• Muža
  • 08.06.2020. 14:00

Zašto su važni pravilni postupci pri muži?

Priprema vimena za mužu sastoji se od čišćenja, pranja i dezinfekcije vimena. Jako prljavo vime se opere mlakom vodom i izbriše mekom krpom natopljenom dezinficijensom, zatim sledi predmuža ili izmuzivanje.

Foto: Bigstock/LightField Studios
  • 152
  • 24
  • 1

Idealno za svakog stočara koji se bavi mlečnim govedarstvom bilo bi da proizvede mleko ekstra kvaliteta, sa prihvatljivim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija. Stručnjak za stočarstvo Poljoprivredno stručne službe Kraljevo Ljiljana Nerandžić, ističe koji su pravilni postupci pri muži, pa osim pripreme vimena za mužu, navodi i predmužu ili izmuzivanje, masažu vimena, mužu, domuzivanje i dezinfekciju sisa.

Priprema vimena za mužu sastoji se od čišćenja, pranja i dezinfekcije vimena. Jako prljavo vime se opere mlakom vodom i izbriše mekom krpom natopljenom dezinficijensom.

Predmuža ili izmuzivanje prvih mlazeva mleka iz vimena jedna je od najvažnijih faza.

Čega se plaše proizvođači mlečnog govedarstva?

U posebnu posudu sa duplim ili tamnim dnom izmuzu se prva četri mlaza iz svake četvrti vimena. Prvi mlazevi mleka iz vimena sadrže najveći broj mikroorganizama, na taj način utičemo na smanjenje njihovog broja i na kvalitet mleka.

Masaža vimena stimuliše da krava 'otpusti' mleko. Prvo se masira leva polovina vimena tako što se palcem masira uzdužna brazda koja deli vime na levu i desnu polovinu, a dlanovima se masira vime.

Muža - jedini prirodni način ispuštanja mleka iz vimena je sisanje koje obavlja tele. Čovek je radi svojih potreba razvio različite načine muže i svi oni pokušavaju da oponašaju sisanje kod teleta. U praksi se koristi ručna i mašinska muža, podseća kraljevački stručnjak.

Domuzivanje je postupak kojim se izmuzuju manje količine mleka koje su zaostale u vimenu. Izmuzivanje je značajno jer se upravo u poslednjim mlazevima nalazi najviše bakterija.

Dezinfekcija sisa je veoma korisna operacija, koja se obavlja jednostavnim uranjanjem sisa u dezificijens. S obzirom da je sisni kanal posle muže određeno vreme otvoren, dezinfekcija sisa sprečava prodor mikroorganizama u unutrašnjost vimena.

Kako higijenom muže do mleka visokog kvaliteta?

Kako smo ranije pisali, period između dve muže je kritičan za prodor mikroorganizama i razvoj patološkog procesa u mlečnoj žlezdi. Sisni kanal je neposredno nakon muže opušten i delimično otvoren, te postoji mogućnost prodora mikroorganizama iz spoljne sredine. Da bi se to sprečilo potrebno je sise odmah nakon muže dezinfikovati sredstvom koje ima sposobnost zatvaranja sisnog otvora.

Ćelije borci protiv mikroorganizama

Poput ljudskog tako i organizam krave je razvio sopstveni mehanizam koji mu omogućava da se brani od napada bakterija. Ovaj mehanizam ima mogućnost da mobiliše i pošalje u napadnuto područje organizma specijalne ćelije 'borce' koje se suprostavljaju napadačima bakterijama. Ćelije borci zovu se leukociti ili bela krvna zrnca i nalaze se u najvećem broju delom u krvi.

S obzirom da krv ima značajnu ulogu u proizvodnji mleka, određeni broj leukocita nalazi se i u mleku. Leukociti, zajedno sa epitelnim ćelijama sekretornog tkiva vimena sačinjavaju takozvane somatske ćelije. Oko 75 odsto somatskih ćelija čine leukociti, a ostatak su epitelne ćelije.

Problemi velikih proizvođača mleka

Broj somatskih ćelija jedan je od sigurnih pokazatelja zdravstvenog stanja vimena. Ukoliko dođe do prodora bakterija u vime, organizam reaguje tako što šalje leukocite iz drugih delova tela putem krvi u vime. U vimenu dolazi do borbe između leukocita i bakterija 'napasnika' pri čemu nastaju žrtve i na jednoj i na drugoj strani, a pri tome stradaju i mnoge epitelne ćelije.

Što više mikroorganizama prodre u vime to organizam šalje veći broj odbrambenih ćelija, čime se povećava broj somatskih ćelija u mleku, što je siguran znak oboljenja vimena i mastitis.

Konstantna higijena vimena

Da bi se kod nas farmeri počeli pridržavati ovog standarda, potrebno je pored adekvatne opreme za mužu održavati i konstantnu higijenu vimena, što se postiže gradnjom objekata za stoku sa odgovarajućim ležištima za krave koja su dovoljno odignuta od prljavog poda, tako da vime ne ostvaruje kontakt sa fekalijama, objašnjava Nerandžićeva.

Važno je da vlasnik primeti i najmanje promene na vimenu i tako na vreme potraži pomoć veterinara, a bitna je i veterinarska služba koja bi redovno edukovala farmere po ovom pitanju.


Izvori

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


Tagovi

Muža krava Kvalitet mleka Postupci pri muži Domuzivanje Ljiljana Nerandžić Dezinfekcija sise Masaža vimena Higijena vimena Somatske ćelije Leukociti u mleku


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Priprema zimnice je započeta kuvanjem soka od paradajza i pečenjem rakije od stare i najznačajnije sorte šljiva Crvena ranka. Nekada je bila jedna od najzastupljenijih sorti u Srbiji, a za to postoji vrlo jak razlog. Baš od nje se dobija na... Više [+]