• Vinova loza
  • 08.04.2018. 15:00

Vegetativno razmnožavanje vinove loze na okućnicama

Vegetativni načini razmnožavanja prihvatljivi su i primenjivi na okućnicama, gde postoji jedan ili dva čokota, koja želite da razmnožite i da popuniti neki kutak u svom dvorištu, sa ukusnim plodovima vinove loze - grožđem.

Foto: Bigstockphoto/fortise
  • 5.767
  • 268
  • 0

Vinova loza se razmnožava generativno - iz semena i vegetativno. Vegetativni načini razmnožavanja prihvatljivi su i primenjivi na okućnicama, gde postoji jedan ili dva čokota, koja želite da razmnožite i da popuniti neki kutak u svom dvorištu, sa ukusnim plodovima vinove loze - grožđem. Osim toga, mogu se popuniti i prazna mesta - brže je stvaranje loznih sadnica na sopstvenom korenu. Postoji nekoliko načina takvog razmnožavanja.

Obična položenica

Pri dnu čokota sačuva se jednogodišnja zrela i dovoljno duga mladica. Uz čokot se iskopa jama dubine oko 30 cm, u nju se savije mladica u luku, tako da vrh bude 1 do 2 pupoljka izvan jame. Na delu mladice, koji je u zemljištu, treba oslepeti pupoljke (spavajuća okca sa samo jednim pupoljkom) i učvrstiti ih. Vrh se veže za kolac - jama se ispuni zemljom, a nad vrhom se napravi humka. Tokom vegetacije iz dela ispod zemlje razvija se koren. Iz pupoljaka, koji su ostavljeni za nove mladice, razvijaju se mladice koje su bujne, jer se hrane iz starog čokota i pomoću sopstvenog korena. Sledeće godine u proleće novi čokot se odvaja od starog.      

Obična položenica
Obična položenica

                   

Strmoglava položenica

Strmoglava položenica se primenjuje ako mladica nije dovoljno duga za običnu položnicu. Tada se savije u luku i vrh mladice sa dva članka, zabode se u zemljište na dubinu od 25 cm do 30 cm. Mladica se veže uz kolac, pa se oslepe pupoljci, osim dva najbliža zemlji. 

Strmoglava položenica
Strmoglava položenica

Kineska položenica 

Koristi se kada se želi iz jedne mladice dobiti više ukorenjenih mladica. Od matičnog čokota iskopa se jarak dubine oko 25 cm, na dno se stavi zreli stajnjak ili kompost, te sloj zemlje na koji se položi mladica, čiji vrh ostaje savijen iznad jarka.

Kineska položenica
Kineska položenica

Vinova loza: Vegetativni način razmnožavanja

Povaljivanje (potapanje) čokota

Primenjuje se samo u starim vinogradima. Oko čokota se iskopa jama dubine od 40 cm do 50 cm, tako da osnovni deo glavnog korena bude otkriven. Jama se proširi na onu stranu na koju će se povaliti čokot. Na svakom čokotu se ostavljaju dve do tri dovoljno duge i zrele mladice, koje se izvedu iz jame. One daju dva nova čokota.

Povaljivanje čokota
Povaljivanje čokota

Razmnožavanje reznicama 

Reznica je mladica dužine od 25 cm do 40 cm, sa tri do četiri pupoljka, debljine od 6 mm do 12 mm. Svaku reznicu je potrebno prekriti slojem zemlje, kako ne bi došlo do isušivanja. Kada mladica sama probije napolje, humka se može ukloniti. Vađenje ožiljenih reznica obavlja se u proleće, neposredno pre sadnje na stalno mesto.

Razmnožavanje reznicama
Razmnožavanje reznicama

Navedeni načini razmnožavanja ne preporučuju se u proizvodnim zasadima vinove loze, zbog kratkog životnog veka takvih čokota, ali mogu poslužiti za ulepšavanje vrtova.

Autor i foto: Ruža Skenderović, dipl. ing. agr.


Tagovi

Vinova loza Razmnožavanje Reznice Položenice Čokot Vegetativno razmnožavanje