Otvorena je diskusija na temu: Milka Adžić o svetu otrovnih gljiva

Prijavite se ili registrirajte za prikaz

Pogledajte objave, fotografije i ostalo na Facebooku.

www.facebook.com

Vozimo se kroz Taru i odjednom lijać. Stao i gleda u nas, mi u njega. Polako napravi dva do tri kora... Pročitaj celu belešku »