• Ishrana goveda
  • 19.12.2017. 18:15

Oboljenja koja izazivaju mikotoksini

Domaće životinje zaraženu hranu ne prepoznaju kao opasnu. Konzumiraju je, a tada dolazi do raznih oboljenja.

Foto: Vedran Stapić
  • 890
  • 42
  • 0

Ova godina bila je veoma pogodna za razvoj svih oblika plesni, koje mogu da proizvedu razne derivate mikotoksina. Klipovi i zrna kukuruza, koji su pretrpeli klimatski šok, omogućavaju razvoj Fusariuma, Aspergillusa, Penicilliuma, Alternarie i drugih gljivica.

"One duboko prodiru u sva tkiva klipova, pogotovo sekundarnih i tercijarnih, gde tokom metabolizma izlučuju štetne mikotoksine. Berbom takvog kukuruza za zrno i silažu, gljivice i njihovi štetni metaboliti dospevaju u stočnu hranu", kaže dipl.ing. Svetislav Marković.

Vrste oboljenja koje izazivaju mikotoksini

Domaće životinje ovakvu hranu ne prepoznaju kao opasnu. Konzumiraju je, a tada dolazi do raznih oboljenja. Ona se, u zavisnosti od vrste, intenziteta toksičnosti i vremena izloženosti mogu podeliti na:

1. hepatotoksine (derivat aflatoksin) - izaziva poremećaje rada jetre;
2. neurotoksine (derivat fumonizin, patulin) - poremećaj rada nervnog sistema;
3. nefrotoksini (derivat ohratoksin, citrinin) - oštećenje bubrega;
4. estrogeni (derivat zealalenol, zearalenon) - problemi u graviditetu, degeneracija polnih organa;
5. citotoksin (derivat trihoteceni) - problemi sa kožom i sluzokožom.

Predavanja o bezbednoj ishrani i skladištenju

Telad često oboleva

Мlađе uzrasnе kategorijе su podložne ovim uticajima, koji su veoma izraženi, pa su i posledice najveće.

"Kod odraslih grla izazivaju razne gastrointestinalne i respiratorne probleme, opadanje imuniteta, proizvodne osobine slabe, životinja se iznuruje i može doći do uginuća.Česte pojave su gubici apetita i smanjenje telesne mase, sporiji rast, manja proizvodnja mleka, niži sadržaj mlečne masti, veći utrošak hrane, anestrije, pobačaji , raniji razvoj mlečne žlezde i još mnogi drugi poremećaji", navodi Marković.

Foto: Vedran Stapić


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Pročitaj više »

Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Svetislav Marković Plesni Telad Goveda Oboljenja Mitotoksini Kukuruz Ishrana


Autorka

Aleksandra Kekić

Aleksandra Kekić

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi