• IPARD
 • 02.10.2019. 12:00

IPARD daje blizu četiri milijarde dinara - kako do njih

U okviru petog javnog poziva iz Mere 1 IPARD programa biće finansirana izgradnja i opremanje farmi, skladišta, hladnjača, staklenika, kao i nabavka nove mehanizacije. Pročitajte koja je procedura i šta vam je sve potrebno da bi ste konkurisali.

Foto: Depositphotos/stable400
 • 954
 • 48
 • 0

U okviru petog javnog poziva iz Mere 1 IPARD programa biće finansirana izgradnja i opremanje farmi, skladišta, hladnjača, staklenika, kao i nabavka nove mehanizacije. Na ovom konkursu mogu da učestvuju nosioci poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničke zadruge, preduzetnici i privredna društva koja imaju upisana gazdinstva u Registar, a na raspolaganju im je 3.890.326.056 dinara.

Konkurs je otvoren do 23. decembra ove godine.

Kakva je procedura:

Najpre se Upravi za agrarna plaćanja predaje zahtev za odobrenje projekta, a kada se dobije rešenje o odobrenju započinje se investicija. Ona se u potpunosti finansira sopstvenim sredstvima (uz pomoć banke ili fonda) a potom se predaje zahtev za isplatu podsticaja iz IPARD fonda. Povraćaj može da bude od 60 do 70 odsto vrednosti investcije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac zahteva mlađi od 40 godina i da li je reč o investiciji u planinskom području.

Najmanji iznos podsticaja u sektorima voća, povrća, grožđa i ostalih useva je 5.000 evra, a najveći 700.000 evra, dok je u sektorima mesa i mleka povraćaj do 1.000.000 evra.

Uz zahtev za odobrenje projekta dostavlja se i:

 • poslovni plan,
 • popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
 • dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, (u slučaju da gazdinstvo nije starije od tri godine) i to:
 1. diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
 2. diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
 3. diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja, ili
 4. ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;
 5. tri ponude za investicije i radove vrednije od 10.000 evra;
 6. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
 7. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 8. izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za mesto kontrole predmeta investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
 9. ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta odnosno objekta koje je odredio za mesto kontrole predmeta investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta odnosno objekta, koji je upisan u katastar nepokretnosti, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.

Pored toga, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja i: poslednji bilans uspeha, poslednji javno objavljeni poreski bilans, na obrascu poreske prijave za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (Obrazac PPDG-1S).

Individualni poljoprivrednik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja: poslednji bilans uspeha i poslednji javno objavljeni poreski bilans PB2.

Individualni poljoprivrednik koji vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva dostavlja i: poslednji javno objavljeni bilans uspeha, poslednji javno objavljeni bilans stanja, poslednji javno objavljeni poreski bilans PB2.

Raspisan poziv za IPARD podsticaje za kupovinu mehanizacije, opreme i izgradnju objekata

Za investicije u obnovljive izvore energije potrebna i prethodna studija izvodljivosti

Za investicije u obnovljive izvore energije, dostavlja se i prethodna studija izvodljivosti ili studija opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, a koja sadrži analizu prosečne potrošnje električne i toplotne energije u prethodne tri godine na poljoprivrednom gazdinstvu obrazloženu računima i ostalim dokumentima o potrošnji električne energije, gasa, toplotne energije, sirovina za proizvodnju energije za investicije u obnovljive izvore energije, prenosi SmartIpard.

Javni poziv, zahtevi za odobravanje projekata, lista prihvatljivih troškova, lista standarda izduvnih gasova, kao i zahtev za odobravanje isplate nalaze se ispod teksta

Za investicije u izgradnju i opremanje objekta, dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana, za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat. Odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podnosilac zahteva koji nije vlasnik zemljišta; odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom i manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede. To sve sa rokom važenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom zemljištu - objektu, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca - ustupioca.

Najvažnije izmene Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu

Potreban i projekat za građevinsku dozvolu

Za investicije u izgradnju objekata dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sa predmerom i predračunom radova, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova, osim za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja, uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac zahteva dostavlja i sertifikat o organskoj proizvodnji, kao i kopiju izvoda iz Agencije za privredene registre za zemljoradničku zadrugu čiji je član.


Dokumenti


Izvori

Smartipard


Tagovi

IPARD Konkurs Mera 1 Investicije Obnovljivi izvori energije Agencija za privredene registre


Autorka

Slađana Aničić

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Fotka br. 1: Gospođa čuvarkuća procvetala :) Fotka br. 2: Ekipa pije kafu da to proslavi. :) P. S. A... Pročitaj celu belešku »