• Uzgoj junica
  • 29.08.2019. 10:00

U kom uzrastu treba da budu junice pri prvom teljenju

U kom će se uzrastu junice koristiti za pripust, određuje se ishranom i njihovom masom. Ako se pare suviše mlade junice, njihov rast će biti ograničen, a ako su suviše male imaće poteškoće pri porađaju.

Foto: Depositphoto/Laputin
  • 147
  • 21
  • 0

Polnu zrelost junice tovnih rasa postižu za osam do dvanaest meseci života, mada ona može da varira od četvrtog do četrnaestog. Međutim, u kom će se uzrastu one koristiti za pripust, određuje se ishranom i njihovom masom. Ako se pare suviše mlade junice, njihov rast će biti ograničen, a ako su suviše male imaće poteškoće pri porađaju.

Samo ako su junice dobro razvijene u smislu telesnog okvira i mase pri prvom pripustu i normalno kao mlade krave pri prvom teljenju, mogu se dobiti dobri reproduktivni i proizvodni rezultati. To je osnova za njihovo duže korišćenje u priplodu i manji remont stada.

Nije preporučljivo da junice budu suviše mlade

Kada se suviše mlade junice ili s manjom telesnom masom koriste za prvi pripust, mogu se očekivati sa porastom mlade krave povećani problemi pri teljenju i gubici teladi, visoko fiziološko opterećenje organizma, slabija sposobnost za koncepciju posle prvog teljenja i manja mlečnost, nizak prirast i težina zalučene teladi, visok stepen izlučenih grla posle prvog a delimično i nakon drugog teljenja, povećano učešće neproduktivnih grla u stadu i veći troškovi za zamenu stada, kao i lošiji rezultat.

Kao odgovarajuća telesna masa pri prvom pripustu junica smatra se ona od 60 odsto težine odrasle krave pojedinih tovnih rasa, koja je postignuta sa oko 15 meseci uzrasta, što predstavlja teljenje sa dve godine, kaže Dragan Jakovljević, iz PSSS Jagodine. 

Ženska telad, osnova kontinuirane proizvodnje mleka

Druge preporuke odnose se na prvo teljenje sa 2,5 godine, što omogućava da junice nastave da rastu, kao i da uspešno odhrane tele. U mnogim stadima krava dojilja, postoji samo jedna sezona teljenja. U tom slučaju junice iz jednogodišnje proizvodnje treba da se odgovarajućim odgojem i ishranom pripreme za teljenje sa dve godine. Da bi se kod rasta srednjeg do velikog okvira tela postigla telesna masa od 360 do 450 kilograma pri prvom pripustu, neophodni su dnevni prirasti od 850 do 900 grama u uzgoju.

Bolji je manje intenzivan uzgoj junica

Za genotipove malog do srednjeg formata za prvi pripust sa 320 do 380 kilograma, prirasti u toku sisanja treba da iznose 750 do 860 grama , a nakon toga 650 do 720 grama. Ako se ne postignu ove vrednosti, kada je reč o ishrani, nisu odgovarajući ili se radi o isuviše kasno zreloj rasi. Tada treba težiti jeftinijem i manje intezivnom odgoju junica i maksimalnom korišćenju paše.

Kada se tov junadi isplati?

U tom slučaju treba planirati da se junice tele u uzrastu od 34 do 36 meseci. Znači u sistemu sezonskog parenja junice će se u najvećem broju slučajeva teliti sa dve ili tri godine. Poželjno je da se za osemenjavanje junica koriste bikovi koji su ispitani na osobinu lakog teljenja. Ako se za pripust koriste netestirani bikovi, za junice treba birati one koje nisu suviše duboki u burovima već nešto izduženiji i manjih širina tela i ne suviše teški. Junice se pripuštaju nešto ranije, 14 do 21 dan pre početka parenja starijih grla jer je njima potrebno neko vreme posle porađaja, da uđu u novi ciklus.

Takva praksa omogućava da se u sledećem pripustu imaju estrusne aktivnosti u isto vreme sa drugim grlima u stadu. Za junice se preporučuje nešto kraća sezona parenja, šest nedelja. Kada je reč o teškom teljenju kod junica, ističe se da su kritične veličine ploda i veličina porađajnog kanala. Menadžment junicama treba da obezbedi da se od njih bez teškoća pri porađaju dobija manja, lakša ili proporcionalno razvijena i vitalna telad.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Menadžment junicama Osemenjavanje junica Zalučena telad Proizvodni rezultati Dragan Jakovljević