• Analiza zemljišta
  • 25.08.2019. 10:00

Značaj kontrole plodnosti zemljišta i kako do besplatne analize

Zemljište kao neobnoviljiv prirodni resurs u kome se odvijaju veoma kompleksni procesi, zahteva racionalno korišćenje organskih i mineralnih đubriva. Pravilno đubrenje moguće je samo na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta.

Foto: Jelena Gajić Đokić
  • 485
  • 44
  • 0

Neretko, poljoprivrednici u neznanju, njive i voćnjake đubre prevelikim dozama mineralnih pa i organskih đubriva misleći da će na taj način prinosi biti veći ali takvo razmišljanje je pogrešno i na štetu samog zemljišta i naše okoline. Pravilno koršćenje đubriva u biljnoj proizvodnji može se izvesti samo na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta - upozoravaju stručnjaci. 

Preporuka đubrenja isključivo na osnovu analize zemljišta

Prema rečima Milice Popadić, savetodavaca za ratarstvo iz lozničke poljoprivredne savetodavne službe kada uradite analizu zemljišta upoznate se sa osnovim parametrima plodnosti svoje parcele, a to su pre svega pH vrednost (kiselost zemljišta), sadržaj karbonata, humusa, ukupnog azota, lakopristupačnog fosfora i lakopristupačnog kalijuma. Na osnovu tih podataka poljoprivrednik dobija adekvatnu preporuku za đubrenje i jedino se na taj način mogu postići visoki i stabilni prinosi, uštedeti novac, energija i očuvati životna sredina.

Nizak nivo humusa, jedna od najvećih problema 

Prema njenim rečima najveći problemi naših zemljišta su nizak nivo humusa, nedostatak fosfora i velika kiselost. U tom slučaju potrebno je sprovesti i meliorativne mere popravke tla kao što su kalcizacija, fosfatizacija i humizacija. "Osnovni cilj ovih mera je povećanje biološke aktivnosti zemljišta a time i njihove plodnosti. Veliku grešku poljoprivrednici prave kada samoinicijativno primenjuju mere popravke zemljišta bez predhodne analize zemljišta jer na taj način ugrožavaju njegovu plodnost pa samim tim i prinose gajenih useva," istakla je Popadić. 

Isti efekat, naglašava ona može imati i pogrešan izbor mineralnih đubriva kako za osnovno đubrenje tako i za prihranjivanje. Pravo vreme za uzimanje uzoraka je nakon skidanje useva, a pre pripreme zemljišta za novu kulturu. Uzorkovanje se može izvršiti i u toku vegetacije kada se želi saznati sadržaj hranljivih materija u zemljištu ali pod uslovom da je prošlo najmanje tri meseca od poslednjeg đubrenja fosforom i kalijumom. 

Analiza zemljišta više nije besplatna

Uzorak zemljišta mora se pravilno uzeti

Sa parcele za koje se želi uraditi hemijska analiza zemljišta, uzima se više pojedinačnih uzoraka od kojih se formira jedan prosečan uzorak težine jedan kilogram i on predstavlja zemljište sa parcele zato je važno pridržavati se svih pravila vezanih za uzorkovanje, kako bi rezultati bili što pouzdaniji.

"Pojedinačni uzorci se mogu uzimati na dva načina i to šahovski raspored i dijagonalni, a dubina uzimanja uzoraka za oranice iznosi  0-30 cm a za voćnjake i vinograde 0-30 i 30-60 cm. Ukoliko se uzorci uzimaju ašovom, što je i najčešće u našim uslovima, bitno je da se iskopa rupa 30 cm dubine ali da jedna strana bude ravna, vertikalna. Od te ravne strane ašovom se odseče tanji sloj zemljišta dubine 30 cm, a od tog sloja na ašovu se uzduž odseče traka zemljišta širine 3 cm po sredini ašova i time smo dobili jedan pojedinačan uzorak, koji ubacujemo u plastičnu kofu, a ostatak zemljišta odbacujemo," objašnjava Popadić.

Ovaj postupak trebalo bi da se ponovi na bar 20 mesta na parceli, najbolje po šahovskom rasporedu, jer će tako uzorak biti reprezentativan. Svi pojedinačni uzorci se nakon toga skupe u kofu izmešaju, odstrane druge primese po mogućstvu proseju i na taj način dobijate prosečan uzorak zemljišta, a potrebno je samo da ga svedete na masu od 1 kg. Tako pripremljen uzorak potrebno je staviti u plastičnu ili još bolje platnenu vreću i on je spreman za agrohemijsku analizu. 

Natalija Kurjak: Analiza zemljišta nikad nije skupa

Besplatna analiza zemljišta za 1.600 gazdinstava

Poljoprivrednici sa područja grada Loznice i Opština Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija neophodnu analazu zemjišta mogu uraditi u akreditovanoj laboratoriji Poljoprivredne savetodavne stručne službe Loznica i na osnovu nje od stručnjaka dobiti i adekvatnu preporuku koja đubriva i u kojoj količini mogu koristiti. 

Do sada je ova mera finasirana od strane ministarstva poljoprivrede ali je ove godine iz budžeta Grada Loznice izdvojeno 2,4 miliona dinara, kako bi se uradilo 1600 besplatnih analiza zemljišta za poljoprivredna gazdinstva sa teritorije grada. 

"Sva registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu se mogu javiti na javni poziv koji je raspisan od 1. avgusta i traje do novembra ove godine. Potrebno je samo sa zahtevom u poljoprivrednu stručnu službu dostaviti i fotokopije potvrda o aktivnom statusu kao i strukturu biljne proizvodnje sa parcela na kojima se želi uraditi analiza. Analiza zemljišta prvi je korak ka boljim i većim prinosima u poljoprivrednoj proizvodnji ali i preduslov da bi se, ukoliko je to neophodno, uradila kalcifikacija, mera popravke kiselih zemljišta kakva su većina na našoj teritoriji," objasnio je Jovan Miladinović, načelnik za lokalni i ekonomski razvoj u gradskoj upravi.

Prema njegovim rečima ove godine je 148 poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Grada Loznoce dobilo ukupno 2.627 tona krečnog materijala, a za narednu godinu planirano je da se nabavi 1.700 tona krečnjaka i raspodeli na 200 gazdinstava. Grad je za ovu namenu izdvojio 2,5 miliona dinara a preostalih deset miliona obezbeđeno je konkursom ministarstvoapoljoprivrede. 

Kalcifikacija je mera koja se treba sprovoditi svakih pet godina, a poljoprivrednici bi je trebali svrstati u obaveznu agrotehničku meru, pored redovne analize zemljišta. 


Tagovi

Kalcifikacija Analiza zemljišta Kontrola plodnosti Uzimanje uzoraka Besplatna analiza Grad Loznica Jovan Miladinović


Autorka

Jelena Gajić Đokić

Više [+]

Inženjer voćarstva i vinogradarstva. Poljoprivreda je njena velika ljubav a posao novinara pružio joj je mogućnost da upozna svoj kraj iz drugog ugla.