• Svetski geoparkovi

Nacionalni park "Đerdap" upisan u Uneskovu listu geoparkova

Proglašenjem Geoparka Đerdap, stvoreni su uslovi za razvijanje praksi i modela za jedinstveno povezivanje zaštite geološkog nasleđa i regionalnog održivog ekonomskog razvoja ove regije.

Foto: www.npdjerdap.rs
  • 110
  • 67
  • 0

Područje Đerdapa je, odlukom Izvršnog saveta Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESKO od 10. jula 2020. godine, upisano na listu Unesco Global Geoparks i proglašen prvim geoparkom u Srbiji, stoji u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine 

Na sednici Izvršnog saveta Uneska, potvrđena je odluka Saveta za globalne geoparkove o izboru Geoparka Đerdap za jednog od 15 novih geoparkova u svetu.

Reč je o jedinstvenim, geografski celovitim područjima koja se odlikuju lokalitetima i pejzažima od međunarodnog geološkog značaja, ali istovremeno i sa važnim prirodnim i kulturnim nasleđem. Geopark Đerdap prostire se na površini od 1.330 kilometara kvadratnih, obuhvatajući jedinstvene lokalitete i fenomene geološkog karaktera.

Područje Đerdapa ima složen reljef

Najznačajniji prirodni fenomen u Geoparku je Đerdapska klisura koja je, sa dužinom od preko 100 kilometara, najduža klisura u Evropi. Sastoji se od četiri manje klisure i tri kotline: Golubačka klisura, Ljupkovska kotlina, klisura Gospođin Vir, Donjomilanovačka kotlina, Kazanska klisura, Oršavska kotlina i Sipska klisura. Na ovom području Dunav je svojom snagom duboko isklesao snažne kamene planine Južnih Karpata.

Borba protiv potkornjaka u Nacionalnom parku Tara

Područje Đerdapske klisure odlikuje se složenim reljefom sa mrežom klisura, kanjona i dubokih uvala, ali sadrži lokalitete i segmente koji predstavljaju značajna svedočanstva o geomorfološkom razvoju Zemlje. Iz tog razloga tu su prisutne brojne kraške pojave, spomenici prirode, kao i zaštićena područja od lokalnog značaja: Spomenici prirode "Rajkova pećina", "Bigrena akumulacija kod manastira Tumane" i "Bigrena akumulacija Beli Izvorac" koja su, pored područja NP "Đerdap", obuhvaćena Geoparkom.

Milenijumsko naselje mnogih civilizacija

Zbog svog geografskog položaja, blage klime i raspoloživih, raznolikih prirodnih resursa, ovo područje bilo je milenijumsko naselje nekoliko civilizacija, koja datiraju iz vremena mezolita (Lepenski Vir, oko 9.500 - 5.500 pre n.e), eneolita (najstariji rudnik u Evropi - Rudna Glava kod Majdanpeka, oko 5.000 godina pre n.e), kao i iz rimskog, vizantijskog i turskog perioda (Trajanova tabla, tvrđave Golubački grad i Fetislam, Diana), a tu su i tradicionalne kuće, crkve i manastiri.

Proglašenje područja Đerdapske klisure i njenog zaleđa - delova planinskih masiva Kučaj i Miroč, za prvo područje u Srbiji koje upisano na listu UNESKO Globalna mreža geoparkova, rezultat je višegodišnjeg rada i angažovanja državnih organa i stručnjaka.

Peticija za zabranu seče šuma na Fruškoj gori nastavlja se do avgusta

Postankom Geoparka Đerdap, stvoreni su uslovi za razvijanje praksi i modela za jedinstveno povezivanje zaštite geološkog nasleđa i regionalnog održivog ekonomskog razvoja ove regije.

Proširenjem liste sa novih 15 geoparkova u svetu, danas je u globalnu mrežu geoparkova upisano 161 područje od izuzetnog međunarodnog geološkog značaja koje se prostire u 44 zemlje.


Tagovi

Nacionalni park Đerdap Đerdapska klisura Uneskova lista Geološki značaj Složen reljef Prirodni resursi Planinski masivi Geološko nasleđe


Autorka

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

#mojepovrće Nakon nedelju dana od rasađivanja odrađen je tretman kupusa i salate insekticidom na bazi aktivne materije Endosulfan protiv vašiju u dozi od 5 ml na 10 l vode, sa dodatkom đubriva na bazi huminskih kiselina. Prilikom obilaska p... Više [+]