• Proizvodnja mleka
 • 08.07.2019. 08:00

Održavanje mašine za mužu krava

U svakom sistemu muže za koji se čini da radi ispravno tokom vremena može da dođe do nekih istupanja. U muži je svaka greška veoma štetna, prvenstveno za zdravlje krava ali i kvalitet mleka. Zbog toga održavanje i kontola sistema za mužu treba da bude kontinuirani proces.

Foto: Depositphotos/artrebelFS
 • 174
 • 26
 • 0

Mašina za mužu se koristi najmanje dva puta dnevno, a u zavisnosti od tipa farme, dnevno trajanje muže može da varira od jednog sata pa čak do 10 sati. U atumatskom sistemu muže roboti za mužu rade čak 22 sata dnevno.

U svakom sistemu muže za koji se čini da radi ispravno tokom vremena može da dođe do nekih istupanja, u muži je svaka greška veoma štetna, prvenstveno za zdravlje krava ali i kvalitet mleka. Zbog toga održavanje i kontrola sistema za mužu treba da bude kontinuirani proces ali ne da zamenjuje redovan postupak koji treba da se sprovodi pri svakoj muži.

Postojanjem generatora na farmi obezbeđuje se potpuna sigurnost

U pravilnom i redovnom održavanju radnik koji koristi mašinu za mužu ima ključnu ulogu, pri čemu je od velikog značaja njegovo znanje i dobra saradnja s dobro organizovanim i visoko kvalitetnim servisom. Rutina održavanja mašina za mužu obuhvata kontrolu pri svakoj muži, nedeljno održavanje i održavanje u periodičnim razmacima.

Prethodno, pre bilo kog plana održavanja, za siguran rad sistema za mužu potrebno je da se osigura neprekidno snabdevanje električnom energijom. Postojanjem generatora na farmi obezbeđuje se potpuna sigurnost u tom pogledu. Preporučeno je da se on koristi periodično i kada nema prekida u snabdevanju električnom energijom, čime se radnik upoznaje sa radom generatora i spreman je da ga koristi kada je to potrebno, pojašnjava savetodavac za stočarstvo Dragan Jakovljević, ispred Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije. 

Kako pravilnom mašinskom mužom krava do više mleka?

Dnevne i nedeljne kontrole 

Kontrola pri svakoj muži, obuhvata dnevne postupke koji se obavljaju pre početka i nakon završetka svake muže.

U ove postupke spadaju:

 • kontrola podmazivanja vakum pumpe i nivoa vakuma na vakum-metru posle njenog uključenja
 • slušanje šuma vazduha koji ulazi u regulator vakuma da bi se kontrolisala rezerva vakuma
 • kontrola izlaza vazduha iz kolektora koji treba da je jasan
 • provera da nema pukotine na kratkom mlečnom i kratkom pulsnom crevu
 • slušanje rada svakog pulsatora s proverom da li radi pravilnom brzinom
 • čišćenje (pranje) sistema za mužu, posle završene muže sistem se ispira hladnom ili mlakom vodom, nikako vrelom, jer će doći do hvatanja proteina na zidovima sisnih guma i mlečnih cevi, ali ni prehladnom jer to dovodi do zadržavanja mlečne masti na zidovima. Nakon toga korišćeni uređaji se peru deterdžentom u toploj vodi i ponovo ispiraju hladnom
 • korišćenje odgovarajućeg deterdženta za pranje
 • skidanje i pražnjenje suda prekidača vakuma posle svake muže

Nedeljno održavanje podrazumeva kontrolu ulja u vakum pumpi i kompresoru za vakum i po potrebi dopuna do potrebnog nivoa. U zavisnosti od tvrdoći vode jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje potrebno je da se koristi kiselo sredstvo za čišćenje sistema za mužu.

Periodično održavanje i kontrola, obuhvata:

 • kontrolu napona i podešavanje kaiša koji ne sme biti prenapregnut
 • praćenje rada pulsacionog sistema i da li postoje razlike između pojedinih mašina za mužu kao i podmazivanje pulsatora
 • proveru povezanosti pulsatora i spojeva ventila
 • proveru samopraznećih ventila u pogledu slobodnog kretanja
 • čišćenje regulatora vakuma od prljavštine na ventilu i kućištu ventila
 • ispitivanje vakum voda toplom vodom s deterdžentom koji ne peni
 • proveru i po potrebi čišćenje svih delova mašine za mužu koji se mogu rasklopiti
 • kontrolu svih gumenih delova, kao i preventivnu zamenu delova koji imaju ograničeno trajanje
 • spoljno čišćenje opreme

Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Mašina za mužu Roboti za mužu Sistem za mužu Dragan Jakovljević