• Orahova muva
  • 19.07.2019. 08:00

Kako suzbiti orahovu muvu?

U nekim područjima odrasle muve napadaju zasade oraha već u junu, ali se najveća brojnost registruje u julu i avgustu.

Foto: Pixabay/Konevi
  • 226
  • 21
  • 0

Obilaskom zasada oraha zabeležena je pojava orahove muve (Rhagoletis completa). Odrasli oblici štetočine javljaju se u toku leta. U nekim područjima odrasle muve napadaju zasade već u junu, ali se najveća brojnost registruje u julu i avgustu. Štetniji je raniji napad muve jer može da utiče na kvalitet jezgra. Muve koje su prisutne u drugoj polovini avgusta, nisu tako opasne jer kao posledicu imaju oštećenje samo zelenog dela ljuske ploda dok jezgro ostaje neoštećeno.

Štetočina daje samo jednu generaciju godišnje. Odrasli oblik je crvenkasto - smeđe boje (boja može da varira) dužine četiri do osam milimetara sa žutom glavom, na dorzalnom (leđnom) delu nalazi se dobro uočljiv trougao žute boje. Larva je žućkasto - bele boje i naraste do devet milimetara.

Larve orahove muve

Štetu čine larve koje se hrane i žive unutar zelenog omotača ploda. Zeleni omotač ploda postaje mekan, pocrni zbog razvoja tanina pa se teško se odvaja od ljuske oraha. Mesto uboda na zelenim plodovima oraha, odnosno gde je ženka položila jaja, potamni u obliku male crne tačkice koja se ishranom larvi povećava. Zbog tamne ljuske, orasi nisu privlačni kupcima.

Štete od orahove muve

Prisutnost i praćenje populacije orahove muve moguće je utvrditi pomoću žutih lepljivih ploča. One se postavljaju u sunčane delove krošnje, gde se muva najviše zadržava. Preporučuje se postavljanje dve do tri žute ploče po hektaru zasada. Pregled žutih ploča obavlja se dva do tri puta nedeljno. Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i metod masovnog ulova tako što se na stablo postavlja veći broj žutih lepljivih ploča.

Njihovom upotrebom smanjuje se šteta na plodovima oraha. Postavljanjem tri do pet žutih ploča sa atraktantom, po stablu mogu se umanjiti štete (za veći volumen krošnje potrebno je pet do deset ploča po stablu).

Za suzbijanje orahove muve može se koristiti insekticid Calypso SC 480.

Autor: Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine, Ministarstvo poljoprivrede 


Povezana biljna vrsta

Orah

Orah

Sinonim: - | Engleski naziv: Nut | Latinski naziv: Juglans regia L.

Orah se može saditi u jesen ili u proleće, ipak, preporučuje se jesenja sadnja jer se sadnice tako bolje primaju, a kod njih je i bolji rast u prvoj godini od sadnje. Ubraja se... Pročitaj više »

Tagovi

Orah Orahova muva Štetočina Suzbijanje