Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Agroekoteh
 • 28.05.2023. 12:00

Upravljanje zemljištem kao odgovor na klimatske promene - 24 preporuke

Odgovore na pitanja kako minimalizovati štete u poljoprivredi uslovljene klimatskim promenama i kako povećati elastičnost agroekosistema dao je projekat Agroekoteh.

Foto: Depositphotos/budabar
 • 146
 • 9
 • 0

Na koji način povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost poljoprivrede zbog uticaja klimatskih promena na plodnost i kvalitet zemljišta, vrlo je težak i kompleksan zadatak. Istraživači iz susedne Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Fakulteta agorobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) na tom su tragu krenuli u traženje odgovora projektom Agroekoteh koji je upravo ovih dana i završava. 

Agrotehničke mere koje rezultiraju povećanjem sadržaja humusa jesu redovna primena kvalitetnih (zrelih i stabilnih) stajskih đubriva, komposta i ostalih organskih đubriva, primena zelenipnog đubriva, uzgoj višegodišnjih leguminoza, uvođenje postrnih useva u plodored i drugo. 

Istraživanja kojima se upoređuju različiti sistemi obrade zemljišta i đubrenja, bez obzira radi li se o konvencionalnom, integrisanom ili ekološkom uzgoju, pokazuju da je primenom odgovarajuće agrotehnike moguće povećati sadržaj humusa u zemljištu i održati njegovu rastresitost i stabilnost strukturnih agregata sa signifikantnim, značajnim učinkom na optimizaciju upravljanja vodom i očuvanja plodnosti zemljišta. 

Čak 61 posto zemljišta je degradirano

Vrlo je značajan izbor vrste useva i kultivara kao važna mera prilagođavanja na klimatske promene. 

Sve ovo zahteva progres u planiranju poljoprivredne proizvodnje i razvoj osveštenosti o izazovima koje klimatske promene donose te mogu poslužiti u ublažavanju ranjivosti poljoprivrede, naročito malih poljoprivrednih gazdinstava koja su najranjivija. 

