• Štetočina jagode
  • 13.05.2019. 10:00

Jagodina lisna vaš: Kada uočite simptome, već je kasno

Jagodina lisna vaš je dužine 1,3-1,8 mm, bledozelene boje, a krilati oblici imaju crnosmeđu dorzalnu pegu. Telo i glava odraslih oblika i larve ove lisne vaši obraslo je dlakama koje su okruglaste na vrhovima te se na taj način jagodina lisna vaš može razlikovati od ostalih lisnih vaši koje se pojavljuju na jagodama.

Foto: Pixabay/LSSLaiany
  • 133
  • 14
  • 0

Lisne vaši na jagodama spadaju u važne direktne i indirektne štetočine jagode. Direktne štete nastaju sisanjem biljnih sokova i smanjenjem roda te lučenjem medne rose koju naseljavaju gljive čađavice i na taj način smanjuju asimilacijsku površinu listova. Indirektne štete lisne vaši čine kao prenosnici virusnih oboljenja jagode.

Proizvođači je uoče kad je već kasno

Jagodina lisna vaš je dužine 1,3-1,8 mm, bledozelene boje, a krilati oblici imaju crnosmeđu dorzalnu pegu. Telo i glava odraslih oblika i larvi ove lisne vaši obraslo je dlakama koje su okruglaste na vrhovima te se na taj način jagodina lisna vaš može razlikovati od ostalih lisnih vaši koje se pojavljuju na jagodama. 

Štetu čini sisanjem na naličju mlađih listova jagode koji se usled sisanja uvijaju. S obzirom da vaš obilno luči mednu rosu donji listovi i folija ispod jagoda postaju lepljivi te ih naseljavaju gljive čađavice i posećuju mravi. Upravo je to simptom kog proizvođači jagoda najpre uoče, ipak tada je populacija jagodine lisne vaši već vrlo brojna. 

Proizvođači jagoda: Oprez, veliki rizik od razvoja sive plesni

Osim direktnih šteta, ova lisna vaš prenosi nekoliko virusa jagode među kojima su strawberry yellow-edge virus (SYEV), strawberry crinkle virus (SCV) i strawberry mottle virus (SMV) koji mogu značajno umanjiti prinos jagoda.

Vizuelni pregled i žute lepljive ploče

Za suzbijanje jagodine lisne vaši važno je štetočinu u proleće pravovremeno uočiti u zasadu. Osim redovnih vizuelnih pregleda što većeg broja biljaka, za praćenje pojave mogu se koristiti i žute lepljive ploče, ipak na njih se love samo krilati oblici (beskrilni se već nalaze na jagodama!). 

Prilikom odabira insekticida za hemijsko suzbijanje važno je znati da primenom sistemskih insekticida možemo suzbiti i lisne vaši zaklonjene listovima ili unutar smotanih listova dok je kod primene kontaktnih insekticida vrlo važan kvalitet aplikacije (insekticid mora pasti na delove lista na kojima se uši nalaze).

Autorka teksta: mr. sc Željkica Oštrkapa-Međurečan, Ministarstvo poljoprivrede


Tagovi

Uzgoj jagode Lisna vaš Štetočina Simptom Suzbijanje Izgled

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi