• Hranidba prvotelki
  • 13.08.2020. 14:00

Kako hraniti i paziti na kondiciju junica prvotelki?

Kako navode neki autori, poboljšanom ishranom junica tri do četiri nedelje pre osemenjavanja i dve-tri nedelje posle toga, junice bolje ispoljavaju teranje (polni žar) i postiže se bolji uspeh u oplodnji.

Foto: JumpStory
  • 196
  • 28
  • 0

Posle navršene prve godine života priplodne junice mogu da se hrane većinom kvalitetnom kabastom hranom uz nešto koncentrata. Kako bi telenje prošlo u redu, prvotelke treba dobro hraniti, ali i izvoditi na pašu. U uslovima ograničene ishrane, junice se hrane dva puta na dan. Poje se isto toliko puta, odnosno onoliko puta koliko puta se hrane, a idealno bi bilo da vode imaju stalno na raspolaganju, savetuju stručnjaci PSSRS.

Upozoravaju kako posebna pažnja treba da se posveti ishrani junica koje se približavaju uzrastu za osemenjivanje. Kako navode neki autori, poboljšanom ishranom junica tri do četiri nedelje pre osemenjavanja i dve-tri nedelje posle toga, junice bolje ispoljavaju teranje (polni žar) i postiže se bolji uspeh u oplodnji.

Priplodne junice ne smeju biti u tovnoj kondiciji

Poboljšanje ishrane se može ostvariti hranjenjem većom količinom hrane, ili uključivanjem kabaste hrane u obrok, ili povećanjem udela koncentrata u obroku. Bitno je shvatiti da u celokupnom periodu odgoja priplodne junice ne smeju biti u tovnoj kondiciji, jer je mnogobrojnim ispitivanjima naših i stranih autora dokazano da debele junice imaju više problema pri telenju i problema sa sterilitetom u kasnijem periodu, i imaju manju životnu proizvodnju mleka jer kraće ostaju u reprodukciji, odnosno brže se isključuju iz proizvodnje.

Kada i kako obaviti remont stada muznih krava?

"Potrebe steonih junica u hranljivim materijama u prvoj polovini bremenitosti skoro da nisu povećane, jer je plod sve do petog meseca graviditeta relativno mali, negde od 2,5-3 kilograma. Posle petog meseca porast ploda je nešto intenzivniji, a posebno u osmom i devetom mesecu. Zbog toga je od izuzetnog značaja ishrana junica u poslednjih 60 dana pred partus", savetuju stručnjaci.

Dodaju kako pored intenzivnog porasta ploda u poslednja dva meseca steonosti junicama treba obezbediti hranljive materije za sopstveni porast i razvoj, za stvaranje telesnih rezervi, kao i za razvoj i pripremu vimena za lučenje mleka posle telenja.

Obim povećanja i promena obroka na 50-60 dana pred partus neophodan je i radi privikavanja junica na onaj tip obroka sa kojim će se hraniti posle telenja. Postepeno se povećava količina koncentrata, tako da na 10-15 dana pre očekivanog partusa, junice mogu konzumirati oko četiri kilograma koncentrata dnevno, ali to zavisi, ističu, od stanja vimena koje se mora svakodnevno pratiti. U slučaju edema vimena mora se smanjiti koncentrat.

Pripaziti na količinu obroka u danima oko telenja

"Najčešće se na sedam do 10 dana pred telenje, količina stočne hrane značajno smanjuje ili čak i isključuje iz obroka. Količina koncentrata se na dva do tri dana pred partus smanjuje na jedan do dva kilograma ili se potpuno isključuje, u zavisnosti od brzine nalivanja vimena kod junica. Na dan pred telenje junicama se daje samo manja količina sena, kako bi se smanjila popunjenost organa za varenje i tako olakšao sam čin", kažu iz PSSRS-a i dodaju da kada je u pitanju voda, junice moraju da je imaju stalno na raspolaganju.

Približno dva sata posle telenja, prvotelkama se daje topao napoj od mekinja, a nakon toga i manja količina sena.

Krava Sunčica otelila četvorke!

Kako dani prolaze, količina hrane se, savetuju, postepeno povećava, a u obrok se uvode hraniva, tako da se sedam do 10 dana po telenju prvotelkama daje hrana koja stimulativno deluje na konzumiranje. Količina hrane i dalje se povećava tako da najdalje tri četiri nedelje po telenju treba da dostigne onu vrednost koja odgovara stvarnim potrebama prvotelki.

Treba napomenuti da je u ishrani priplodnih junica od velike važnosti korišćenje pašnjaka, pa makar oni i ne obezbeđivali zadovoljavajući kvalitet ishrane, ali je kretanje i boravak na suncu i čistom vazduhu od velikog uticaja na zdravlje priplodnih junica.


Tagovi

Priplodne junice Prvotelke Ishrana prvotelki Prvo telenje Kabasta hrana Stočna hrana Ispaša


Autorka

Karolina Rastija

Više [+]

Karolina je magistrirala agroekonomiju, sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savete deli sa čitaocima Agrokluba!