• Mlečno govedarstvo
  • 09.01.2020. 14:00

Faktori koji utiču na masnoću mleka i uzimanje uzoraka za analizu

Najniži sadržaj masti u mleku je u drugom mesecu laktacije, a zatim se postepeno povećava. Kada je reč o uzimanju uzoraka mleka za analizu i tu postoje pravila - pročitajte koja.

Foto: Depositphotos/jovanjaric
  • 407
  • 37
  • 0

Procenat mlečne masti u mleku je određen naslednošću krava i količinom vlakana u obroku. Na obrocima koji su sastavljeni tako da obezbede maksimalne količine mleka, masnoća će biti problem.

Kako pojašnjava Verica Lazarević iz PSSS Jagodina male promene u koncentrovanoj strukturi obroka, čak i promene u dnevnom rasporedu ishrane mogu imati značajne uticaje na procenat mlečne masti u mleku.

Mlečni proizvodi na gazdinstvu - do sira i pomoću bilja!

Večernje mleko ima veći procenat masnoće 

"Široka je lepeza faktora za koje se danas zna da utiču na masnoću mleka. Kada se radi o genetskom potencijalu krava u odnosu na masnoću mleka bitno je da se ostvare optimalni uslovi spoljne sredine, a iznad svih potpuno izbalansiran obrok. Sadržaj masti je različit u zavisnosti koji je stadijum laktacije," pojašnjava Lazarević.

Po njenim rečima najniži sadržaj masti je u drugom mesecu laktacije, a zatim se postepeno povećava. Osim toga godišnje doba, kao i starost krava utiču na procenat, pa i na strukturu mlečne masti.

"Masnoća mleka opada sa starošću krava. Večernje mleko ima veći procenat masnoće nego jutarnje. Vrlo je važna tehnika muže za količinu masti u mleku, a naručito pre vremena muža ima znatan uticaj. Od svih faktora koji utiču na masnoću mleka najznačajnije utiče ishrana, odnosno tip i struktura obroka, kao i fizička forma hraniva koja koja sačinjavaju obrok," zaključuje Lazarević. 

Istraživanje dokazalo: Mlečni proizvodi ne garantuju dugovečnost

Uzimanje uzoraka od mleka za analizu: Način i količina 

Srđan Čalić, savetodavac pojašnjava da ukoliko se mleko i tečni proizvodi od mleka nalaze u sudovima velikih zapremina poput cisterni, kontejnera, kanti i slično, da se tečnost obavezno meša mešalicom čija radna površina mora da bude dovoljno velika da bi se apsolutno sve dobro izmešalo.

"Odmah nakon mešanja, specijalnom kašikom za uzimanje uzoraka, sa dugačkom drškom, uzima se uzorak sa različitih mesta u sudu, takođe je potrebno da količina uzetog uzorka koja se dostavlja na analizu iznosi oko 250 ml," pojašnjava Čalić. 

Uzorak se kako je rekao uzima iz svakog nasumice izabranog suda, na osnovu preračunatih vrednosti pojedinačnih zapremina uzetog uzorka i to:

  • utvrdi se količina uzetog uzorka potrebnog za analizu fizičkim i hemijskim metodama (oko 250 ml);
  • odredi se zbir količina proizvoda u svakom nasumice izabranom sudu iz kog se uzima uzorak;
  • ujednače se merne jedinice, a količnik njihovih vrednosti množi se sa svakom pojedinačnom količinom proizvoda u sudovima iz kojih se uzima uzorak. Dobijene vrednosti predstavljaju pojedinačne zapremine proizvoda koji se uzima iz svakog suda.

Zbir dobijenih vrednosti mora predstavljati približnu vrednost zapremine svake jedinice uzorka koji se dostavlja na analizu.

Za uzimanje uzoraka gustih proizvoda od mleka (koncentrovano mleko i koncentrovano zaslađeno mleko), mešalica mora imati veću radnu površinu kako bi se u toku mešanja zahvatila i masa sa zidova suda. Neposredno zatim, specijalnom kašikom za uzimanje uzoraka izdvaja se dva do tri litra proizvoda, od čega se, posle mešanja, odvaja oko 250 ml za uzorak.


Izvori

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


Tagovi

Mleko Krave Stočarstvo Genetskom potencijalu krava Sadržaj masti u mleku Uzorak mleka i mlečnih proizvoda Verica Lazarević Srđan Čalić


Autorka

Slađana Aničić

Više [+]

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.