• Uljana repica
  • 18.08.2019. 08:00

Pripremite zemljište za setvu uljane repice

Setva uljane repice trebalo bi da traje od 20. avgusta do 5. septembra, a to je i optimalni rok za naše agroklimatkse uslove.

Foto: Pixabay/MarillaLina
  • 137
  • 26
  • 0

Najbolji i najčešći predusev za setvu uljane repice su strna žita. Posle skidanja strnina, potrebno je izvršiti tarupiranje i zaoravanje žetvenih ostataka uz dodatak uree, radi boljeg razlaganja.

Početkom avgusta potrebno je izvršiti oranje na dubini 25 - 30 centimetara, zatvoriti brazdu prevashodno da se smanji gubitak vlage i unište iznikli korovi. Uljana repica najbolje uspeva na dubokim humusnim i dobro dreniranim zemljištima dok joj ne pogoduju plitka i siromašna zemljišta sa visokim nivoom vode. Repica za svoj pravilan razvoj zahteva zemljišta neutralna do slabo alkalne reakcije sa pH 6,5 - 7,5.

Preporuke za đubrenje

Đubrenje se određuje na bazi plodnosti zemljišta i planiranog prinosa. Na zemljištima kakva su u većini slučajeva u našim agroklimatskim uslovima, za prosečni prinos od 3,5 t/ha potrebno je 120 kg/ha azota, 100 kg/ha fosfora i 140 kg/ha kalijuma. Jedan deo đubriva potrebno je uneti pod brazdu, deo uneti predsetveno, a jedan deo uneti kao prihranu, u proleće, savetuje Nenad Erceg iz PSSRS.

Kako obaviti kvalitetnu prihranu uljane repice?

Setva uljane repice trebalo bi da traje od 20. avgusta do 5. septembra, a to je i optimalni rok za naše agroklimatske uslove. Ne preporučuje se setva repice ni prerano ni prekasno. Kod prerane setve dobijemo biljke sa jače izduženom stabljikom i takve biljke poležu i manje su otporne na izmrzavanje. Kod kasne setve dobijemo male biljke koje nedovoljno razvijene ulaze u zimu i manje su otporne na niske temperature.

Posle setve uradite valjanje repice

Dubina setve kreće se od 1 - 2 cm, razmak u redu je 20 - 25 cm. Sklop za hibridnu uljanu repicu je 35 - 45 biljaka/m² dok je sklop za linijske sorte 50 - 70 biljaka/m² u žetvi. Repica ima karakteristiku da pri ređem sklopu naidoknadi prinos po jedinci površine povećavanjem broja komuški i broja semena po biljci. Količina semena kreće se za hibridne uljane repice 2.5 - 3 kg/ha a za linijske sorte 4 - 5 kg/ha, ako su sejačice nove i precizne, norma setve je i manja po hektaru.

Cene uljane repice u Nemačkoj porasle zbog manje proizvodnje

Posle setve obavezno izvršiti valjanje repice radi boljeg kontakta zrna i zemlje i jednakog nicanja mladih biljaka. Zaštitu od korova izvršiti inkorporacijom - pre setve, posle setve pre nicanja ili posle nicanja sa odgovarajućim herbicidom.

Obratiti pažnju na jesen, na napad štetnih insekata kao što su repičina osa, repičin crvenoglavi buvač i kupusni buvač, a u proleće obratiti pažnju na napad repičinog sjajnika i repičine pipe.


Tagovi

Uzgoj uljane repice Setva Priprema zemljišta Valjanje repice