• Sadnja voćaka
  • 03.02.2020. 15:00

Sadnja voćaka - obavite je pred kraj zime

Pre sadnje potrebno je pripremiti teren - prokrčiti prethodnu vegetaciju, poravnati teren ako je potrebno, obaviti duboko oranje te poravnavanje površine i obeležavanje sadnih mesta.

Foto: Depositphotos/baza178
  • 243
  • 36
  • 0

Na našem području sadnja voćaka se može obaviti tokom čitavog razdoblja mirovanja vegetacije, pa čak i zimi ako su povoljni uslovi, a zemljište to omogućuje. Jesenja, ali i zimska sadnja su bolje od prolećne jer što su sadnice ranije posađene, imaju snažniji vegetativni rast podzemnih i nadzemnih organa, kako na početku vegetacije tako i tokom cele godine.

Čuvanje sadnog materijala

Pre sadnje potrebno je pripremiti teren - prokrčiti prethodnu vegetaciju, poravnati teren ako je potrebno, obaviti duboko oranje te poravnavanje površine i obeležavanje sadnih mesta.

Ako neki od ovih koraka pripreme nije izvršen, a sadni materijal je već nabavljen, onda ga je potrebno trapiti. Trap je jarak dubine 50 cm, a širine malo veće od promera sadnice. Kod trapljenja treba paziti da sadnice ne budu povezane u snopove jer na taj način ostaju šupljine među korenjem. Sadnice je potrebno koso postaviti u trap tako da i spojno mesto bude u jarku, a u njih nasipati rastresito zemljište, kako bi se popunile sve šupljine među korenjem. Sve se lagano nagazi da zemljište bolje sedne uz korenje. Na kraju se nasipa još zemlje, a u hladnijim područima dobro je postaviti sloj slame kako sadnice ne bi smrzle. Potrebno je paziti da se u trap ne uvuku voluharice i miševi. Trapljenje se može obaviti i u pesku u zatvorenim prostorijama, pri čemu treba voditi računa o uslovima dobrog čuvanja sadnica do sadnje (vlažnost, temperatura, svetlo).

Izbor sadnog materijala

Prilikom odabira sadnice treba izabrati razvijene i zdrave jednogodišnje sadnice koje imaju dobro razvijene mladice, dobro sraslo cepljeno mesto i snažan koren.

Kako posaditi voćke - od pripreme zemlje do zaštite sadnice

Kod donošenja sadnice do mesta sadnje i prilikom pripreme za sadnju, treba voditi računa da sadnice budu što kraće izložene uticaju sunca i vetra. Na mestu sadnje treba izvršiti klasifikovanje sadnica prema debljini. Tada se detaljno pregledaju nadzemni delovi u pogledu kvaliteta, zdravstvenog stanja i mehaničkih oštećenja, a zatim se obavlja pregled i priprema korenovog sistema za sadnju.

Priprema korena za sadnju

Prilikom vađenja sadnice u rasadniku na žilama korena je nastao rez kog je potrebno obnoviti na način da se makazama ponovno napravi rez koji treba biti gladak i poprečan. Tim rezom se pospešuje stvaranje novog tkiva. Praktikuje se još i skraćivanje žila na dužinu od 20 do 25 cm, a tanko korenje nije potrebno orezivati, osim kod mehaničkih i drugih oštećenja.

Posadio sam voćku - šta sad da radim?

Žile korena u preseku moraju biti svetle boje i svežeg izgleda, jer odsutnost svetle boje i svežine najčešće je posledica niskih temperatura, suvišne vlage u rasadniku, slabog trapljenja ili dugog stajanja na otvorenom. Pregledane, pripremljene i klasifikovane sadnice trebale bi se potopiti do korenovog vrata u rastvor gline i goveđe balege radi navlaživanja korenova sistema i boljeg sljubljivanja s tlom.

