• Zaštita voćaka
  • 09.10.2019. 09:30

Kako zaštititi voćke od glodara i divljači?

Najbolja, a ujedno i najskuplja zaštita od zečeva i drugih divljači je ograda od pletene žice oko celog zasada, a tu je primena hemijskih preparata, odnosno primena repelenata.

Foto: Depositphotos/CreativeNature
  • 733
  • 51
  • 0

Zečevi i miševi nanose velike štete kako u mladim tako i u starim zasadima voćaka. Najveće štete nastaju u zimskom periodu kada su duboki snegovi i kada nemaju druge hrane. Štetu nanose tako što gule koru sa debla i grana.

Ukoliko su manja oštećenja kore sa jedne strane voćaka dovoljno je premazati kalem voskom ili fitobalzamom pa će oštećena kora da se obnovi. Ako je kora oštećena oko celog debla u vidu prstena dužine od nekoliko santimetara, kora ne može da zaraste pa se tako oštećena stabla uglavnom osuše.

Stajnjak u jesen izaziva glodare

Najbolja zaštita je ograda od pletene žice oko celog stabla 

Najbolja, a ujedno i najskuplja zaštita od zečeva i drugih divljači je ograda od pletene žice oko celog zasada. Zaštita od zečeva i druge krupne divljači izvodi se i specijalnim mrežicama od tvrde plastike ili pocinkovane žice. Postavljaju se odmah nakon sadnje i ostaju da štite voćke u naredne tri do četiri godine.

Jedan od načina zaštite od zečeva je i primena hemijskih preparata, odnosno primena repelenata (sredstva koja svojim mirisom odbijaju divljač). Premazivanje stabla i grana treba obaviti po suvom vremenu kada je temperatura iznad 10º C. Mlade voćke i šumsko drveće se od napada divljači mogu štititi i hemijski, premazivanjem kore repelentima koji svojim neprijatnim mirisom i ukusom odbijaju, a ne ubijaju. Međutim, to je potrebno uraditi na vreme, pred zimu. Premazivanje raznim preparatima pruža zaštitu samo u slučaju blagih zima, sa slabim snežnim pokrivačem, prenosi Marinko Jovičić iz Savetodavne stručne službe Srbije. 

Glodari - od njive do pčelinjaka

 Za suzbijanje glodara se koriste i mamci 

Oštećenja koja nastaju na kori korenovog vrata ili prizemnih žila najčešće ostaju skrivena sve dok voćka opstaje zahvaljujući zalihama. Ovakva oštećenja su teška, budući da, recimo, voluharica napravi pravi prsten, pa je skraćen rodni period stabala bez obzira na prethodnu vitalnost. Radi suzbijanja glodara zemljište u voćnjacima treba održavati obrađeno i što čistije od korova. Za suzbijanje glodara se koriste i mamci u vidu zatrovanog zrnevlja pšenice koji se (po 5-10 g) stavlja u rupe. Sredstva za suzbijanje su na bazi cinkfosfida, a mogu se naći i parafinski mamci na bazi antikoagulanata, koji se koriste po svakom vremenu.


Izvori

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


Tagovi

Goldari Zaštita voćaka Zečevi Miševi Suzbijanje glodara Marinko Jovičić