• Sadnja vinove loze
  • 15.04.2020. 12:00

Evo kako posaditi vinovu lozu i koje agrotehničke mere sprovesti u proleće?

U vinogradima koji su u rodu, do sada se uveliko obavlja rezidba, prskanje sredstvima na bazi bakra, a u toku je i vezivanje lastara za žicu. Kasnije kada prođe opasnost od poznih prolećnih mrazeva proizvođače čeka lačenje, odnosno proređivanje lastara.

Foto: Jelena Gajić Đokić
  • 1.168
  • 36
  • 0

Blaga zima, pogodovala je većini gajenih kultura, ali će upravo zbog toga borba sa štetočinama ove godine biti neizvesna. Nije bilo jakih mrazeva koji bi donekle pomogli u suzbijanju štetnih organizama u voćanjacima, ali sa druge strane blaga zima dozvolila je da se svi radovi u voćnjacima obave bez žurbe. Tu pre svega mislimo na rezidbu, ali i sadnju. 

Anđelka Gvozdenović, inženjer voćarstva i vinogradarstva, preporučuje prolećnu sadnju vinove loze čim se zemljište prosuši i zagreje (od sredine marta do sredine aprila), jer kaže da jesen treba iskoristiti za kvalitetnu pripremu zemljišta kako i zahteva loza. Njoj treba stvoriti što povoljnije uslove u zemljištu za razvoj korena i nadzemnog dela čokota, s obzirom na činjenicu da će loza na mestu sadnje provesti najmanje 15 godina.

Loznički savetodavci pozivaju mlade da se okrenu uzgoju vinove loze

"Postupak koji bi trebalo da ispoštuju svi koji žele dobro i dugo plodonošenje u svojim vinogradima je da u jesen neposredno pre rigolovanja razbacaju organska i mineralna đubriva po celoj površini, a nakon toga sledi duboko rastresanje, drobljenje i prevrtanje zemlje, odnosno rigolovanje i to se obavlja na dubini od 60-90 cm, ali uglavnom oko 70 centimetara", napominje Gvozdenović. 

Ne sadite kalemove u neslegnutu zemlju 

Rigolovanje se mora obaviti najmanje tri meseca pre sadnje, jer je potrebno da se zemljište slegne. Nikako ne treba saditi kalemove u neslegnutu zemlju. Pred samu sadnju loze obavlja se neposredna priprema zemjišta pomoću tanjirača, drljača, rotofreza čime se vrši dodatno sitnjenje i ravnanje zemljišta.

"Na većim površinama neophodno je sprovesti mehanizovanu sadnju, radi uštede vremena što se svakako postiže upotrebom hidro-mehaničkom sadnjom pomoću vodenih sondi odnosno hidrobura. Pored toga što se na taj način obavlja mehanizovano kopanje rupa, hidroburom se automatski zaliva i đubri rastvorom mineralnih đubriva sadnica. Jedino se u tom slučaju koren sadnice mora više skraćivati i to na 2,5-3 centimetra." 

Nakon sadnje, zalivajte kalemove 

Pre sadnje poželjno je da se koren kalema umoči u žitku kašu spremljenu od goveđe balege, ilovače i vode, kako bi se očuvala vlaga i omogućilo bolje priljubljivanje zemlje za koren. Nakon stavljanja kalemova u rupu, zemlja se nagrne i dobro sabije najčešće nogom. Kalemove treba zalivati narednih dana. U narednom periodu pažnja se usmerava na održavanje zemljišta, kako u redu tako i u međurednom rastojanju.

Pripremite pravilno lozne kalemove za sadnju

Nije poželjno zasnivanje zasada na zemljištu gde su prethodno bile neke višegodišnje drvenaste biljke, kao na primer, stari vinograd, voćnjak, šuma, razno šiblje. Nakon krčenja takve parcele treba 'odmoriti' dve do tri godine, što podrazumeva intenzivnu obradu uz gajenje ratarskih kultura - najbolje je gajiti pojedine leguminoze čime bi se zemljište obogatilo azotom.

Radi popravke plodnosti zemljišta potrebno je uraditi analizu zemljišta jer samo tako možete znati kakvo je zemljište i koliko đubriva vam treba.

Rezidba, vezivanje lastara i obrada međurednog prostora

U vinogradima koji su u rodu, do sada se uveliko obavlja rezidba, prskanje sredstvima na bazi bakra, u toku je vezivanje lastara za žicu, kao i obrada međurednog prostora, freziranje i borba sa korovima. Kasnije kada prođe opasnost od poznih prolećnih mrazeva proizvođače čeka lačenje, odnosno proređivanje lastara.

Nakon prolećnih mrazeva, vinogradare čeka proređivanje lastara

Gvozdenović napominje da će ova godina biti zahtevnija u pogledu zaštite od štetočina, jer su mnoge forme insekata prezimele, izostanak jakih mrazeva je učinio svoje, ali, dodaje da je ključ u toj borbi, redovno obilaženje vinograda i pravovremena primena odgovarajućih preparata za zaštitu.


Foto prilog


Tagovi

Rezidba loze Vinogradi Obrada zemljista Rigolovanje Proređivanje lastara Vezivanje lastara Sadnja vinove loze Anđelka Gvozdenović


Autorka

Jelena Gajić Đokić

Više [+]

Inženjer voćarstva i vinogradarstva. Poljoprivreda je njena velika ljubav a posao novinara pružio joj je mogućnost da upozna svoj kraj iz drugog ugla.