• Konkurs 2019
 • 04.04.2019. 16:00

Bespovratna sredstva za ribnjake u 2019. godini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka u AP Vojvodini.

Foto: Jasna Bajšanski
 • 551
 • 25
 • 0

Konkurs koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je namenjen za podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha u Vojvodini.  Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo oni za proizvodnju ribe - rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Ribarstvo u Srbiji - potencijal koji nije iskorišćen

Pokrajina dodeljuje 20 miliona dinara 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 20.000.000 dinara bez PDV-a. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70 odsto od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava, na koga pada i celokupan iznos PDV-a. Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000 dinara po hektaru, a za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000 dinara po hektaru. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000 dinara bez PDV-a.

Mnogo prostora za napredak ribarstva

Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka, sredstva se dodeljuju za realizaciju utvrđenih projektom i ugovorom i to za sledeće radove:

 1. Čišćenje terena
 2.  Izrada nasipa
 3. Korekcija krune postojećeg nasipa
 4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje 
 5. Izgradnja obodnog kanala
 6.  Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
 7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
 8.  Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
 9.  Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponije
 10.  Razastiranje iskopanog materijala
 11.  Škarpiranje kosina kanala i nasipa
 12.  Nabijanje nasipa vibroježom
 13. Izrada pregradnog nasipa
 14.  Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta

Unapređenje ribarstva u Vojvodini 

Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta i ribarstva u Vojvodini. Korisnici sredstava su pravna lica iz Vojvodine, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i to privredna društva, kao i zemljoradnička zadruga. Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu. 

Opširnije informacije o uslovima konkursa i načinu prijave pročitajte u dokumentu koji se nalazi ispod ovog članka.

Prijave poštom ili dostaviti lično 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom "Konkurs - izgradnja novih ribnjaka i rekonstrukcija postojećih - ne otvarati", ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Šaran iz Ečke čeka preradu

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 sati. Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs. Konkurs je otvoren do 15. aprila. 


Dokumenti


Tagovi

Ribnjak Ribarstvo Konkurs Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Finansiranje Vojvodina


Autorka

Slađana Aničić

Više [+]

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.