• Zimsko prskanje
  • 20.02.2019. 10:00

Kada i čime tretirati voćke u periodu mirovanja?

Zaštitu, koja se sprovodi u periodu mirovanja, stručnjaci najčešće nazivaju zimsko tretiranje, to jest prskanje. Njime se smanjuje količina inokuluma patogena, prouzrokovača bolesti ili njihov infekcioni potencijal. Proizvođači će tako, u narednoj vegetaciji, imati slabiji napad bolesti i lakše će, sa manjom upotrebom pesticida, suzbijati ili upravljati zdravstvenim stanjem gajenih biljaka.

Foto: PIS Vojvodina
  • 1.431
  • 165
  • 0

Po završetku vegetacije (u jesen) uzgajivači voća treba da počni zaštitu voćaka za narednu vegetaciju. Prema rečima diplomiranog inženjera poljoprivrede Ivane Obradović, prve mere kojima se smanjuje količina inokuluma u narednoj vegetaciji odnose se na uklanjanje lišća i mumuficiranih plodova iz krošnje, sa zemlje ispod voćaka, zatim njihovo iznošenje iz voćnjaka i spaljivanje.

Patogeni mikroorganizmi, prouzrokovači bolesti prezimljavaju u obliku micelijuma, bespolnih i vegetativnih spora, polnih spora, sklerocija, ćelija bakterija i drugih struktura u pupoljcima, na kori grana i stabla, u pukotinama kore, rak ranama, zatim na mumificiranim plodovima, kao i u opalom lišću. Štetočine, takođe, najčešće prezimljavaju u stadijumu jajeta i larvi, najčešće na kori grana i stabla i u pukotinama kore.

Zimsko prskanje ne može da zameni zaštitu tokom vegetacije

Zaštitu, koja se sprovodi u periodu mirovanja, stručnjaci najčešće nazivaju zimsko tretiranje, to jest prskanje. Njime se smanjuje količina inokuluma patogena, prouzrokovača bolesti ili njihov infekcioni potencijal. Proizvođači će tako, u narednoj vegetaciji, imati slabiji napad bolesti i lakše će, sa manjom upotrebom pesticida, suzbijati ili upravljati zdravstvenim stanjem gajenih biljaka. Zimsko tretiranje ne može da zameni zaštitu u toku vegetacije, ali ono sigurno može da olakša i da doprinese opštem zdravstvenom stanju svake voćke u voćnjaku. Zimsko prskanje doprinosi zaštiti pupoljaka, listova i cvetova od prvih oštećenja u proleće, koja mogu biti vrlo značajna.

Кoje se štetočine suzbijaju zimskim tretiranjem?

Kada je reč o insekatima zimskim tretiranjem se suzbijaju: biljna vaš, štitasta vaš, krvava vaš, mrazovac, gubar, kukavičja suze, jabukin cvetojed, jabukin, šljivin, breskvin moljac, kruškina buva, razni smotavci, crvena voćna grinja i šljivina štitasta vaš. S druge strane kada su u pitanju prouzrokovači bolesti prskanjem tokom zimskog mirovanje se suzbijaju: Taphrina deformans, T pruni, Venturia inaequalis, Venturia pyrina, Monilinia spp, Stigmina carpophilla i razni drugi patogeni.

Šta se radi, a šta sadi u februaru?

Zimsko tretiranje najbolje obaviti pred sam početak vegetacije

Najbolje rezultate tretiranje daje pred samo kretanje vegetacije. Temperatura pri kojoj se obavljaju tretmani treba da bude viša od 5° C. Prskanje nikako ne treba raditi po vlažnom i hladnijem vremenu jer to može da bude fitotoksično za biljku. Stručnjaci naglašavaju da tretiranje ne treba obavljati u vreme bubrenja pupoljaka ili tokom cvetanja.

Šta se koristi za zimsko tretiranje?

Za zimsko tretiranje se koriste preparati na bazi bakra kao fungicida sa preparatima na bazi mineralnog ulja koji deluju na štetočine. Mehanizam delovanja mineralnog ulja je fizičke prirode i to tako što ulje prekriva prezimljujuću formu insekata i grinja. Sloj ulja onemogućava pristup kiseonika štetočini (sprečava disanje i izaziva gušenje) koje na taj način uginu. Prednost mineralnih ulja u odnosu na insekticide je to što štetočine ne stiču otpornost prema njima. Na kraju treba reći da je biljke potrebno dobro okupati da bi sredstvo dospelo do svih pukotina, rana na biljci i to u količini i koncentraciji preporučenoj na zaštitnom preparatu.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Zimsko prskanje Tretmani Štetočine Bolesti bilja Voćke Voćarstvo Ivana Obradović Bakar Mineralna ulja


Autor

Marinko Tica

Marinko Tica

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi