• Agro-tok
 • 27.04.2020. 17:00

Šta bi sve trebalo uzeti u obzir kod projektovanja zgrade za sušenje lešnika?

Razmišljate o izgradnji ili opremanju zgrade za sušenje lešnika, a ne znate odakle da krenete? Pogledajte koje parametre bi trebalo zadovoljiti i kakav položaj u odnosu na druge zgrade u zajedničkom dvorištu bi trebalo da bude.

Foto: Agro-tok
 • 580
 • 110
 • 0

Razmišljate o izgradnji ili opremanju zgrade za sušenje lešnika, a ne znate odakle da krenete? Objekat za smeštaj sušare i mašina za prijem i čišćenje lešnika može biti već postojeća zgrada, koju eventualno treba prilagoditi nameni ili se pristupa izgradnji namenskog objekta. Naravno, lakše je i elegantnije napraviti novi objekat, koji u potpunosti zadovoljava potrebne uslove za smeštaj linije, nego adaptirati postojeći kome nedostaje visina, dužina, širina ili slobodni prostor, kao i snage elektroinstalacija, dovoda i odvoda vode i drugo.

"Sledećim savetima želimo da olakšamo planiranje investitorima i projektantima i da im pomognemo u određivanju parametara namenske zgrade i njenog položaja u odnosu na druge zgrade u zajedničkom dvorištu.

Šta je važno kod izbora drobilice i opreme za odvajanje ljuske lešnika?

Trebalo bi krenuti od sledećih činjenica: polazna sirovina sadrži znatne nečistoće, mehanički odvajač nečistoća proizvodi dosta prašine, otpadne vode iz kade za pranje sadrže blatni mulj, a ponekad i kamenje, sušara takođe izbacuje nešto prašine, iako se plodovi peru. Ako u sistemu nemamo kadu za pranje u sušaru ulazi velika količina zemlje, koja se pretvara u prašinu, a deo prašine ulazi u zatvoreni deo pogona za čuvanje i dalju preradu", objašnjava mr.sc. Mijo Tokić, stručni savetnik za mehanizaciju iz firme Agro-tok d.o.o.

Šta bi trebalo da poseduje zgrada za smeštaj sušare i mašina?

Zbog navedenih činjenica, zgrada bi trebalo:

 • da bude otvorena s jedne ili dve strane, važno da je zatvorena sa severa i zapada, zbog jakih i hladnih vetrova;
 • da ima dovoljnu visinu kako bi u nju mogli da stanu najviši delovi linije (elevatori i sušara);
 • da bude dovoljno prostrana kako bi omogućili smeštaj svih delova linije i nesmetanu komunikaciju robe, mašina i ljudi. Najčešće se elementi postavljaju u ravnu liniju uz jedan zid, tako da linija počinje s prijemnim košem, a završava sa sušarom. Ako prostor to zahteva, linija se može "lomiti" pod pravim uglom na jednom ili čak dva mesta, ali uvek moramo osigurati dovoljan manipulativni prostor;
 • da u blizini postoji šaht za otpadne vode;
 • da ima priključke za vodu i trofaznu struju;
 • da osigurava nesmetan pristup traktora i prikolice za istovar sirovine u prijemni koš;
 • položaj zgrade podesiti tako da nečistoće, koje dolaze sa sirovinom, ni na koji način ne ugrožavaju ostale delove pogona, a pogotovo ne delove za završnu doradu i pakovanje oljuštenog jezgra.

Za razliku od delova pogona za finalnu doradu, koji moraju zadovoljavati visoke zdravstveno-higijenske standarde, pogon za sušenje bi trebalo da zadovoljava samo osnovne tehničke i protivpožarne standarde, naglašava ovaj stručnjak. Treba napomenuti da je prašina iz pročistača i sušare neorganskog porekla (zemlja) i da ne može biti eksplozivna, kao što je slučaj u mlinovima, silosima i drvoprerađivačkoj industriji.

Sušenje lešnika: Koji kapacitet sušare odabrati?

Na slici ispod možete videti nacrt postrojenja za sušenje lešnika koji pokazuje:

1. Usipni koš;
2. i 6. Vertikalni elevatori;
3. Separator nečistoća;
4. Kada za pranje lešnika;
5. Pužni ocedni transporter;
7. i 9. Horizontalni transporteri za punjenje (7) i pražnjenje (9) sušare;
8. Sušare;
10. Kosi transporter za transport lešnika na skladištenje ili u sledeću fazu prerade (kalibriranje i drobljenje).

vd

Detaljnu šemu postrojenja za drobljenje lešnika i tlocrt postrojenja pronađite u dokumentima ispod teksta.

Ako iz bilo kog razloga visina objekta ili krova nije dovoljna za najviše delove pogona (obično je to neki elevator), može se napraviti otvor u samom objektu ili na krovu, što nije ni tehnički ni finansijski previše zahtevno.

"Prijemni koš praktično bi trebalo ukopati u zemlju i pokriti ga nagaznom rešetkom, na koju se istresa lešnik dovežen iz zasada. Ovo je moguće, ako je teren pod nagibom. Ako je odnos podzemnih voda visok, koš se pravi izdignut iznad osnovne kote poda", savetuje Tokić.

Za više informacija o projektovanju zgrade za sušenje lešnika, možete se obratiti firmi Agro-tok na jedan od niže navedenih kontakata.


Povezana biljna vrsta

Leska

Leska

Sinonim: - | Engleski naziv: Hazel | Latinski naziv: Corylus avellana L.

Leska je sredozemna kultura i izrazito heliofitna biljka. Vrlo je neobična voćna vrsta jer za razliku od drugih vrsta koje cvetaju u proleće, ona cveta zimi i to od decembra do... Više [+]

Dokumenti


Tagovi

Leska Agro-tok Postrojenje za sušenje lešnika Sušara


Autorka

Karolina Rastija

Više [+]

Karolina je magistrirala agroekonomiju, sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savete deli sa čitaocima Agrokluba!


Partner

Agro-tok d.o.o. RS

Đakovačka 71, 31403 Široko polje, Hrvatska
tel: +385 98 9109 900, e-mail: agrotok@gmail.com web: http://www.agrotok.hr/