• KWS Srbija
  • 01.02.2016. 16:00

Stabilnost prinosa KWS hibrida

KWS Srbija raspolaže sa velikim brojem kvalitetnih hibrida u svakoj FAO grupi zrenja koji su pokazali odlične rezultate, kako u ogledima tako i u proizvodnji na velikim površinama.

  • 693
  • 77
  • 0

Iako se danas proizvođačima na raspolaganju nalaze najsavremenija sredstva za zaštitu, mineralna đubriva i veliki broj savremenih hibrida kukuruza koji su selekcionisani tako da imaju potencijal da daju izuzetno visoke prinose, njihova primena još uvek nije dovoljno raširena, što je uglavnom posledica male efikasnosti proizvodnje i nemogućnosti pokrivanja troškova savremene proizvodnje i njihove primene prinosima koji su niski i koji donose mali profit.

Naravno, potrebno je naglasiti da svi hibridi kukuruza zahtevaju i primenu određenih agrotehničkih mera čija je svrha da omoguće uslove za postizanje dobrog roda.

Kakve su rezultate pokazali KWS hibridi?

KWS Srbija raspolaže sa velikim brojem kvalitetnih hibrida u svakoj FAO grupi zrenja koji su pokazali odlične rezultate, kako u ogledima tako i u proizvodnji na velikim površinama.

U povoljnim godinama sa dosta padavina, nije veliki problem ostvariti dobar prinos sa prosečnim hibridima i lošijom agrotehnikom. U nastavku možete pogledati kakve su prinose ostvarili neki od KWS hibrida u periodu od 2011. - 2015. godine po regionima u odnosu na konkurenciju.

Grafikon 1: Rezultati ogleda KWS 3381 hibrida u periodu od 2011. - 2015. godine

Na osnovu rezultata iz priloženog grafikona možemo zaključiti da je KWS hibrid 3381 u odnosu na konkurentske hibride iz iste grupe dao značajno veće rezultate posebno u delovima Zapadne Bačke, Južnog Banata i Centralne Srbije, kao i Severne Bačke.

Grafikon 2: Rezultati ogleda KWS Kermess hibrida u periodu od 2011. - 2015. godine

KWS Kermess hibridi u odnosu na konkurentske hibride u periodu od 2011. - 2015. godine su dali izuzetne prinose u Zapadnoj Bačkoj, Srednjem Banatu, Južnoj Bačkoj, kao i u ostalim regionima. Prosečan prinos u istoj FAO grupi zrenja u odnosu na konkurentske hibride je na zavidnom nivou.

Grafikon 3: Rezultati ogleda KWS Korimbos hibrida u periodu od 2011. - 2015. godine

KWS Korimbos hibrid u datom vremenskom periodu, posebno dobre rezultate prinosa je dao u regionu Zapadne Bačke u odnosu na najbolje hibride konkurentskih kuća. Za ovim prinosima ne zaostaju ni regioni Južnog Banata i Južne Bačke. Kada se pogleda prosek, vidimo da KWS hibrid Korimbos po količini prinosa znatno nadmašuje konkurentske hibride iz iste grupe zrenja.

Grafikon 4: Rezultati ogleda KWS Konsens hibrida u periodu od 2013. - 2015. godine

Hibrid KWS kuće Konsens, skoro slične prinose je postigao u regionima Zapadne Bačke i Južnog Banata. Da je KWS hibrid u određenom vremenskom periodu nadmašio konkurentske hibride, govori nam i prosek prinosa, kada se u obzir uzme duži vremenski period sa određenim vremenskim prilikama.

"Pored već dobro poznatih karakteristika, na osnovu ovih rezultata možemo sa ponosom istaći da sve KWS hibride odlikuje stabilnost prinosa zrna čak i u meteorološki manje povoljnim godinama", poručuju iz KWS-a i dodaju:"KWS hibridi pokazuju da i u uslovima sa manje padavina i lošije agrotehnike mogu ostvariti odlične prinose zrna i silaže. Međutim, cilj svim proizvođačima treba da bude podizanje nivoa te stabilnosti, odnosno uz primenu odgovarajuće agrotehnike i setvom KWS hibrida ostvarenje rekordnih i stabilnih prinosa."

Rezultate ogleda za 2015. godinu možete pogledati u KWS brošuri ispod teksta, a kompletna ponuda hibrida nalazi se na web stranici www.kws.rs.

Foto:bigstockphoto.com, fredleonero


Dokumenti


Tagovi

KWS Srbija FAO grupa Hibridi kukuruza Silaža Rezultati ogleda Agrotehničke mere Prinosi Kermess KWS 3381 Korimbos Konsens


Partner

KWS Srbija d.o.o

Industrijska 5, 21220 Bečej, Srbija
tel: +381 (0) 11 301 6965, e-mail: mykws.rs@kws.com web: http://www.kws.rs/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Crkva Svete Petke u Vranju poznata je i kao Krstata džamija. Za vreme Turaka crkva je pretvorena u džamiju tako što je dograđen minaret, ali su Turci ostavili krst, pa je narod prozvao Krstata džamija.