• Silaža
  • 28.08.2021. 14:00

Pravilna tehnika i adekvatna organizacija ubiranja kukuruza za silažu

Pored udruživanja većeg broja odgajivača goveda u Evropi se sve češće koriste usluge takozvanih mašinskih zajednica ili profesionalnih vlasnika i korisnika potrebne tehnike u celini - to znači onih koji nude sve što garantuje veliki učinak ubiranja i transporta.

Foto: Gordana Nastić
  • 105
  • 50
  • 0

Ne treba svakako ni isticati da najveći uticaj na kvalitet i vrednost silaže celih stabljika kukuruza na prvom mestu zavisi od stanja biljaka na njivi (ili od toga koliki je udeo klipova i zrna u odnosu na celu masu). Posle toga dolaze postupci čoveka oko ubiranja i oko objekata siliranja.

Tehnika i organizacija ubiranja silaže kukuruza se najbolje tumači preko upoređenja sa tehnikom i organizacijom ubiranja ili žetve žita. Za to se danas u svetu koriste savremeni samohodni silažni kombajni velikog zahvata i kompletne tehnike. Kao veliki zahvat podrazumeva se zahvatanje najmanje tri, a ne retko šest ili čak više redova, što znači četiri i više metara radnog zahvata. Time se i sa relativno manjim brzinama kretanja u radu od četiri ili pet kilometara na sat postiže veliki površinski učinak od 1,5 ili više hektara na čas.

Potpuno iskorišćavanje zrna adekvatnom mehanizacijom

Pored košenja stabljika svi kombajni imaju kompletnu opremu za navedeno usitnjavanje mase stabljika kukuruza na oko jedan centimetar ili čak veće usitnjavanje. Pored tog osnovnog uslova savremeni specijalizovani kombajni imaju i dodatnu opremu za razbijanje (usitnjavanje) zrna. Sa ovim kombajni postaju složeniji sa obaveznim jačim motorima za pogon kombajna ili čak sa posebnim motorom za pogon samo ovih uređaja.

Time se delimično usporava kretanje i ukupan radni učinak kombajna. U isto vreme sa usitnjavanjem (čak mlevenjem) zrna u velikoj meri se doprinosi potpunijem iskorišćavanju upravo zrna kao najvrednijeg dela ovih silaža. 

Greške prilikom siliranja i oko broja obroka za goveda

Za nabavku, održavanje i korišćenje savremenih samohodnih kombajna udružuje se veći broj većih odgajivača goveda. Veliki učinak omogućava da se sav posao oko ubiranja silažnog kukuruza obavi za samo jedan dan. Pri tome planira i nastoji da se kao veoma važno svaki od većeg broja silo-objekata svakako napuni i u celosti zatvori u jednom danu.

Kako je u Evropi?

Sa obaveznim i redovnim angažovanjem savetodavne stručne službe za proizvodnju silaže kukuruza se odabiraju, preporučuju i koriste najmanje dve ili tri sorte silažnog kukuruza po dužini vegetacije (rane, srednje, kasne...) kao i za uslove svakog odgajivača goveda. Na taj način se period ubiranja silažnog kukuruza može da produži na mesec ili čak više dana.

Pored angažovanja specijalnih samohodnih silažnih kombajna mnogo je teže organizovanje dovoljnog broja transportnih sredstava. Pored pomenutih udruživanja većeg broja odgajivača goveda u Evropi se sve češće koriste usluge takozvanih mašinskih zajednica ili profesionalnih vlasnika i korisnika potrebne tehnike u celini - to znači onih koji nude sve što garantuje veliki učinak ubiranja i transporta.

Kako napraviti kvalitetnu silažu od kukuruza koji je pretrpeo ozbiljan toplotni stres?

Taj sistem je u Evropi takođe već odavno poznat i prihvaćen, svakako uz uslov da odgajivač goveda ima sve uslove za usaglašeno punjenje i u celosti zatvaranje objekata za silažu. Time se i na ovaj način sva tehnika i postupci oko ubiranja silaže kukuruza izjednačavaju sa već uobičajenim i ustaljenim korišćenjem kombajna i transportnih sredstava kod žetve (ubiranja) žita.

Razliku u vrednovanju zrna kukuruza ili cele stabljike

Postojeće loše stanje u govedarstvu Srbije odraženo je upravo i po pitanju malog obima korišćenja silaže kukuruza kao najvažnijeg dela ishrane. Ogroman broj odgajivača goveda sa prosečnih nekoliko krava ili tovnih grla još uvek nedovoljno koriste ovaj kvalitet silaže koji je gotovo nemoguće upoređivati sa onim, koji se već odavno i redovno postiže kod onih koji su upravo u Srbiji učili sve oko gajenja kukuruza. Oni još uvek najveći deo potrebnih količina zrna nabavljaju upravo u našoj zemlji koja nikako da shvati razliku u vrednovanju proizvodnje kukuruza u zrnu kao manjeg dela celih stabljika ili korišćenja stabljika kukuruza u celini. 

Kao zaključak treba svakako da se jako istakne ne samo složenost angažovanja i korišćenja tehnike ubiranja silaže kukuruza uz poštovanja svih normi u pogledu dobijanja najvećeg mogućeg kvaliteta uz najmanje gubitke već postignutog prinosa.

Za ugledanje i korišćenje iskustava onih na koje se ugledamo treba da se jasno istakne da se sve ovo već ustaljeno primenjuje na jedan od pomenuta tri načina organizovanja: dogovorom i udruživanjem nekog broja većih odgajivača, preko udruženja tipa "mašinskih prstenova" ili preko profesionalnih korisnika potrebne specifične tehnike. Kao najbliži i pogodniji za ugled može da posluži i Slovenija iako ne pripada grupi istaknutijih odgajivača goveda.


Tagovi

Silaža Organizacija ubiranja kukuruza Slovenija Tov goveda Ubiranje kukuruza Objekti za silažu


Autor

Milan Tošić

Više [+]

Redovni profesor doktor poljoprivrednog fakulteta u penziji.