa

Šećerna repa

Sinonim: - | Engleski naziv: Sugar beet | Latinski naziv: Beta vulgaris var. saccharifera

Šećerna repa je industrijska biljka koja se gaji za proizvodnju šećera, zbog visoke koncentracije saharoze u njenom zadebljanom korenu. Iz šećerne repe se dobije 16% svetske... Više [+]

Krompir

Krompir

Sinonim: - | Engleski naziv: Potato | Latinski naziv: Solanum tuberosum L.

Krompir je višegodišnja zeljasta biljka. Potiče iz peruanskih Anda u kojima se uzgajao i pre 8 000 godina. U Evropu su ga doneli španski istraživači u 16. veku i poklonili papi... Više [+]

Suncokret

Suncokret

Sinonim: - | Engleski naziv: Sunflower | Latinski naziv: Helianthus annuus L.

Suncokret potiče iz Amerike (Meksiko, Peru). Najpre je uzgajan kao ukrasna biljka, seme je korišteno za ishranu ptica, a ljudi su jeli jezgro iz semena. 1840. godine je prvi put... Više [+]

Tagovi

Prihrana Petrokemija UAN Kukuruz Soja Šećerna repa Krompir Azot Kalijum Suncokret Organska hraniva Mineralna hraniva UREA NPK 7x20x30


Partner

Petrokemija d.o.o

Ilije Ognjanovića 28, 21 000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 21 424 472, e-mail: [email protected] web: http://www.petrokemija.rs/