• Bor
  • 10.08.2020. 08:00

Bor u zemljištu značajan za visinu prinosa, jer pospešuje oplodnju

Reakcija zemljišta je jedan od najvažnijih faktora koji uslovljava pristupačnost bora u zemljištu. Sa porastom pH vrednosti zemljišta, smanjuje se i njegova pristupačnost, navodi stručnjak za melioraciju PSSS Kruševac Snježana Vujinović.

Foto: Julijana El Omari (ilustracija)
  • 96
  • 19
  • 0

Potrebe biljka za mikroelementom, borom, su relativno male, ali je on jedan od biogenih elemenata koji je veoma značajan za biljke jer utiče na visinu prinosa, zahvaljujući tome što pospešuje oplodnju. Najveća količina bora u zemljištu nalazi se u nepristupačnom obliku, gde je prisutan u stenama i mineralima, zatim, adsorbovan na površini glinenih minerala i organskoj materiji, odakle jedan deo prelazi u zemljišni rastvor, a jedan deo se veže za čestice zemljišta, navodi stručnjak za melioraciju Poljoprivredno stručne službe Kruševac Snježana Vujinović.

Pored matičnog supstrata, na bor deluju brojni zemljišni uslovi kao i uslovi spoljašnje sredine koji kontrolišu njegovo usvajanje od strane biljka: pH vrednost, tekstura zemljišta, zemljišna vlaga, temperatura, kao i preduzete agrotehničke mere (na primer, kalcifikacija i slično). Njihovim poznavanjem, smanjuju se rizici koji bi doveli do njegovog nedostatka ili pojave toksičnosti u ishrani biljka.

Sa porastom pH vrednosti i bez vlage manje i bora

Reakcija zemljišta je jedan od najvažnijih faktora koji uslovljava pristupačnost bora u zemljištu. Sa porastom pH vrednosti zemljišta, smanjuje se i njegova pristupačnost, a samim tim i količina koja se usvoji od strane biljaka.

Šta je kalcifikacija i zašto je neophodna kod kiselih zemljišta?

Kako smo ranije pisali, upravo kalcifikacijom zemljišta sprovodimo meru čiji je cilj da se kiselo zemljište preobrati u slabo kiselo i normalne pH vrednosti. Taj zadatak se postiže unošenjem velike količine kreča u zemljište. 

Dobro drenirana zemljišta, grubog teksturnog karaktera su obično sa niskim sadržajem bora, pošto se prirodni sadržaj bora u zemljištima uglavno vezuje za sadržaj gline u zemljištu. Stoga su i simptomi nedostatka bora na peskovitim zemljištima češći. Pristupačnost bora u zemljištu opada sa smanjem vlage u zemljištu. Usvajanjem preostale vode u zemljište, unosi se i manja količina bora za biljke, pa se simptomi njegovog nedostatka javljaju kod biljaka kod kojih je evidentan vodni deficit.

Nedostaci bora na alkalnim zemljištima

Pored toga, niži sadržaj vlage smanjuje intenzitet mineralizacije, pa se na taj način smanjuje i količina oslobođenog bora, a njegovo kretanje u zemljištu je u uslovima suše ograničeno. Usvajanje bora se povećava sa povećanjem temperature zemljišta, naglašava kruševački stručnjak.

Nedostaci bora se najčešće javljaju pri sledećim zemljišnim uslovima:

Indikatori: Pomoću korova odredite tip zemljišta

  • kod zemljišta koja prirodno imaju nizak sadržaj bora;
  • kod kiselih zemljišta;
  • na lakim teksturnim zemljištima (peskovita zemljišta ili šljunkovita zemljišta);
  • na alkalnim zemljištima, a posebno na karbonatnim;
  • na zemljištima koja se navodnjavaju vodom koja je siromašna borom i
  • na zemljištima koja imaju nizak sadržaj organske materije.

Toksičnost bora se vrlo retko javlja na zemljištima koja se koriste za biljnu proizvodnju, izuzev slučajeva kada se pretera sa primenom bornih đubriva.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Bor u zemljištu Nedostatak bora Kiselost zemljišta Alkalna zemljišta Prinosi biljaka Temperatura zemljišta Snježana Vujinović


Autorka

Julijana El Omari

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Dok ima šljiva :D