• Alpske koze
  • 03.12.2018. 12:00

Kako najbolje i najprofitabilnije hraniti mlečne koze?

Mlečnost kvalitetnih alpskih koza je između tri i 3,5 litra mleka na dnevnom nivou, a za svaki litar je potrebno između 320 i 350 grama suve materije.

Foto: Bisgtockphoto/RossHelen
  • 2.496
  • 90
  • 0

Prosečna masa odrasle koze alpske rase (koja je najčešća mlečna koza u Srbiji) iznosi oko 55 kilograma. Računica kaže da takvo grlo treba da unese između 3,2 kilograma suve materije obroka dnevno, odnosno u špicu laktacije 3,5 kilograma. Mlečnost kvalitetnih alpskih koza je između tri i 3,5 litra mleka na dnevnom nivou, a za svaki litar je potrebno između 320 i 350 grama suve materije. Konzumacija prosečne koza se kreće između pet i 10 kilograma hrane dnevno.

Silaža je vrlo korisna

Kako najčešće izgleda ishrana mlečnih koza u Srbiji, gde se eventualno greši i kako se ishrana, samim tim i profit mogu poboljšati, razgovarali smo sa profesorom ovčarstva i kozarstva na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu, dr Ivanom Pihlerom.

"Obrok za mlečne koze treba da bude dobro izbalansiran, što znači da sadrži sve materije koje će zadovoljiti potrebe grla. Silaža je vrlo korisna u ishrani koza, ali generalno, odgajivači u Srbiji je retko koriste, verovatno jer im je komplikovano da je spravljaju. To je greška, jer kvalitetan, izbalansiran dnevni obrok mlečne koze u laktaciji treba da sadrži do tri kilograma silaže, seno po volji, 1,2 -1,3 kilograma koncentrata, a može se dodati i do pola kilograma lucerke, pogotovo u poslednjoj trećini laktacije, kada je grlo bremenito i nosi dva ili tri ploda", kaže Pihler.

Oprezno sa lucerkom

Ovaj stručnjak napominje da sa lucerkom treba biti vrlo oprezan. Naime, nema potrebe da njena količina prevazilazi jedan kilogram u obroku. Lucerka je, naime, veliki donor kalcijuma, a veće količine ovog elementa mogu da naruše odnos kalcijum - fosfor, što može dovesti do metaboličkih problema. Takođe, veće količine lucerke poskupljuju obrok, a nju sasvim dobro može da zameni kvalitetno livadsko seno. Vrlo jednostavno: više sena, manje lucerke - jeftiniji litar mleka.

Sa manjom setvenom normom do visokih i stabilnih prinosa lucerke

Što se koncetrovane hrane tiče, proizvođači u Srbiji najčešće praktikuju mešavinu zrna kukuruza i ječma, a to nije kvalitetan koncentrat. On mora da sadrži proteinski dodatak, a Pihler preporučuje da to bude kvalitetna suncokretova sačma (ona u proseku sadrži oko 33% proteina), koja je jeftinija od sojine sačme. Generalno, lucerke uz dodatak koncentrata ne treba davati više od jednog kilograma.

Samo kvalitetan brst

Naravno, ako grla više vremena provode na pašnjacima, to dodatno pojeftinjuje proizvodnju. Ali, pašnjaci mogu da kriju zamke, zbog čega treba biti vrlo oprezan. Ako na pašnjaku preovladavaju korovske biljke, treba ga izbegavati. Takve biljne vrste u sebi sadrže tanine i druge materije koje mogu pokvariti ukus i miris kozjeg mleka. Zbog toga su za ispešu mlečnih koza najbolji brst na kultivisanim, sejanim pašjnacima na kojima preovlađuju graminee, italijanski ljulj, ježevica, a od leguminoza bela i crvena detelina.


Povezana biljna vrsta

Lucerka

Lucerka

Sinonim: - | Engleski naziv: Lucerne | Latinski naziv: Medicago sativa L.

Lucerka se gaji na svim kontinentima, a od evropskih zemalja najveći je proizođač Francuska. Za ishranu domaćih životinja može se koristiti u zelenom stanju ispašom i košenjem,... Više [+]

Tagovi

Koze Mlečne koze Alpske koze Ishrana koza Silaža Brts Lucerka Ivan Pihler


Autor

Dušan Knežić

Više [+]

Poljoprivrednji inženjer, novinar i lovac. Novinarstvom se bavi od 2002. godine. Moto kojim se vodi je "Usuditi se, to je cena napretka".

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Priprema kabaste stočne hrane je u toku. Suša će svakako uticati na smanjenje količine silaže po jedinici površine, pa se već sad traže alternativna rešenja.