• Uzgoj jagode
  • 07.04.2019. 09:00

Kako suzbiti sivu plesan jagode

Najčešći uzročnik bolesti jagoda ima značajan uticaj na proizvodnju i smanjenje prinosa ako se stvore povoljni uslovi za razvoj gljivice.

Foto: Depositphoto/Art_rich
  • 601
  • 59
  • 0

Siva plesan najčešći je uzročnik bolesti jagoda. Ima značajan uticaj na proizvodnju i smanjenje prinosa ako se stvore povoljni uslovi za razvoj gljivice.

Gljiva prezimljava u obliku sklerocija ili micelija na biljnim ostacima, kao saprofit. U rano proleće kada se stvore povoljni uslovi, dolazi do zaraze. Učestali kišni periodi i visoka relativna vlažnost vazduha, stvaraju povoljne uslove za razvoj uzročnika bolesti, gljive Botrytis cinerea. Spore ove gljive razvijaju se na temperaturama od 4 - 34 stepeni celizijusa. Iako se najpovoljnija temperatura za razvoj bolesti kreće od 15 - 20 °C, uzročnik bolesti može inficirati plod na mestu kapi vode (ako se vlaga zadrži četiri do osam sati) uz temperaturu od 13 -15 °C.   

Simptomi bolesti

Bolest napada plodove, cvetove i list u svim fazama razvoja. Simptome možemo uočiti već na zelenim plodovima na kojima se stvaraju svetlo smeđe pege ispod kojih je meso ploda omekšalo. Na tom mestu formira se prljavo bela paučinasta prevlaka koja kasnije dobije karakterističnu "zeleno - sivkastu“ boju. Plodovi poprime tamnosmeđu boju. Zaraza je češća kod plodova koji su u dodiru sa zemljištem ili se međusobno dodiruju. Zaraženi cvetovi suše se i poprimaju izgled spaljenog cveta.

Siva plesan jagode bolest je koja se gotovo redovno javlja svake godine pa je iz tog razloga obavezno suzbijanje. Mere zaštite trebale bi se zasnivati na pravilnom đubrenju, izbegavanju pregustog zasada, uklanjanju obolelih plodova kao značajnog izvora zaraze.

Uprkos tome, zaštita se mora sprovoditi i hemijskim tretiranjem. Preporučuje se nekoliko tretiranja: prvo pred početak cvetanja, drugo u punom cvetanju kada je 50% otvorenih cvetova, treće po završetku cvetanja i početku zametanja plodova i poslednje u vreme početka zrenja plodova, kada trebamo biti na oprezu zbog propisane karence. Razmak između tretiranja trebao bi biti 7 do 14 dana, u zavisnosti od padavina.

Mere suzbijanja

Preparate je najbolje koristiti neizmenično, kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti. Početkom vegetacije preporučuje se korišćenje preparata sa dužom karencom, a kasnije one sa kraćom.

Za suzbijanje sive plesni na jagodama registrovani su sledeći fungicidi: Pyrus 400 SC (karenca tri dana), Signum (karenca tri dana). Navedene preparate potrebno je koristiti prema uputstvima proizvođača.

Autor: magistar poljoprivrede, Ivana Češek


Tagovi

Uzgoj jagode Siva plesan Mere zaštite Karenca Fungicidi