• Gajenje pastrmke
  • 17.12.2019. 18:00

Najvažniji uslovi za podizanje pastrmskih ribnjaka

Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Nikolina Novakov, savetuje da pre donošenja odluke o uzgoju pastrmke, uzgajivač sagleda sve mogućnosti za podizanje ribnjaka.

Foto: Depositphotos/rghenry
  • 1.241
  • 109
  • 0

Kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss) spada u hladnovodne ribe, u porodicu Salmonida (Salmonidae) gde pripada i potočna pastrmka (Salmo trutta) i losos (Salmo salar). Međutim, zbog jače cene on je limitiran u ishrani, iako je veoma cenjena riba u velikom broju evropskih zemalja.

Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Nikolina Novakov, savetuje da je pre donošenja odluke o uzgoju ove vrste potrebno obratiti pažnju na sledeće parametre.

Zasićenost vode kiseonikom

U odnosu na šaranske i toplovodne ribe, pastrmka se takođe u velikoj količini kod nas proizvodi i konzumira. Ipak, ribnjaci sa ovom vrstom uglavnom su malog i srednjeg kapaciteta dok je velikih ribnjaka svega nekoliko u čitavoj državi.

"Jedan od prvih uslova je temperatura vode. Ovde se radi o hladnovodnoj ribi, gde su idealne vrednosti za nju od 10 - 17°C. Pri tom je ovaj interval više za mlađe kategorije, a 12 - 17°C za starije, odnosno, za konzumnu ribu", objašnjava Novakov. Dodaje da je temperaturni opseg i širi, ali ovo su neki optimalni uslovi. Generalno, pastrmske ribe zahtevaju bolje uslove nego što je to slučaj sa toplovodnim vrstama.

Pastrmka - kraljica ivanjičkih ribnjaka

Pored tempertaure, takođe bitni su i drugi fizički i hemijski parametri. PH vrednost treba da se kreće od 6,5 do 8,5 (uobičajen pH). Koncentracija kiseonika, kako kaže, je jako važna jer pastrmka zahteva hladne vode, koje imaju dosta kiseonika i optimalna količina je 9 - 11 mg po litri vode, što je blizu granice samog zasićenja ovim elementom. Iz tog razloga, proizvodnja zahteva dobar kvalitet i protočnost.

Metode za utvrđivanje kvaliteta i kvantiteta

Pre nego što se neko odluči na izgradanju ribnjaka, mora da proveri kvalitet izvora. Ovo se određuje merenjima fizičko hemijskih parametara vode, gde spada hemijska i biohemijska potrošnja kiseonika, zatim sama koncentracija kiseonika, koncentracija amonijaka i drugih štetnih materija. Kako kaže, kompletno mora da se uradi provodljivost i ostala merenja, kako bi se utvrdilo da li voda zadovoljava parametre kvaliteta za podizanje pastrmskih ribnjaka. Dodaje još i da postoji kategorizacija kvaliteta vode i kada je reč o ovoj ribi, ona mora da bude I klase. Ne može da bude II ili III jer se onda razlikuju i vrednosti parametara koji odgovaraju pastrmkama. Koncentracija kiseonika mora da bude oko 10 mg, kada se radi o vodama I kategorije.

Kvantitet, odnosno, dobar protok u ribnjaku tokom čitave godine, takođe je bitna stvar. Kako to odrediti, zavisi od samog vodenog izvora i postoji više načina za određivanje, ali najćešće se koristi metoda pomoću plovka. "U obzir se uzima širina vodenog korita, njegova dubina, zatim se napravi presek te površine i postavi se plovak pa se na određenoj dužini zabeleži brzina kretanja i dobije se protok u litrima ili metrima kubnim u sekundi. Na osnovu tog protoka određuje se kapacitet ribnjaka. Svaki pastrmski ribnjak mora da obezbedi 72 izmene vode u toku 24 sata, a minimum je 50. Ako ovo ne može da se ispuni, onda taj izvor nije zadovoljavajući za podizanje ribnjaka", kaže ona.

Vodeni izvor ne sme imati zamućenja

 Najbolji su kraški izvori ili vrela, a mogu da budu i reke ili potoci. Pri čemu treba voditi računa da nema velikih zamućenja vode. "Na primer, poželjno je da se posle velike kiše brzo izbistri jer će u suprotnom otežavati posao i neće ići u prilog rezultata koji žele da se postignu", navodi profesorka.

Proizvodnja ribe - profitabilna delatnost u Srbiji za koju nema interesovanja

Mora se voditi računa da postoji dovoljna količina vode i to u periodu od avgusta do oktobra, kada je vodostaj najniži. Pored toga, važan je i kvantitet, tj. potrebna količina. Teren treba da bude pristupačan, da ima dobre prilaze i put kojim ribnjak može da komunicira sa neposrednom okolinom i da ima i struju, odnosno da bude na području gde postoji mogućnost priključenja na električnu mrežu.

Kocentracija amonijaka je nezaobilazan faktor jer je ovo jedinjenje toksično za ribe i može da izazove značajne probleme. Prema njenim rečima, količina amonijaka vezuje se i za kvalitet vode, za raspadanje organske materije u vodi, ostatak hrane i druge procese. 

Kod nas najviše ima malih ribnjaka

Na izvoru malog protoka ne može da se gradi veliki ribnjak i to je jedan od kriterijuma. Lokacija je takođe važna, kao i investiciona mogućnost uzgajivača i marketinški potencijal plasmana ribe na tržište.

Kod nas su, prema njenim rečima, najviše zastupljeni mali i porodični, koji nemaju tako velike kapacitete i mahom su u sklopu nekog ugostiteljskog objekta. Kapacitet je toliki da porodica može da živi od njega.

Srbija ima velike mogućnosti za ribnjački uzgoj ove ribe, koja se češće jede u vreme posta i verskih praznika. Prema statističkim podacima, samo trećina pastrmke je domaća proizvodnja. Ostalu količinu ribe uvezemo iz zemalјa u okruženju, a morsku i iz najudalјenijih krajeva sveta.


Tagovi

Kalifornijska pastrmka Pastrmski ribnjaci Uzgoj pastrmke Nikolina Novakov Hladnovodne ribe Protok vode Kvalitet vode Metoda plovka Količina amonijaka


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.