• Radna mesta
 • 29.03.2020. 19:00

Kako očuvati radna mesta tokom i posle pandemije?

U saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, NALED je već preduzeo korake da se uz podršku EBRD hitno uspostavi kontakt centar za podnošenje prijava svim republičkim inspekcijama u cilju sprečavanja rasta sive ekonomije.

Foto: JumpStory
 • 105
 • 5
 • 0

Pored pronalaženja načina da se zaštiti zdravlje stanovništva i sačuvaju životi, što je prvi i najvažniji cilj, pandemija korona virusa postavila je pred svetsku i nacionalnu ekonomije još jedan izazov - kako sačuvati radna mesta i sprečiti rast nezaposlenosti? 

Pozvali frizere, konobare i sve nezaposlene da posao nađu u poljoprivredi

NALED je ponudio svoju pomoć institucijama Republike Srbije i podneo inicijativu da se uspostavi javno-privatni dijalog između nosilaca ekonomske politike, privrede, civilnog sektora i međunarodne zajednice kroz hitno formiranje zajedničke stručne grupe, koja će pružati analitičku i tehničku podršku Kriznom štabu za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti po privredu, prenosi se na njihovom sajtu.

Pristup beskamatnim kreditima i smanjen porez

U cilju očuvanja radnih mesta, kontinuiteta poslovanja i likvidnosti kompanija, ali i podrške lokalnim zajednicama i pojedincima koji su najviše pogođeni, NALED je predložio da se razmotri donošenje paketa hitnih mera koje bi se primenjivale za vreme trajanja krize:

 • Privremeno smanjenje poreza i doprinosa na zarade ili uvođenje mogućnosti odloženog plaćanja svih dažbina u vezi sa zaradama, bez zaračunavanja kamata, za preduzetnike, mikro i MSP sektor i/ili za najugroženije sektore u zavisnosti od rezultata analize uticaja pandemije na privredu;
 • U saradnji sa bankarskim sektorom, uz obezbeđivanje dodatnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, omogućiti privredi pristup jefitnim ili beskamatnim kreditima za obezbeđivanje likvidnosti i refinansiranje obaveza, uz mogućnost odobravanja grejs perioda za otplatu novih pozajmica;
 • Za kompanije i preduzetnike koje posluju u najosetljivijim sektorima i beleže značajan pad prihoda, kao i za pojedince koji su ostali bez posla, obezbediti jednokratnu finansijsku podršku i/ili uvesti moratorijum u trajanju od najmanje tri meseca na otplatu kredita bankama i svih dažbina državi;
 • Sprečiti rast cena kroz odgovarajući sistem korišćenja robnih rezervi i pojačan inspekcijski nadzor uz uvođenje kontakt centra za građane i privredu;

Vukosav Saković: Brašna ima za dva meseca, a hlebnog zrna za narednih deset

 • Proširiti meru oslobođenja od poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja na preduzetnike paušalce, kako bi se podstaklo samozapošljavanje;
 • Proširiti obuhvat propisa koji reguliše pojednostavljeno/elektronsko angažovanje sezonskih radnika na sektore koji su posebno skloni fluktuacijama (poput turizma), i privremene poslove koji će biti posebno aktuelni za vreme trajanje epidemije (pomoć u kući, kurirski poslovi, čuvanje dece i dr.);
 • Stimulisati bezgotovinsko plaćanje kroz kanale javnog informisanja i eventualno smanjenje/povraćaj dela PDV-a u slučaju plaćanja karticama kao meru smanjenja širenja epidemije, ali i meru kojom se održavaju legalni tokovi ekonomije;
 • Uvesti javne radove kao meru podsticanja zapošljavanja ranjivih grupa i podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja;
 • Uvesti produženo porodiljsko odsustvo i vaučere za angažovanje pomoći u kući oko čuvanja dece, kako bi se zaposleni roditelji nosili sa zatvaranjem škola;
 • Uspostaviti poseban fond za finansijsku podršku lokalnim samoupravama/regionima čije su stanovništvo i privreda najviše pogođeni epidemijom.

Već preduzeti koraci...

U saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, NALED je već preduzeo korake da se uz podršku EBRD hitno uspostavi kontakt centar za podnošenje prijava svim republičkim inspekcijama u cilju sprečavanja rasta sive ekonomije i nezakonitog podizanja cena osnovnih životnih namirnica, zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava, namirnica i medicinskih sredstava. 

Nema povećanja cena za 36 prehrambenih proizvoda i dezinfekcionih sredstava

Navedene mere predstavljaju preliminarni predlog koji zahteva dodatnu analizu izvodljivosti i efekata, kao i dalje prilagođavanje u zavisnosti od razvoja situacije i potreba privrede, lokalnih samouprava i građana. Pozivamo sve članove da uzmu aktivno učešće u kreiranju javnih politika i dostave svoje komentare i sugestije za prevazilaženje krize na e-mail: covid19@naled.rs.


Tagovi

Sprečiti nezaposlenost NALED Radna mesta Smanjen porez Beskamatni krediti Produženo porodiljsko odsustvo Korona virus Pandemija


Autorka

Julijana El Omari

Julijana El Omari je diplomirani novinar, a svoju specijalnost pronašla je u agro novinarstvu. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...