• Uzgoj kruške
  • 16.03.2019. 13:00

Zašto se suše mlada stabla kruške?

Stabla mnogih sorti krušaka okalemljenih na dunji prevremeno propadnu zato što nisu dobro srasli na kalemljenom spojnom mestu, odnosno, nisu dobra kombinacija sa dunjom. Rešenje je da se neka sorta kruške okalemi na sortu koja je podudarna sa podlogom dunje.

Foto: Depositphoto/007filip
  • 935
  • 77
  • 0

Kruške se uglavnom kaleme na dunju, ali nisu sve sorte krušaka u skladu sa podlogom dunje. Okalemljena sadnica kruške na dunji sporo napreduje, ne odgovara joj spojno kalemljeno mesto, a kasnije, kada dođe do zrenja plodova, formiraju se izrasline ili tzv. guke na spojnom mestu i okalemljena sadnica ubrzo propada.

Gajenje uzrodica u mladim voćnjacima!

Postoje tri vrste nepodudarnosti nekih sorti krušaka i dunje kao podloge: potpuna ili rana nepodudarnost, delimična ili potpuna i pozna nepodudarnost.

Od ranog do poznog propadanja

Potpuna ili rana nepodudarnost ispoljava se u slabom obrazovanju kalusa i tkiva na spojnom mestu, što ima za posledicu slab prijem kalema. Ako se kalemi i prime, sorta se lako odvaja od podloge, često i prilikom sađenja. To je izrazito karakteristično za sorte kogresovka i kleržo.

Delimična ili nepotpuna nepodudarnost odlikuje se nešto slabijim prihvatanjem kalemova, slabim rastom kalemova i ranijim propadanjem ovakvih stabala kruške. Porast kalemova u početku izgleda uobičajen, ali kasnije oni zaostaju u razvoju, a spojna mesta se lome. Ovom propadanju sklone su sorte rana košijeva i rana moretinijeva.

"Pozna nepodudarnost ispoljava se obično u punoj rodnosti, kada se na spojnom mestu pojavljuje velika "guka" koja otežava pravilno snabdevanje korenovog sistema asimilativima, usporava porast i izaziva ranije sušenje stabla. To je karakteristično za sorte klapovka i viljamovka, kao i za druge sorte okalemljene na nekom klonu dunje", ističe dipl.inž. voćarstva Aleksandar Antić iz Kruševca.

Koje su sorte krušaka nepodudarne sa dunjom?

Inače, mnoge sorte krušaka, vrlo kvalitetnih i rodnih, nepodudarne su sa dunjom kao podlogom. Navešćemo najznačajnije, svrstane po vremenu sazrevanja: junska lepotica, julska šarena, rana košijeva, žifardova maslovka, rana moretinijeva, trevuška, viljamovka, star, klapovka, giotka, starkrimson, princeza marijana, boskova bočica, kleržo, pakhmas trijumf, madam verte i druge sorte.

Potencijalni voćari treba dobro da kaleme krušku (Foto: Pixabay/MILAIMAGES)

Kaluđerka- odličan posrednik

"Ako potencijalni voćari žele da zasade neke od navedenih sorti krušaka, treba u rasadniku da naruče njihovo kalemljenje preko posrednika. Dakle, te sorte ne smeju da se kaleme direktno na podlogu dunje već na neku krušku koja ima odličnu podudarnost sa dunjom pa tek na nju da okaleme neku željenu osetljivu sortu. Odlični posrednik sa dunjom je stara sorta kaluđerka", naglašava inž. Antić.

Neki nesavesni voćni rasadnici, nepodudarne sorte krušaka sa dunjom ne kaleme preko posrednika već direktno na dunji, čineći na taj način ogromnu štetu, ne samo kupcima takvih sadnica već i celokupnom srpskom voćarstvu.

Sorte krušaka koje imaju odličnu podudarnost i sa dunjom kao podlogom pa se ne moraju kalemiti preko posrednika (svrstane po vremenu zrenja) su: junsko zlato, jakovka, zelena magdalena, vilardova rana, trevlek, santa marija, fetelova, konferans, šampion, starkov delišes, druardova maslovka, paskrasan.


Tagovi

Uzgoj kruške Voćarstvo Sorte Kalemljenje sadnica Voćari Aleksandar Antić


Autor

Miodrag Palić

Dugogodišnji novinar, kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.