• Radovi u pčelinjaku
  • 21.04.2020. 13:30
  • Beograd

Pripremite pčele za bagremovu pašu

Tokom aprila u košnicama ima sve više nektara i cvetnog praha, a pčele se pripremaju za bagremovu pašu. Ojačavaju se pčelinje zajednice, a to se postiže izmenom mesta nastavaka, prihranjivanjem, spajanjem slabih s jakim društvima.

Foto: Julijana El Omari
  • 427
  • 28
  • 0

Pčele u aprilu uveliko posećuju cvetove voćaka i livadskog bilja i u košnice unose obilje nektara i polenovog praha. Nektar i polenov prah pospešuju razvoj pčelinjeg gnezda i doprinose snaženju društva posle prezimljavanja.

Košnice se otvaraju po lepom vremenu, kada nema vetra i kad je temperatura iznad 16 stepeni. Prvo se utvrđuje jačina zajednice, zatim količina legla, zalihe hrane, zdravstveno stanje pčela i kvalitet saća. Ovi podaci su neophodni da bi se društvo eventualno pojačalo ili iz njega pčele oduzele i dodale slabijem.

April je vreme za proširivanje košnica, proveru broja pčela i jačanje zajednica

"Ako je leglo kompaktno i jasno se ocrtavaju šestostrane radiličke ćelije s poklopcima sveže boje - znači da je zdravo. To je, ujedno, i dokaz da je matica kvalitetna. Šareno leglo, izmešano sa nepoklopljenim, ukazuje na neki nedostatak i loš kvalitet matice. Zbog toga treba pažljivo pregledati i poklopljeno i nepoklopljeno leglo, a istovremeno se uveriti da li su larve zdrave", kaže Spasoje Rajović, pčelar iz Beograda i dodaje da se količina meda procenjuje po težini ramova.

Prilikom podizanja okvira proverava se i saće. 'Izvitopereno', staro i plesnivo se odstranjuje ili pomera na kraj košnice.

Prihrana pčela šećernim sirupom za najbolje rezultate

Ako se pčelama ostavi malo hrane pri uzimljavanju, naročito cvetnog praha, biće usporen razvoj legla, ali i glavne paše. Zbog toga je u aprilu neophodno prihranjivanje, a po potrebi se iz rezerve dodaju ram ili dva meda i polenovog praha.

Na ovaj način pčele se podstiču da bolje pripremaju ćelije za novo leglo, obilnije hrane maticu i češće izleću iz košnice. Najbolje rezultate daje šećerni sirup u odnosu 2:1. Izuzetno, ako je proleće hladno i kišovito, pčele se prihranjuju šećerno-mednim testom ili pogačom. Svaki drugi dan daje se 250-300 grama sirupa, isključivo u večernjim satima. Tada se ni kap ne sme prosuti, da se ne bi izazvala grabež.

Zamenom nastavaka do jakih društava

U aprilu na gornjem nastavku jakog društva nalazi se pet-šest ramova legla, polen i nektar. Kada se saće popuni, matica prestaje da razvija leglo, iako u donjem nastavku ima praznih radiličkih ćelija. Mnoštvo mladih pčela koje će se potom izleći prelaze u donji deo, a za njima i matica.

Uspeh bagremove paše zavisi najviše od klimatskih uslova

"Ovaj proces traje nekoliko dana i nepovoljan je za razvoj zajednice, a može se izbeći pravovremenom izmenom mesta nastavaka. Gornji se postavlja na podnjaču, a donji na njegovo mesto i prekriva plastičnom folijom, jer se tu nalaze leglo, matica i najveći deo pčela. Mlade pčele ubrzo prelaze u gornji nastavak i pripremaju ćelije, u kojima će se za nekoliko dana takođe nalaziti leglo", kaže Rajović i naglašava da će leglo posle desetak dana biti poklopljeno, a iz donjih ćelija ispiliće se pčele.

Na taj način stvaraju se uslovi za novu izmenu nastavaka, a postavlja se i treći i prekriva folijom. Prvom zamenom ubrzava, a drugom ojačava zajednica pred bagremovu pašu.

Pčele će se prilagoditi organizaciji jake zajednice

Zajednice bez matice ili s malo pčela mogu se spasti na dva načina. Ako nemaju maticu, a dovoljno su jaka, njima se dodaje matica iz rezerve. Suviše slabe zajednice, bez obzira na to da li imaju maticu, što pre treba spojiti sa jakim ili osrednjim društvom. Samo u tom slučaju spajanje će biti korisno, jer će se pčele prilagoditi radu i organizaciji jake zajednice.

Prilikom spajanja oba pčelinja društva se poprskaju nekom mirišljavom tečnošću i dobro nadime. Zatim se loša matica odstrani, pa se u košnicu s jakim društvom iz slabijeg dodaju ramovi s leglom i medom. Prethodno se izvade prazni ramovi da bi se oslobodio prostor.


Tagovi

Radovi u pčelinjaku Matica Prihranjivanje sirupom Jake zajednice pčela Ramovi sa medom Priprema za bagremovu pašu Spasoje Rajović Grabež


Autor

Miodrag Palić

Više [+]

Dugogodišnji novinar kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.