• Proizvodnja mleka
  • 08.02.2019. 12:00

Kako broj dnevne muže utiče na mlečnost

U pravilnoj muži, smatra se da je potrebno da muzač napravi 150-200 puta stisaka šake. Proces nastanka mleka u vimenu krava nije nimalo jednostavan proces, oko 500 litara krvi je potrebno da procirkuliše kroz vime da bi nastao litar mleka.

Foto: Bigstockphoto/LightField Studios
  • 1.103
  • 25
  • 0

Muža je najvažnija pojedinačna aktivnost na farmi muznih krava, koja u higijenskom smislu ima za cilj da smanji na minimum mikrobiološku, hemijsku i fizičku kontaminaciju mleka. U pogledu utrošenog vremena muža oduzima više vremena nego bilo koji drugi rad na farmi. U pravilnoj muži, smatra se da je potrebno da muzač (ručna muža), napravi 150-200 puta stisaka šake. Niti proces nastanka mleka u vimenu krava nije nimalo jednostavan proces, oko 500 litara krvi je potrebno da procirkuliše kroz vime da bi nastao litar mleka. Sve mere i radnje se na kraju svedu na rezultat ekonomičnosti proizvodnje, iz tog ugla gledajući postavlja se pitanje, može li broj muža na dan uticati na veću ili manju mlečnost krava.

Optimalna muža svakih 12 sati

Stvaranje mleka počinje odmah nakon zadnje muže, u ovom stalnom procesu svaki dan se stvaraju nove količine mleka u alveolama vimena. Njihovim punjenjem se stvara pritisak, i ako ne dođe do procesa mužnje, ili do sisanja teleta, smanjuje se dalje stvaranje mleka. Da ne bi došlo do smanjenja mlečnosti, čestom stimulacijom vimena, to jest, redovnom mužom podstiče se i rad hipofize koja luči hormon oksitocin koji putem krvi dolazi u vime gde uzrokuje stiskanje alveola i time istiskivanje mleka. Nema ustaljene formule po kojoj je određen broj i vreme dnevnih muža.

Trave dobar izvor hraniva, ali oprezno sa njima zbog mogućeg trovanja

Za koliko vremena, kada i koliko će se stvoriti mleka u vimenu od zadnje muže zavisi od razgradnji hrane koju krava jede, izbalansiranosti obroka, fazi laktacije, zdravstvenom stanju, starosti, kondiciji i spoljnim mikroklimatskim uslovima. Ni u kom slučaju ne bi trebalo praktikovati jednu dnevnu mužu, dve muže u razmaku od 12 sati su optimalni uslovi za nastanak novih količina mleka, dok više od dve muže dnevno idu u skladu sa mlečnosti krava, naročito kod onih visoko milečnih krava sa dnevnim prosekom preko 40 litara mleka.

Trokratna muža povećava mlečnost

Broj muže treba da bude u skladu sa muznosti krava, prosekom proizvodnje mleka, i faze laktacije. Farmer, bilo da se radi o mašinskoj ili ručnoj muži, prilagođava broj dnevnih muža količinama mleka prateći fazu laktacije i potencijalu mlečnost u zavisnosti od rase krave. Po dosadašnjim zabeleženim iskustvima, analizama i istraživanjima trokratna dnevna muža kod visokomlečnih krava povećava ukupnu dnevnu količinu mleka i do 25 % u odnosu prema dvokratnoj muži.

Konstantno stimulisanje vimena i redovne muže olakšavaju i podstiču istiskanje mleka iz alveola u kojima se mleko stvara. Prekid muže i neredovna muža povećava pritisak u alveolama, te smanjuje ukupnu mlečnost krava. Takođe broj muža prati i razmak između dve muže, poželjno je da se isti vremenski interval između muža praktikuje u kontinuitetu. Kod dvokratne muže svaki razmak preko 12 sati između večernje i jutarnje muže smanjuje količinu izmuzenog mleka do 1,8%, a masti za 0,2—0,9%. Svaki interval ispod 12 sati razmaka između dvokratne muže smanjuje količinu izmuzenog mleka i do 3,9%.

Zasušenoj kravi treba davati znatno manje hrane

Izmusti sve količine mleka

Nekoliko je bitnih faktora na koje svaki farmer treba da obrati pažnju prilikom muže. Pored besprekorne higijene opreme za mužu, ruku i prostora potrebno je osigurati da se izmuzu sve količine mleka iz vimena. Da li je upitanju ručna ili mašinska muža, mužu prilagoditi potrebama i u skladu sa mlečnosti, uvek na vreme obavljati mužu, ne prekidati prilikom procesa muže, obezbediti mir u izmuzištu bez rada mehanizacije i pre svega obaviti masažu vimena kako bi došlo do stimulacije izlučivanja mleka. Sve navedeno na kraju donosi rezultate u proizvodnji.


Tagovi

Proizvodnja mleka Mužnja krava Masaža vimena Stvaranje mleka Povećanje mlečnosti


Autor

Adi Pašalić

Više [+]

Magistar Poljoprivredno-prehrambenog univerziteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odseku Tehnologija uzgoja životinja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Zdrava ishrana postaje sve popularnija u svetu, a za organsku proizvodnju se sve više povećavaju subvencije iz agrarnog budžeta Srbije. Ipak, da bi neko imao priznat organski proizvod, mora da poseduje sertifikat. Više o tome, uskoro na Agr... Više [+]