Soja - SAFEX (Johannesburg)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Soja" "SAFEX (Johannesburg)".

Soja @ KLUB

Dok se ceka ostatak soje da sazori,...

+9

Soja 2016 Prinos od 2,9 do 4 tone p...

+5