• Silaža u ishrani
  • 19.01.2020. 14:00

Sa kojom dnevnom količinom silaže hraniti goveda i ovce?

Silaža cele biljke kukuruza je najzastupljenija u ishrani preživara. Osim njene zdravstvene ispravnosti, prilikom ishrane stoke treba znati i koje su dnevne količine ovog popularnog hraniva dozvoljene za pojedine kategorije životinja.

Foto: Depositphotos/DesignPicsInc
  • 1.888
  • 173
  • 0

U ishrani goveda i ovaca silažom - stočar mora biti obazriv. Loš kvalitet silaže može da izazove ozbiljne probavne tegobe preživara. Ako se za spravljanje silaže koristi kvalitetan kukuruz idealne vlažnosti i pri tome dobro sabija na skladišnim mestima - silaža će biti kvalitetna. Pre početka upotrebe novospravljene silaže uvek treba oceniti njen kvalitet

Ocena kvaliteta prema boji, mirisu i ukusu

"Tu ocenu može da obavi i sam stočar po takozvanom odokativnom sistemu prema: boji, mirisu, ukusu, strukturi, ali i prema prvom probnom obroku u jaslama. Boja ispravne silaže je svetlo-žuta, žuta, zeleno-žuta, žutomrka. Ali, ako je tamno-mrka (karamelizovana) ili tamnosiva ili crna, znak je da je silaža loša i konačnu odluku da se može davati kravama treba da donese stručnjak, odnosno laboratorijska analiza. Kvalitet silaže se može oceniti i oglednim davanjem manje količine životinjama. Ako je stoka nerado jede ili odbija da jede kvalitet silaže je više nego sumnjiv,"naglašava dr vet. medicine Petar Pavković.

Takođe, miris dobre silaže je prijatan, nakiseo i aromatičan. Ako preovladava miris kvasca, sira i alkohol, silaža je osrednjeg kvaliteta, a ako je bljutava, sapunasta i gorka, znak je da je lošeg kvaliteta.

Kukuruz i soja u silaži - jeftin i kvalitetan obrok za stoku

Bolesti zbog loše silaže

"Utvrđeno je da zbog pojedene loše silaže stoka dobija razne stomačne tegobe usled poremećaja varenja, degeneraciju jetre, poremećaje u iskorišćavanju proteina. Isto tako i ako je silaža kvalitetna, ali loše izbalansirana s koncentratom u obroku, utiče na smanjenje mineralnih materija u organizmu," ističe dr Pavković.

Osnovno pravilo, naročito u ishrani preživara, je da se silaža postepono stavlja u obrok, u trajanju oko dve nedelje, kako bi se životinje prilagodile na njene specifičnosti. Preobilna ishrana silažom takođe može da izazove zdravstvene probleme, pa treba prihvatiti preporuke stručnjaka.

Silažu mlekuljama davati posle muže

Silaža se može davati muznim kravama u količini od 25-30 kg na dan. Slično senu i silaža može da se koristi kao jedina voluminozna komponenta obroka za muzne krave, ali se u praksi pokazalo da zamena dela silaže senom, kao i repenim rezancima utiče na povećanje konzumiranja hrane i suve materije, uz nešto veću proizvodnju mleka.

Treba znati da miris silaže prelazi na mleko ukoliko se veća količina skladišti u štali, ili se kravama daje pred mužu. Zato je preporuka da se pri muži krave hrane senom, a posle silažom.

Silaža u obroku teladi - tek u trećem mesecu starosti

Većina stručnjaka ne preporučuje upotrebu silaže u ishrani teladi pre nego što navrše dva meseca starosti, jer često izaziva zdravstvene probleme pri varenju hrane. Znači, njima se silaža daje u obroku tek u trećem-četvrtom mesecu, tako što se počne sa veoma malim količinama, a da sa pet-šest meseci starosti konzumiraju oko pet kilograma silaže na dan, sa 8-12 meseci od 10 do 13 kilograma, a od 12 do 15 meseci od 15 do 22 kilograma silaže.

Inače, tov junadi se u potpunosti može zasnivati na kvalitetnoj silaži. Njima se dnevno može dati od 15 do 30 kilograma po grlu. Obrok sa silažom se dopunjuje sa belančevinama, pre svega sojinom sačmom. Preporučuje se da se pri spremanju silažu od cele biljke kukuruza na jednu tonu usitnjenog materijala doda 9 kg uree, 4,5 kg stočne krede, 1,8 kg dikalcijumfosfata i 0,45 kg sumpora u prahu.

Kvalitetan obrok po meri krave za više mleka

Silaža u ishrani ovaca, konja i svinja

U ishrani ovaca silaža se kod nas ređe koristi i to uglavnom silaža trava i lucerke, a preporuke se odnose na količine od jednog kilograma silaže po grlu na paši, ili dva-tri kilograma po grlu zimi.

Silažom se mogu hraniti i konji, uz prethodno postepeno privikavanje, u količini od sedam do deset kilograma dnevno, s tim da silaža bude dobrog kvaliteta i higijenski ispravna.

U ishrani svinja-tovljenika koristi se silirano vlažno kukuruzno zrno, uz dodatak koncentrata koji obezbeđuju neophodnu količinu proteina, vitamina i minerala. Suprasne krmače se mogu hraniti silažom od lucerke. Krmačama se u obrok stavlja pet kilograma lucerkine silaže dnevno, a tovljenicima tri kilograma siliranog vlažnog zrna kukuruza.


Tagovi

Silaža Ishrana goveda Stočari Muzne krave Ishrana teladi Tov junadi Ishrana ovaca Petar Pavković


Autor

Miodrag Palić

Dugogodišnji novinar, kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ideje za alat. Paleta i mašta ;)