• Orahova muva
  • 13.09.2017. 16:15

Praćenje i suzbijanje orahove muve

Kako bi se smanjila brojnija pojava orahove muve iduće godine, u jesen bi bilo poželjno da se obavi sakupljanje zaraženih plodova i plitka obrada zemljišta.

Foto: Ivan Marjanović / Bigstock
  • 1.033
  • 51
  • 0

Orahova muva (Rhagoletis completa Cresson fam. Tephritidae) je strana fitofagna vrsta, koja je u Evropu stigla iz Severne Amerike. Ima jednu generaciju godišnje, a let odraslih jedinki traje od početka jula, pa sve do septembra.

Osim što napada orah, prema laboratorijskim ispitivanjima je zabeleženo da ženka orahove muve takođe može polagati jaja i na jabuci, nektarini, paradajzu i paprici.

Odrasla muva ima žutu glavu, a telo joj je dugo od 4 mm do 6,5 mm, žuto-braon boje, sa tamnim prugama. Na donjoj strani nalazi se karakterističan žuti štit u obliku malog trougla. Krila su prozirna, sa braon poprečnim prugama. Larve su žuto-bele boje, dužine 8 mm -10 mm.

Zaraza utiče na razvoj jezgra oraha

Ženke deset dana nakon početka leta polažu jaja ispod kožice. Nakon 3-5 dana izlaze larve, koje se 3-5 nedelja hrane unutar zelene ljuske. Ona s vremenom pocrni, a napadnuti plodovi otpadaju sa stabla ili ostaju tokom cele zime u zasadu. Ukoliko je zaraza ranija, jezgro oraha se ne razvije dovoljno, manje je i može da potamni, jer dolazi do razvoja plesni. Kod kasnijih zaraza ne dolazi do tolikih šteta na jezgru oraha, te on može normalno da se konzumira.

Preventivno delovanje

Utvrđivanje prisustva kao i praćenje dinamike leta orahove muve obavlja se pomoću žutih lepljivih ploča, koje treba okačiti na stabla oraha već krajem juna, pa sve do kraja avgusta, u sunčane donje delove krošnje na visini od dva do tri metra.

S obzirom na to da orahova muva prezimi u zemljištu ispod stabala oraha, kao dobra mehanička prepreka može biti i postavljanje agrila (tzv. '"paučinaste" folije). On sprečava izlazak prezimljujućih odraslih oblika iz zemlje, ali da bi takvo suzbijanje bilo uspešno, takve folije bi trebalo postaviti početkom jula ispod svih stabala oraha, čiji su plodovi protekle dve sezone bili napadnuti.

Kako bi se smanjila brojnija pojava orahove muve iduće godine, u jesen bi bilo poželjno da se obavi sakupljanje zaraženih plodova sa larvama, pre nego što one napuste plod i zavuku se u zemlju na prezimljenje. Poželjna je jesenja plitka obrada zemljišta.

Suzbijanje štetočine

Hemijsko suzbijanje orahove muve potrebno je obaviti u vreme kada ženke počinju da polažu jaja. Kritični broj odraslih oblika na žutim pločama još nije određen, ali procenjuje se da usmereno suzbijanje treba sprovoditi ako je protekle sezone zabeležen jači napad orahove muve, a u tekućoj sezoni na žute ploče ulovi nekoliko muva.

Potrebno je od 4 do 5 tretiranja insekticidima Calypso SC 48 i Imidan 50 WG. Na tržištu postoji i preparat Success Bait KS (primena 2-4 %).

Mogu da se koriste i žute posude u koje se stavlja rastvor Buminala i pesticida, gde Buminal privuče muvu, a ona, ližući rastvor insekticida i atraktanta, unosi u sebe letalnu dozu insekticida i ugine izvan posude. Ovaj način bi bio dozvoljen i u organskoj proizvodnji, jer nema prskanja zasada. Mogu se postaviti i zatvoreni klopke, koje se napune atraktantom, a muva se ulaskom u klopku davi.

Autor: mag. ing.fitomedicine Marijana Lemić

Foto: Ivan Marjanović / Bigstock

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Dok ima šljiva :D