• Proces muže
  • 10.03.2019. 11:00

Kako pravilnom mašinskom mužom krava do više mleka?

Da bi muža protekla uspešno i da se vime krava ne bi ozledilo, aparati za mužu moraju biti higijenski čisti i tehnički ispravni. Faza takozvane glavne muže "toči" najviše mleka, ali ništa manje nije bitna i naknadna muža koja utiče na kasnije povećanje mlečnosti muznih krava.

Foto: Bigstockphoto/denisfilm
  • 140
  • 16
  • 0

Svaka muzna jedinica sastoji se od četiri muzne čaše, sabirnika mleka, cevi za vakuum i za mleko. Muzne čaše spolja su metalne, a iznutra gumene, sa glatkom površinom, da se ne bi zadržavalo mleko a sa njim i bakterije. U unutrašnjosti između ova dva dela u toku muže stalno se održava podpritisak od 0,4 do 0,5 bara.

Proces muže (isisavanja mleka) povremeno se prekida fazom opuštanja, koja nastaje kada je u prostoru između gumenog i metalnog dela normalan pritisak vazduha. Dešava se da gumeni deo pukne pa ne dolazi do smenjivanja faza isisavanja mleka i faze opuštanja. Vime je tada izloženo stalnom dejstvu vakuuma, što je za krave veoma bolno, a ako potraje duže, može prouzrokovati i razna oboljenja vimena. Zbog značaja za očuvanje vimena, ovaj deo treba češće kontrolisati, a za preporuku je da se promeni svakih šest do osam meseci.

Šta je glavna, a šta slepa muža?

Čitav proces muže ostvaruje se po fazama: glavna muža, slepa muža i naknadna muža. Glavna muža počinje odmah po uključenju aparata. U ovoj fazi protok mleka je najveći. Puni tok mleka ne traje dugo i zavisi od individualnih osobina, ali se smatra da traje samo dva do četiri minuta.

Slepa muža označava rad aparata za mužu i u vreme kad je tok mleka mali. Počinje onda kada tok mleka padne na 200 grama u minutu.

Kako sprečiti prikrivene upale vimena muznih krava

Delovanje vakuuma u ovoj fazi opterećuje alveole vimena, a usled pritiska muznih čaša na vime, dolazi do sabijanja glavnog kanala za mleko. Sprečavanje negativnog delovanja slepe muže može se ostvariti blagovremenim prekidanjem ili čak skidanjem aparata sa vimena.

Naknadna muža povećava mlečnost

Naknadna muža nastaje kada se čitava muzna jedinica povlači naniže i istovremeno masira vime. Time se ulazni kanal za mleko, koji se nalazi u vrhu sisa, ponovo otvara pa mleko može da se pomuze. Naknadnom mužom dobija se relativno mala količina mleka, ali se time podstiče brže stvaranje većih količina novog mleka pa se tako utiče na povećanje kasnije mlečnosti muzne krave.

Čitav tok muže može da traje duže ili kraće vreme, u zavisnosti od različitih faktora među kojima su najznačajniji: period laktacije, opšta sklonost krava ka dužem odavanju mleka, nedostaci aparata za mužu i njegova nepravilna upotreba.

Razmuzavanje junica – tri puta dnevno

Kada je reč o laktaciji krava, ona u proseku traje oko deset meseci. Proizvodnja mleka raste u prva dva meseca kada dostiže maksimum, a zatim počinje da opada. Opadanje proizvodnje mleka relativno je za svaku kravu.

Ženska telad, osnova kontinuirane proizvodnje mleka

"Prva laktacija junica ne obiluje većim količinama mleka. Međutim, od nje zavisi ponašanje junica u kasnijim laktacijama. Veoma je važno da se vime junice navikne na proizvodnju većih količina mleka. To se postiže razmuzavanjem. To znači da se junice muzu tri puta dnevno. Razmuzavanje traje od 60 do 100 dana i za to vreme vime junica stimuliše se za stvaranje više mleka. Uvođenje trokratne muže dodatni je napor, ali će se isplatiti u narednim laktacijama.", naglašava Dr veterinarske medicine Petar Pavković iz Beograda.


Tagovi

Proizvodnja mleka Laktacija Junice Mlečnost krava Proces muže Muža


Autor

Miodrag Palić

Dugogodišnji novinar, kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.