• Grinje na malini
  • 26.05.2019. 12:00

Kako suzbiti grinje na malini - značajnu štetočinu u malinarstvu

Naši proizvođači nemaju naviku da štite tek zasađene zasade, što utiče na umnožavanje populacije grinja.

Foto: Pixabay/livianovakova10
  • 2.953
  • 155
  • 0

Ekonomski veliki i značajan problem u gajenju maline štete su koje nanose grinje svojim ishranom. Inteziviranjem gajenja maline i umnožavanjem sadnog materijala iz proizvodnih zasada čije zdravstveno stanje nije kontrolisano, predstavlja bitan izvor širenja ove štetočine. Takođe, naši proizvođači nemaju naviku da štite tek zasađene zasade što utiče na umnožavanje populacije grinja. Grinje nisu insekti, pripadaju redu Acarina i sličnije su paucima. Ima četri para nogu i uglavnom nisu vidljive golim okom.

Više vrsta grinja na malinama 

Na malini se javlja više vrsta i to:

Eriofidna grinja lista maline

Eriofidna grinja lista maline (Eriophyes gracilis) kreće sa razvićem već na 110°C rano u proleće. Hrani se sa pojavom prvih listića, a kasnije se primećuju simptomi - pojava zelenih mrlja po listu. Stapaju se u velika rasuta svetla mesta i mogu se proširiti na čitavu površinu lista.

Crveni pauk

Crveni pauk (Panonicus ulmi) polifagna je štetočina, javlja se velikom broju u uslovima suše. Za razliku od ostalih grinja, polaže dve vrste jaja: zimska jaja, iz kojih se pile larve rano u proleće i letnja. Pri jačem napadu crvene grinje, list maline dobija mramorno - beličastu boju koja kasnije prelazi u bakarnu. Zbog nemogućnosti dovođenja hranljivih materija u plodove, oni se suše i opadaju.

Običan paučinar

Običan paučinar (Tetranychus urticae) parazitira veliki broj biljnih vrsta, posebno u sušnim uslovima pričinjava velike štete. Hranjenjem na listu maline, boja se menja u sivkasto - olovnu. U slučaju jačeg napada dolazi do sušenja lista. Ako je veća brojnost, ispreda se paučina između nerava. 

Eriofidna grinja ploda maline

Eriofidna grinja ploda maline (Eriophyes essygi) može biti uzrok "zrnavosti" ploda maline. Napadnuti plodovi ostaju delimično beli, ne sazrevaju i deformišu se i zaustavljaju razvoj vršnih delova.

Suzbijanje grinja 

Suzbijanje grinja mora se vršiti u više tretmana zbog preklapanja generacija i razvojnih stadijuma. Većinom akaricidi deluju samo na pojedine razvojne faze grinja, tako da uvek imamo razvojnu fazu koja nastavlja umnožavanje.

Prvo tretiranje obaviti nakon vezivanja malina do faze porasta grančice 10 centimetara i za suzbijanje eriofidnih grinja primeniti mineralno ulje u 2% (Galmin, Nitropol S) uz dodatak abamektina 0,15% (Abastate). Ovo je idealna prilika da se suzbije grinja na početku vegetacije jer izlazi jednako iz perioda mirovanja i nema preklapanja generacija. Ako se propusti ovaj period suzbijanje se vrši do faze pred cvetanje ili nakon berbe maline.

Pre tretiranja treba identifikovati problem 

Akaricidi kao što su abamektin (Abastate, Armada), spirodiklofen (Envidor-0,06%), fenpiroksimat (Ortus 5-SC-0,1%), piridaben (Sanmite 20WP-0,06%) deluju kontaktno tako da je veoma bitno obezbediti dobru pokrovnost. Preporučena količina tečnosti je 1000 - 1300 l/ha. Pošto samo neki preparati imaju translaminarno delovanje (kreću sa lice na naličje lista), agregati za tretiranje koji vazdušnom strujom okreću list (atomizeri) najkvalitetnije pokrivaju i lice i naličje lista.

Veoma je važno istaći da mnoge viroze (Raspberry leaf blotch virus- RLBV) na malini imaju simptome kao i prisustvo grinja, tako da treba izvršiti identifikaciju problema pa tek onda preduzimati odgovarajuće mere.

Zbog velike populacije i raširenosti grinja u malinjacima preporučujemo proizvođačima da ne čekaju pojavu simptoma već da prema programima zaštite preventivno tretiraju malinjake, u fazama razvoja maline, kada je povećana opasnost od pojave grinja.

Autor: Dragan Bejatović, Savjetodavna Srpske


Tagovi

Grinje na malini Štetočina Uzgoj malina Suzbijanje Simptomi