• Višegodišnji zasadi
  • 08.10.2018. 16:00

Kako pripremiti zemljište za podizanje višegodišnjih zasada

Višegodišnji zasadi zahtevaju da razmišljate unapred i da na sve mislite.

Foto: Bigstockphoto/SCALATORE59
  • 1.244
  • 98
  • 0

Ako razmišljate o podizanju višegodišnjih zasada, koji traže velika finansijska ulaganja, onda radite tako da od svog rada dobijete najveće moguće prihode. Posavetujte se sa agronomima i koristite sve moguće izvore informacija, literaturu i internet. Nastojte da saznate koje su to novine i poboljšanja do kojih su drugi proizvođači došli, učite na njihovim greškama, jer je uvek bolje sprečiti nego lečiti. Višegodišnji zasadi zahtevaju da razmišljate unapred i da na sve mislite.

Koji su prvi koraci?

Prvo treba da naučite na koji način da uzmete uzorak zemlje za pedološku analizu i da ga pošaljete u najbliži poljoprivredni zavod ili neku drugu ovlašćenu institituciju na ispitivanje. Uzorak vadite po upustvu, kako biste dobili tačne i korisne informacije o kvaliteu i sastavu zemljišta, da biste znali šta treba dodati, na koji način raditi prihranjivanje i slično. 

Kako pravilno uzeti uzorak zemljišta za agrohemijsku analizu?

Nikad ne uzimajte uzorak zemljišta reda radi ili zbog toga što vam to traže u dokumentaciji za poljoprivredne podsticaje. Kad dobijete rezultate analize zemljišta, imaćete detaljnije informacije o sastavu zemljišta i uputstva o tome da li je zemljište pogodno za podizanje tog zasada, upustva o obradi, prihrani i slično.

Kalcifikaciju uradite postepeno

Ukoliko je zemljište kisele reakcije, često je potrebno uraditi i kalcifikaciju zemljišta. Ona podrazumeva unošenje materijala u zemljište koji u svom sastavu imaju kalcijum, koji se koristi za regulaciju pH zemljišta. Najčešće su to gašeni kreč, živi kreč, kalcijum karbonat ili dolomit.

Sa zemljom se ne treba igrati i ništa pokušavati promeniti naglo, zbog ugrožavanja sastava zemljišta i svih živih organizama. Tako i kalcifikaciju uradite postepeno, u etapama, sa postepenom promenom pH zemlje, i to u periodu mirovanja vegetacije. Preporučenu količinu ne dajte odednom, već u dve ili tri etape kroz određeni vremenski period, koji će biti naveden u rezultatima analize zemlišta.

Zašto su važne gipsizacija i kalcifikacija?

Čišćenje i priprema zemljišta

Kvalitetna priprema zemljišta za sadnju višegodišnjih zasada jedna je od važnijih radnji od koje zavisi kvaliteta i kvantiteta prinosa, pa se tako prema njoj treba i odnositi. Sve radnje potrebno je obaviti kvalitetno i na vreme. One radnje koje se u ovoj fazi podizanja višegodišnjih zasada propuste ili pogrešno odrade, teško se mogu ispraviti i nadoknaditi, a često nikada. Uklonite sve što se nalazi na parceli, kao što je drveće, grmlje, ostaci vegetacije, korenje, kamenje i sve ono što bi moglo smetati prilikom oranja i pripreme zemljišta.

Oranje bi bilo najbolje obaviti godinu dana pre početka sadnje zasada, ali ako niste u mogućnosti, onda se vodite time da što pre uradite oranje, to je bolje za postizanje boljih rezultata na površini koja se priprema.

Napravite drenažne kanale, obezbedite navodnjavanje i odbranu od vetra

Zavisno od nagiba parcele, ako je ravna površina, napravite obavezno drenažne kanale koji će odvoditi višak vode i sprečiti štete koje mogu nastati kao posledica zadržavanja vode na parceli. Ako je na parceli blagi nagib, voda se neće zadržavati i već ste u prednosti sa pripremom. Ali ako je veći nagib, postoji mogućnost pojave erozije zemljišta i dobro je napraviti neki od sistema za sprečavanja ove pojave. Na taj način ćemo smanjiti potencijalne štete.

Tokom planiranja podizanja višegodišnjih zasada obavezno planirajte postavljanje višegodišnjih sistema za navodnjavanje, bez kojih nema najboljih rezultata. Suša smanjuje prinose i nanosi velike štete na svim poljoprivrednim površinama.

Ako ste na područjima koja su na udaru vetra i mraza, razmislite i o podizanju vetrozaštitnih brana u vidu drvoreda, koji bi smanjili udare vetra, isušivanje zemlje i delovanje mraza na vaš zasad.

Značaj vetrozaštitnih pojaseva u voćarstvu

Korišćenje đubriva

Ako ste u mogućnosti da u pripremi zemljišta koristite organska đubriva ili stajnjak, dobro ga iskoristite, jer to je izvor hraniva kroz duži vremenski period. Unešeni stajnjak, ako je kvalitetan i zgoreo, povećava količinu humusa u zemljištu i na taj način poboljšava strukturu zemljišta i njegovu mikrobiološku aktivnost. Korišćenjem organskih đubriva dobijamo zdravo, kvalitetno i očuvano zemljište, koje se iz godine u godinu održava i ostaje kvalitetno zemljište našoj deci, koja i dalje treba da ga koriste.

Rigolovanje kao nezaobilazna intervencija

Što se tiče pripreme, spomenućemo i standardno rigolovanje kao nezaobilaznu intervenciju. Kod lakših zemljišta radi se plitko na dubini 50 - 60 cm, a kod težeg zemljišta dublje preko 60 cm, da probijemo tvrdi nepropusni sloj zemlišta. Nakon toga, obavezno se potrudite da se površina maksimalno poravna, da ne pravimo udubljenja i nepravilnosti na površini parcele koje će nam kasnije praviti otežavajuće okolnosti na parceli. Po mogućnosti uraditi dubinsko i površinsko rahljenje zemljišta pomoću mašina za tu svrhu, čime se dodatno poboljšava struktura zemljišta, bolji prolaz vode i vazduha u dublje slojeve zemljišta i poboljšava se bilološka aktivnost zemljišta.


Tagovi

Višegodišnji zasadi Analiza zemljišta Drenažni kanali Navodnjavane Vetrozaštitni pojas Rigolovanje


Autorka

Maja Celing Celić

Maja Celing Celić

Maja je hobi baštovanka s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi