• Konkurs 2019
  • 05.03.2019. 12:00

Konkurs za dodelu kredita za nabavku teladi i prasadi za tov

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov.

Foto: Pixabay/Pascvii
  • 632
  • 31
  • 0

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima, fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5 odsto na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

Tov junadi: Izbor rase prvi korak do uspeha

Maksimalan iznos kredita je 40.000, a minimalan 3.000

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra. Rok otplate je 15 meseci, dok se korisnik kredita obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita. Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi i prasadi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu Pravilnika o raspodeli novca sa utvrđenim kriterijumima za dodelu kredita po raspisanim konkursima u 2019. godini. 

Opširnije informacije o uslovima konkursa i načinu prijave pročitajte u dokumentu koji se nalazi ispod ovog članka.

Prijave na sajtu i u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs. Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i originalni predračun, listu nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana. Zatim je potrebno podneti i izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor, dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje ne starije od 30 dana, potom i fotokopiju lične karte ili očitane čipovane lične karte.  

Proizvodnja prasadi uz uštedu energije

Konkurs otvoren do utroška novca

Konkurs je otvoren od 23. februara 2019. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, Bulevar Mihajla Pupina 6 sa naznakom "Za konkurs". Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.

Izvor: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede


Dokumenti


Tagovi

Konkurs Vojvodina Stočarstvo Telad Prasad


Autorka

Slađana Aničić

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Da li neko zna koja je ovo vrsta kruške... Drvo je staro više od 100 godina. Plod je više okrugao, a... Pročitaj celu belešku »