Tehnika sadnje

Na pripremljenom, okopanom i obeleženom zemljištu otvaraju se jame za sadnju, neposredno uz oznaku unutar reda i uvek na istoj strani. Jame su obično dimenzija 40x40 ili 50x40 cm. Kopanje jama se danas obično radi uz pomoć burgije, a otvorena jama se pre sadnje zaprašuje sredstvima za zaštitu od štetočina (larve žilogriza, grčice i sl.). Nakon toga se po potrebi doda na dno jame mineralno đubrivo (NPK), ali pazeći pritom da ne dođe u dodir s korenom sadnice.

Dezinfikujte rupe za sadnju voća - krajnje je vreme za krečenje stabala

Za sadnju su obično potrebne dve osobe. Onaj koji sadi, drži sadnicu u voćnoj jami tako da korenov vrat, bude na površini tla. Pomoćnik nasipa rastresito zemljište, dok onaj ko sadi pažljivo raspoređuje žile, nastojeći da one zauzmu prirodan položaj i da sitno, rastresito tlo ispuni sve praznine između njih. Pomoćnik dalje nasipa sitno tlo iznad korena i zatim ga lagano nagazi kako bi što bolje prilegao uz korenje. Sitno zemljište se dodaje i dalje, ali se pritom pazi da iznad korena ostane odgovarajući prostor za dodavanje zrelog stajskog ili drugog organskog đubriva. Pritom treba paziti da prilikom sadnje organsko đubrivo ne dođe u dodir sa korenom.

Sadnja voćaka u okućnici

U kućnim vrtovima uglavnom nismo u mogućnosti vršiti duboko oranje, te sadnju obavljamo u voćne jame. Pritom, voćna jama mora biti što šira, najmanje od 1 do 2 m, ako se nalazi u vrtnom zemljištu fine strukture, pa do 2 m na glinastim i težim zemljištima. Preporučuje se prosečna širina 1,5 m. Dubina jame kreće se oko 50 cm na laganijim površinama, a na težim i do 1 m. Ako je na dnu kamena podloga ili lapor potrebno ih je razbiti. Gornji sloj zemlje do oko 25 cm je mekši i plodniji. Taj se sloj iskopa i stavi na hrpu na jednu stranu. Donji sloj, oko 35 cm debljine, a na težim tlima i deblji, izbacuje se na drugu stranu. Predstavlja manje plodno zemljište. Potom se jama ostavi prazna na nekoliko dana kako bi izmrzla i provetrila se. 

Đubrenje pre sadnje

Zasipanje jame i meliorativno đubrenje obavljaju se tako da se jedna trećina izbačene zemlje izmeša sa 2 do 3 kg mineralnog NPK đubriva i cca 5 kg zrelog stajnjaka. Ostali deo jame zatrpamo s ostatkom zemlje i pustimo da se slegne. Kada se zemlja u jami slegla, započinjemo sadnju.

Jesenja sadnja voćki - posadite neobične, a ukusne voćne vrste

Zemlju treba otkopati i koren rasporediti po jami, a nakon toga prekriti ga slojem zemlje debljine od 2 do 3 cm i dobro ugaziti. Na to se opet nabacuje plodno tlo do debljine od desetak centimetara, nagazuje i preostalim zemljištem napuni do vrha. Stajsko đubrivo stavlja se nakon završene sadnje oko voćke u prečniku od 1 do 1,5 m i pokrije se zemljom.

Sadnici obezbedite podršku

Kako bi sadnica bila što stabilnija i ne bi se polomila usled nepovoljnih vremenskih uslova potrebno joj je osigurati podršku. To je jednostavno uz pomoću kolčića koji je potrebno zabosti pored sadnice i povezati ga za deblo grubim vezom u obliku osmice, čiji je gornji kraj uz deblo. Vez ne sme biti čvrst, tako da se sadnica može spustiti kada se zemlja slegne. Nakon sadnje, potrebno je sadnicu zaliti, a prevremene izdanke porezati na dva pupoljka i radi dezinfekcije zaštiti nekim bakarnim sredstvom.


Tagovi

Sadnja voćaka Prolećna sadnja Jesenska sadnja Zimska sadnja Trap Tehnika sadnje Sadni materijal


Autorka

Martina Popić

Martina je magistar agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.