• Šepavost krava
  • 21.04.2019. 13:00

Mlečne krave: Šepavost može da košta više nego što mislite

Ovaj problem često može da bude poražavajući, zato što nikada nije u pitanju samo jedan uzrok niti jedan lek može da se primeni u ovom slučaju. Rešenje može biti ishrana, stanje poda u štali, vremenski uslovi, dizajn objekta u kom životinje borave ili obrezivanje papaka.

Foto: Depositphoto/SashaKhalabuzar
  • 149
  • 26
  • 0

Jedno od najvažnijih pitanja sa kojima se proizvođači mleka stalno suočavaju je hromost kod mlečnih krava. Kako navodi Successful Farming, šepavost može da se razlikuje od farme do farme po svojoj ozbiljnosti i dominantnosti i jedina stvar koja je sigurna je da se svaki stepen hromosti, može brzo pretvoriti u hronični problem u krajnjem slučaju. 

Postoje istraživanja o šepavosti mlečnih goveda, sa nekim procenama u štampanoj literaturi, koje navode da su troškovi ovih krava porasli sa 65 na 150 dolara po kravi, godišnje. Gubici zbog šepavosti mogu uključivati smanjenu proizvodnju mleka, slabu reproduktivnu sposobnost, povećanje izlučivanja i druge zdravstvene probleme. Ono što je možda najvažniji faktor je udobnost životinja. Krava koja ima ovaj problem, trpi bol i ne može da ostvari svoj puni potencijal.

Akutna hromost i dugoročne posledice

Iako je nekoliko istraživanja na tu temu pokušalo da ukaže na stvarni gubitak u proizvodnji, koji je nastao usled problema hromosti stoke, svaka procena ne bi pokazala pravu cenu koja se plaća zbog hronične hromosti u stadu. 

 Istraživanja o problemima šepavosti često se fokusiraju na kratkoročne implikacije akutnih problema u stadu. Šepavost nije problem koji jednostavno nestaje nakon tretmana. To zahteva dugoročnu posvećenost, uključujući stalno praćenje, nadzor i proaktivan tretman. 

Šta je važno da znate o zaštiti i negi papaka?

Ovaj problem često može da bude poražavajući, zato što nikada nije u pitanju samo jedan uzrok hromosti niti jedan lek može da se primeni u ovom slučaju.

Rešenje može biti ishrana, stanje poda u štali, vremenski uslovi, dizajn objekta u kom životinje borave ili obrezivanje papaka. Svaka od navenednih stvari možda se ne čini povezanom, ali svaka može dati doprinos u rešavanju ovog problema.

Kako da smanjite uticaj hromosti

Nema jednostavnog rešenja kada je u pitanju šepavost. Ipak, uz konzistentan pristup problemu, možete minimizirati uticaj. Najvažnije u svakoj aktivnosti koju preduzmete je prepoznati i prihvatiti da postoje izvesni gubici u proizvodnji koji su povezani sa hromom stokom i da je to dugoročni problem koji zahteva pravovremeni i odgovarajući pristup.

Jasno je da svaki poljoprivrednik zna da ovaj problem može imati veliki uticaj na proizvodnju mleka, ali monitoring (praćenje) stanja životinja, objekata, ishrane mogu dati svoj doprinos u prevazilaženju šepavosti.

Obrezivanje kopita - važna mera

Dobar, kvalitetan program obrezivanja kopita je najvažniji. Redovno održavanje i preventiva veoma je važno, tako da treba odmah reagovati na problem. Ako sačekate nekoliko dana ili čak nedelju ili dve da se pozabavite pitanjem šepavosti, možda će biti prekasno.

Pitanja kao prevencija

Za uspešnu prevenciju, ključan je dobro urađen tretman kopita. Međutim, stručnjaci iz ove oblasti predlažu sledeća pitanja koja bi trebalo da razmotrite i tako pomognete životinjama.

- Da li su podovi u štalama izdržljivi, odnosno, bez mogućnosti proklizavanja ili prečestog habanja ?

- Da li životinje imaju dovoljno prostora da uđu u štalu, da se okrenu i da legnu, odnosno, da li imaju potrebnu udobnost ?

- Da li su ležajevi adekvatni ?

- Da li režim ishrane obezbeđuje dovoljno esencijalnih, hranljivih materija ? Kravama je potreban konzistentan i uravnotežen obrok.

Briga o kopitima prevazilazi obično obrezivanje. Pored toga, važan je značaj čistih, suvih i jednostavnih površina gde krave spavaju.


Izvori

Successful Farming


Tagovi

Hromost goveda Mlečne krave Nega kopita Preventivne mere Proizvođači mleka


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.