• Govedarstvo
  • 06.07.2019. 16:00

Minerali i vitamini ključni za plodnost goveda

Poremećaji zdravstvenog stanja, neplodnost, smanjena proizvodnja, razna obolenja mogu biti posledica neodgovarajućeg nivoa minerala. Što se tiče vitamina, za dobru reprodukciju goveda najvažniji su A, D i E.

Foto: Agroklub
  • 117
  • 24
  • 0

Bez obzira na uzrast i proizvodni ciklus nedovoljna i nekvalitetna ishrana može dovesti do različitih zdravstvenih problema. Kod krava i junica najčešći je uzrok nepolodnosti koja se naziva nutritivni sterilitet.

Hrana koja ne sadrži dovoljne količine minerala, vitamina i belančevina, kao i gladovanje koje se dešava u sušnim godinama ili posle poplava posledica su jalovosti kod većeg broja životinja.

Pažnju treba obratiti na optimalan unos minerala pre svega kalcijuma

U građi organizma kao i u mnogobrojnim procesima u njemu neophodni su minerali, nekih može da ima nedovoljno, drugih previše, ali ni jedno ni drugo nije dobro. Poremećaji zdravstvenog stanja, neplodnost, smanjena proizvodnja, razna obolenja mogu biti posledica neodgovarajućeg nivoa minerala.

Pažnju treba obratiti na optimalan unos minerala pre svega kalcijuma, fosfora, kalijuma, natrijuma i hlora. Veoma je bitan odnos kalcijuma i fosfora u hrani, obično u hrani ima više fosfora nego kalcijuma, pa se onda taj manjak nadomesti kroz dodavanje mineralno vitaminskih smeša, kaže Duška Petrović iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije. 

Neophodno je dodavanje svakodnevno kuhinjske ili stočne soli u količini 30-40 grama najmanje. So se nikada ne sme dodavati nedeljno ili mesečno u većim količinama jer može da dovede do trovanja. Ukoliko u ishrani nedostaje so može dovesti do pobačaja, neplodnosti, smanjenja lučenja mleka, ta grla često ližu zidove štale, piju mokraću, slabog su apetita, kod nekih grla je zapaženo i zaostajanje posteljice.

Mlečne krave: Šepavost može da košta više nego što mislite

Nedostatak minerala može uzrokovati bolesti životinja

Postoje i drugi neophodni minerali koji se nazivaju mikroelementima, kao što su: bakar, kobalt, jod, cink i drugi. Oni se nalaze u tkivima u vrlo malim količinama, ali svi oni imaju ozbiljnu ulogu u funkcionisanju čitavog organizma. Ti poremećaji se nepovoljno odražavaju na organizam životinje. Povećane potrebe za mineralnim materijama pokazuju životinje sa većim proizvodnim sposobnostima i u procesu razvoja organizma. Bremenite životinje troše više minerala, kao i mlade životinje kojima trebaju veće količine minerala za izgradnju tkiva i skeleta, naglašava savetodavac za oblast sočarstva Dragan Radosavljević.

Šta je važno da znate o zaštiti i negi papaka?

Dopuna vitaminima može se vršiti i injekcijama

Što se tiče vitamina, za dobru reprodukciju goveda najvažniji su A, D i E. Kada je u pitanju nedostatak vitamina A, poremećaji se odražavaju na funkciju jajnika, neredovnog, lažnog i tihog gonjenja, potpuno izostajanje gonjenja, zaostajanje posteljice, pobačaj, rađanje nakazne teladi. Da bi se to izbeglo potrebno je grla izvoditi na pašu, hraniti ih dobrim senom i silažom. Dopuna vitaminima može se vršiti i injekcijama, ali i raznim dodacima kroz hranu u tom slučaju pridržavti se preporuke i uputstva proizvođača.


Povezana stočna vrsta

Govedarstvo

Govedarstvo

Govedarstvo, predstavlja najznačajniju granu poljoprivredne proizvodnje. Govedarska proizvodnja uključuje i proizvodnju mesa, to jeste, tovna goveda. Reprodukcija goveda... Pročitaj više »

Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Ishrana stoke Govedarstvo Minerali Vitamini Dragan Radosaveljvić Duška Petrović