• Petrokemija
  • 21.10.2016. 13:00

Vreme je za đubrenje višegodišnjih zasada

Prednost jesenjeg đubrenja je u tome što se fosfor i kalijum unose u dublje slojeve i dopiru bliže korena. Ako se osnovno đubrenje ne obavi u jesen iz bilo kojeg razloga, treba ga obaviti u zimu ili u rano proleće kada vreme dozvoli.

Foto: bonzodog/bigstockphoto.com
  • 9.977
  • 386
  • 0

Osnovno đubrenje višegodišnjih zasada je agrotehnička mera kojom se dodaju hraniva potrebna za normalno odvijanje rasta i razvoja u sledećoj vegetacionoj sezoni. Vreme osnovnog đubrenja je od početka septembra do sredine novembra, što se podudara s razdobljem nakon berbe u voćnjacima i vinogradima, odnosno prilikom duboke jesenje obrade zemljišta.

Prednost jesenjeg đubrenja je u tome što se fosfor i kalijum unose u dublje slojeve i dopiru bliže korenu. Ako se osnovno đubrenje ne obavi u jesen iz bilo kojeg razloga, treba ga obaviti u zimu ili u rano proleće kada vreme dozvoli, a svakako pre početka vegetacije. Na strmim terenima podložnim ispiranju i na laganim zemljištima podložnim jakom ispiranju osnovno đubrenje obavlja se u proleće pred početak vegetacije.

U osnovnom đubrenju voća i vinove loze razlikujemo đubrenje mladih zasada i đubrenje zasada tokom roda. S proizvodnog stanovišta najvažnije je razdoblje pune rodnosti voćki i vinove loze. Utvrđivanje pojedinih količina biljnih hraniva u redovnom đubrenju obavlja se pomoću hemijskih analiza zemljišta, kojom se utvrđuje snabdevenost pristupačnim hranivima u zemljištu, ali i analizom lišća (folijarna analiza) u određenoj fazi vegetacije uzimanjem uzoraka lišća po određenoj metodi. U osnovnom đubrenju višegodišnjih kultura primenjuje se đubrivo s manje azota, a više fosfora i kalijuma. Uz to se dodaje i deo azota, koji služi za ishranu korena tokom zime i njegovo nakupljanje u tkivu drveta.

Đubrenje s lako pristupačnim hranivima

Petrokemija d.o.o za osnovno đubrenje preporučuje NPK, NPK(SO3), NP i NP(SO3) mineralna đubriva s lako pristupačnim hranivima i pogodnom razmerom hraniva. Kada se obavlja osnovno đubrenje s NPK 7-20-30 u jesen unosimo svu količinu hraniva, za razliku kada se obavlja sa đubrivima s višim sadržajem azota poput NPK(S) 15-15-15 (3) i NP(SO3) 20-20 (7,5) tada se u jesen đubri sa 1/4 do 1/3 ukupne količine, a ostatak se dodaje krajem zime ili u rano proleće. Na kamenitim zemljištima, gde nije moguće obavljati obradu, trebalo bi đubrenje obaviti pred kišu.

Đubrenje se može obavljati rasipanjem po celoj površini, u trake, ili oko pojedine voćke ili čokota. Najčešće, đubrenje se obavlja rasipanjem hraniva po celoj površini. Đubrenje u trake obavlja se u zasadu gde je razmak redova mnogo veći od širine krošnje. U trake, između redova, đubre se vinogradi kada se hraniva unose depozitorom u dublje slojeve zemljišta. Đubrenje oko voćaka, ispod krošnje, obavlja se u zasadima retkog sklopa i kod pojedinačnih, zasebnih stabala. Oko stabala đubre se i voćke mladog zasada u prvoj i drugoj godini razvoja. Kada se đubrenje obavlja oko stabla, zona đubrenja trebala bi biti nešto veća od površine krošnje. Posle svakog rasipanja hraniva zemljište bi po pravilu trebalo obraditi, osim na strmim zatravljenim ili eroziji podložnim terenima.

Đubrenje mladih voćki i vinove loze

U prvoj i drugoj godini stabla se đubre pojedinačno. Zona đubrenja oko voćaka i vinove loze trebala bi biti nešto šira od krošnje. Prve godine razvoja, u osnovnom đubrenju voćaka s gustim sklopom, đubri se po stablu do 0,25 kg NPK 7-20-30 NP (SO3) 20-20 (7,5). Ukoliko se đubri s NPK(S) 15-15-15(3) ukupna količina iznosi 0,3 kg s tim da se mora podeliti na više obroka. Za voćnjak ređeg sklopa po jednoj voćki dodaje se 100-150 grama NPK 7-20-30 ili 200 g NPK(S) 15-15-15(3). U drugoj godini rasta biljke đubrenje se obavlja u isto vreme i sa istom vrstom hraniva, s tim da se količina poveća za 50%.