Upotreba organskih đubriva je na prvom mestu

24 praktične preporuke

 1. Količinu azota (N) u đubrenju prilagoditi realno planiranom prinosu, sadržaju mineralnog (rezidualnog) N u tlu i potencijalu mineralizacije;
 2. Kalcifikacijom kiselih zemljišta smanjiti potencijalni gubitak N denitrifikacijom, povećati potencijal mineralizacije i učinkovitost mineralnih đubriva;
 3. Organska đubriva svakako uključiti u redovan plan đubrenja, a vrstu zavisno od primarnog cilja organskog đubrenja: za veću količinu brzo raspoloživog N korisititi osoku, polu tekuće stajsko đubrivo i živinarska čvrsta đubriva, za prvenstveno povećanje humoznosti i dugotrajno povećanja rezervi organskog N u zemlju koristiti komposte i vermikomposte, a za oba efekta koristiti čvrsta goveđa, konjska, svinjska i ovčja stajska đubriva;
 4. Osoku i polu tekuće stajsko đubrivo direktno uneti u tlo injektorom, motičicama ili diskom, a čvrsta stajska đubriva uneti u zemljište nakon raspodeljivanja po oranici, najbolje odmah, a najkasnije unutar 24 sata;
 5. U osnovnom đubrenju koristiti amidni ili amonijski oblik N, nikako ne koristiti niratni oblik N, a u prihranama pretežno niratni ili amonijsko-nitratni;
 6. Na kiselim zemljištima izbegavati ili u najvećoj mogućoj meri redukovati aplikaciju kiselih azotnih đubriva (urea, UAN, amonijum nitrat, amonijum sulfonitrat, amonijum sulfat i amonijum hlorid), a koristiti KAN. Ako je upotrebu kiselih đubriva nemoguće izbeći, planirati aplikaciju krečnih materijala (80-120 kg/ha kreča za svakih 100 kg kiselog đubriva);
 7. Na karbonatnim zemljištima u prihranama umesto KAN-a koristiti amonijum nitrat, amonijum sulfonitrat ili amonijum sulfat.
 8. Broj aplikacija azotnih đubriva trebalo bi na siromašnim zemljištima da bude veći uz manje količine đubriva u jednoj aplikaciji tj. sprovoditi maksimalni broj prihrana sa što manjim količinama N kako bi se povećala iskoristivost apliciranog N;
 9. Iskoristiti potencijal mikrobioloških preparata sa simbiotskim i posebno slobodnim fiksatorima azota, najčešće aplikacijom u zemljište i/ili tretiranjem semena, ali može i u pripremi organskog đubriva;
 10. Za sva zemljišta čiji je pH < 5, neophodno je izraditi stručni plan potrebe kalcifikacije na osnovu rezultata propisanih analiza tla;
 11. Za precizan proračun kalcifikacije potrebno je znati specifičnu gustoću tla, ali možemo planirati da je za neutralizaciju svake jedinice hidroilitičke kiselosti na srednje teškim zemljištima potrebno maksimalno 2,2 t/ha, na laganim zemljištima 2 t/ha, a na teškim maksimalno 2,4 t/ha čistog kreča;
 12. Za plan kalcifikacije svakako treba uzeti u obzir efektivnu neutralizacijsku vrednost (ENV) sredstva za kalcifikaciju. Najbrže delovanje i najveću ENV imaju živ i gašen kreč, a najnižu drveni pepeo. Efikasnost krečnih i dolomitnih materijala zavisi od krupnoće čestica;
 13. Đubrenje stajskim ili drugim organskim đubrivima mora biti obavezna mera uz sprovođenje kalcifikacije;
 14. Neophodna je optimizacija mineralnog đubrenja kiselih zemljišta, posebno azotnim đubrivima, jer intenzivno đubrenje slabohumoznih kiselih zemljišta ubrzava njihovu degradaciju;
 15. Krečni materijal treba ravnomerno raspodeliti po dubini oraničnog sloja zemljišta jesenjim ili kombinovanom jesenje-prolećnom aplikacijom;
 16. Količinu fosfora (P) u đubrenju prilagoditi realno planiranom prinosu i potrebi pozitivnog ili negativnog bilansa P u skladu sa utvrđenom klasom snabdevenošću ovim elementom. Stoga je nužan preduslov optimalnog đubrenja propisana periodična analiza zemljišta;
 17. Mineralno đubrenje P redukovati održavanjem plodnosti zemljišta, optimizacijom pH vrednosti, upotrebom organskih đubriva, zelenišnim đubrenjem i upotrebom mikrobioloških preparata;  
 18. Sve vrste P đubrenja mogu biti potpuno efikasne samo uz dobru strukturu i optimalnu pH vrednost zemljišta. Stoga je kalcifikacija kiselih zemljišta neophodna, a uz pomenutu meru obavezno planirati đubrenje organskim đubrivima, ne samo zbog hraniva, već i zbog stabilnosti zemljišta, vodnovazdušnog odnosa i smanjivanja zbijanja i drugih oblika degradacije;
 19. Organska đubriva svakako uključiti u redovni plan đubrenja, a vrstu zavisno od klase raspoloživosti P na zemljištima vrlo siromašnim i siromašnim P (klase A i B) koristiti đubriva bogata fosforom; na zemljištima bogatim i vrlo bogatim P (klase D i E) siromašnija fosforom (tekuće svinjske i goveđe osoke bez čvrstih izlučevina); na zemljištima dobre snabdevenosti P (klasa C) vrstu organskih đubriva izabrati na osnovu drugih limitirajućih svojstava i potreba zemljišta, a ne na osnovu sadržaja fosfora;
 20. Na siromašnim zemljištima nedovoljne raspoloživosti P, izbor mineralnih đubriva svakako uskladiti sa reakcijom zemljišta: lakomobilizirajuća P đubriva (citrotopivi fosfati) najpogodniji su za kisela zemljišta; vodotopivi fosfati najpogodniji su za slabokisela i neutralna zemljišta (tu spadaju i kalcifikovana zemljišta); na karbonatnim i drugim alkalnim zemljištima ne treba koristiti citrotopive i teško topive oblike fosfora (topljeni i termofosfati, sirovi fosfati);
 21. Na plodnim tlima dovoljne raspoloživosti fosfora, oblik fosfornih đubriva manje je bitan nego na siromašnim, a pažnju treba posvetiti odgovarajućem bilansu P;
 22. Na siromašnim i degradiranim zemljištima fosforna đubriva manje topivosti treba uneti u zemljište značajno pre setve (najbolje u jesen), a vodotopive oblike pre setve. Vreme aplikacije fosfora na zemljištima dobre snabdevenosti ovim elementom manje je značajno;
 23. Fosforna đubriva u prihranama na oranicama gotovo da nemaju nikakav značaj jer taj element nije mobilan u tlu i ne može dospeti do korena tokom vegetacije;
 24. Iskoristiti potencijal mikrobioloških preparata sa mikorizama i bakterijama koje povećavaju topivost fosfora (npr. Pseudomonas), kako bi se iskoristili njegovi rezervni oblici u zemlji koje biljke bez pomoći mikroorganizama ne mogu usvajati.

Tagovi

Agroekoteh Humoznost tla Preporuke Degradacija tla Fosfor u tlu Kalcifikacija Đubrenje


Autorka

Maja Celing Celić

Više [+]

Hobi baštovanka s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Alen Dinar je mladi poljoprivrednik iz Visokog. Za njegovu proizvodnju kažu da je najljepša lokalna priča ispisana jezikom prirode. Uskoro donosimo priču s njegovog gazdinstva, ali i odgovore na Vaša pitanja! Pišite ih u komentarima 👇 #seo... Više [+]