Redovnim đubrenjem i unošenjem osnovnih hraniva u zemljište osigurava se pravilan rast i razvoj voćaka i vinove loze.

Kod vinove loze prve godine unosi se 30-50 grama NPK 7-20-30 ili NP (SO3) 20-20 (7,5). Ukoliko se đubri s NPK(S) 15-15-15 (3) dodaje se 20-30 grama u jesen, a ostatak od 70-80 grama u proleće. Tokom druge godine đubri se sa 45-75 grama visoko koncentrovanog hraniva NPK 7-20-30 ili NP (SO3) 20-20 (7,5) dok sa NPK(S) 15-15-15 (3) dodaje se 75-120 g. Prilikom đubrenja s NPK(S) 15-15-15 (3) 1/3 dodaje se u jesen dok preostala količina u rano proleće.

U trećoj i ostalim godinama đubrenje se obavlja po celoj površini voćnjaka i vinograda. Vreme đubrenja i vrste hraniva iste su kao i kod đubrenja vinove loze, voćnjaka. Ako se izražava količina hraniva za ishranu vinove loze po trsu, tada se dodaje 50-100 grama/trs NPK 7-20-30 ili NP (SO3) 20-20 (7,5). Ukoliko se đubri s NPK 15-15-15 unosi se 20 grama u jesen, a ostalih 30-80 grama u proleće.

Đubrenje voća i vinove loze u rodu

Đubrenjem voćaka u rodu osiguravaju se redovni i visoki prinosi, dobar kvalitet plodova i ravnoteža razvoja vegetativnih i generativnih organa. U osnovnom đubrenju koje se obavlja u jesen nakon berbe unose se kompleksna NPK, NPK(SO3), NP (SO3). Đubriva se primenjuju po celoj površini zasada. Izuzetno, u zasadima retkog sklopa ili gde se radi o pojedinačnim stablima, dodaju se u zonu oko stabala, nešto širu od krošnje. Tokom osnovnog đubrenja voćnjaka, vinograda dodajemo 400-500 kg/ha (40-50 kg/1000 m2 ili 40-50 g/m2) NPK 7-20-30. Ukoliko se đubri s NP (SO3) 20-20 (7,5) u jesen se unosi 150-200 kg/ha (15-20 kg/1000 m2 ili 15-20 g/m2), ostatak od 250-350 kg/ha (25-35 kg/1000 m2 ili 25-35 g/m2) kg/ha unosi se u proleće.

Đubrenje kod sadnje voća i vinove loze u male sadne jame

Prilikom sadnje sadnica u male sadne jame profila 40cm x 40cm x 40cm unosimo 20-30 grama visoko koncentrovanog NPK mineralnog hraniva poput NPK 7-20-30 ili NP (SO3). Ukoliko se đubri s NPK (S)15-15-15(3) unosi se 50-100 g. Navedena đubriva mešaju se sa sveukupnom masom zemlje. Kod većih sadnih jama od 1m3, unosi se količini od 0,5-1 kg na 1m3 NPK 7-20-30 ili NP (SO3) 20-20 (7,5), a ukoliko se primenjuje NPK (S)15-15-15(3) količine iznose 1,0-1,5 kg po 1m3 sadne jame.

Redovnim đubrenjem i unošenjem osnovnih hraniva u zemljište osigurava se pravilan rast i razvoj voćaka i vinove loze, siguran prinos, pravilno dozrevanje ploda, zdraviji i kvalitetnij plod, veći sadržaj šećera, vitamina i suve materije, pospešuje se obojenost što sve doprinosi boljem ukusu i jestivosti ploda.
Za više informacija o načinu đubrenja i svim formulaciijama đubriva kontaktirajte Petrokemija d.o.o na jedan od dole navedenih kontakata!
Foto: bonzodog/bigstockphoto.com


Tagovi

Petrokemija Mineralna đubriva Zemljište Đubrenje Jesenje đubrenje Voćnjak Vinova loza NPK NPK(SO3) NP(SO3) NPK 7-20-30 NPK(S) 15-15-15 (3)


Partner

Petrokemija d.o.o

Ilije Ognjanovića 28, 21 000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 21 424 472, e-mail: prodaja@petrokemija.rs web: http://www.petrokemija.rs/